After #Murros2021: Virtuaalisen läsnäolon voima

Minkälaista on aloittaa uudessa työpaikassa ja uudessa työyhteisössä täysin virtuaalisesti? Ja mitä virtuaalisuus oikein on työelämässä? Näistä asioista puhui #Murros2021-tapahtumassa Senior Consultant Marianna Halonen Sulava Oy:stä. Ennen Sulavaa hänellä on pitkä tausta Microsoftin oppilaitostiimistä ja yleisesti opetusmaailmasta.

Halosen esitys kantoi nimeä Virtuaalisen läsnäolon voima – oikeat raaka-aineet oikeassa suhteessa. Halonen pohjusti aihetta kertomalla, että hänelle on kertynyt monimuotoisesta työskentelystä kokemusta jo Microsoftilta, jossa testattiin paljon erilaisia työskentelymalleja. Tällä haluttiin vapauttaa työskentely ajan ja paikan kahleista. Haluttiin, että ajan ja paikan sijaan ohjaava ajatus olisi se, että työ olisi jokin tehtävä.

Koronan myötä siirtyminen erilaisiin etä- ja hybridityöskentelymalleihin tuli lukuisille työpaikoille ja oppilaitoksille eteen nopealla aikataululla.

”Usein kuuli tätä, että asenne ratkaisee. Että jos osataan asennoitua ja ottaa asiat kuten ne pitää ottaa, niin me kaikki pärjään, kun Suomessa on hyvät teknologiset valmiudet. Suomessa on osaavaa porukkaa monessa organisaatiossa ja kun me vain uskotaan ja tsempataan, niin kyllä me pärjätään. Olen kyllä työurani aikana tullut siihen tulokseen, että tässä ei pelkästään se asenne ratkaise”, Halonen totesi.

Hän kuvailee asenteen olevan sanana moninainen. Sillä voidaan kannustaa ja rohkaista, mutta sillä voidaan myös sivaltaa. Halonen jatkaa, että varmasti monissa asioissa asenne ratkaisee, mutta ollessamme peloissamme, on tärkeämpää kuunnella ja ymmärtää ihmistä. 

Halonenesitys2

Siksi Halonen esittikin virtuaalisen työskentelyn tueksi asioita, jotka hän on havainnut tärkeiksi toimintatavoiksi Sulavalla. Hän kertoo, että vaikka hän aloitti uudessa työpaikassa täysin virtuaalisesti, hän koki päässeensä osaksi yhteisöä näiden toimintatapojen myötä.

Ensimmäisenä Halonen nosti esiin tähtihetket. Jokainen meistä haluaa joskus olla tähti, saaden tuntea hyväksyntää ja kokemusta siitä, että on tärkeä.

”Se on ehdottomasti Sulavan vahvuus, että meillä kerrotaan päivittäin hyviä asioita kollegoista. Teams-keskusteluissa käytetään esimerkiksi kehutoimintoa. Se saattaa tuntua pieneltä asialta, mutta niillä on oikeasti merkitystä, koska ne muokkaavat sitä kulttuuria.”

Nyt kun elämme sähköpostin ja teams-viestien myötä kirjallisen kommunikaation varassa, on väärinymmärryksen riski suuri. Halonen toteaakin, että väärinymmärryksen syntyessä, on tärkeää pureutua niihin heti. Sillä niillä on taipumus eskaloitua, kun emme kohtaa toisiamme päivittäin tai viikoittain. Välittävän läsnäolon merkitys on siis suuri. Sillä vahvistetaan kuuntelemisen kulttuuria. 

Myös mahdollisuus kehittymiseen on tärkeää. Kun omaan työhön saa uusia elementtejä, se usein antaa myös lisää voimavaroja.

”Näin ei toki välttämättä aina ole. Mutta toivoisin, että organisaatioissa ymmärretään, että tällaisena aikana on tärkeämpää kuin koskaan pitää huolta siitä, että ihmisillä on se kokemus, että heillä on mahdollisuus kehittyä työssään.”

Lopuksi Halonen nostaa esiin verkoston merkityksen. On tärkeää, että pääsee tekemään töitä ihmisten kanssa, joilla on samantapaisia tavoitteita, haaveita ja työunelmia. Se valaa yhteisöllisyyden tuntua.

Lue lisää huhtikuussa pidetyn #Murros2021 -tapahtuman sisällöstä!


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra126

Jaa sivu