Työelämätiistai: Ennakoinnin merkitys vahvistui Keudan tulevaisuustyöpajassa – asiakkaan kuuntelu keskeistä

Kesäkuinen Keudan Tulevaisuus haltuun -työpaja päätti neljän pajan tulevaisuustyöskentelyn kokonaisuuden. Prosessin aikana tarkastelussamme ovat olleet niin megatrendit ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet, sukellus muotoiluajattelun avulla palvelutarjoomaan ja oppimispalveluihin kuin myös asiakastarpeet.

Tulevaisuustyöskentelyyn ovat osallistuneet muun muassa Keudan johtoryhmä, koulutusjohtajat, asiakkuuspäälliköt. Prosessin aikana meitä ovat haastaneet asiakkaat.

Asiakastarpeissa korostuvat osaaminen ja sen kehittäminen

Ennen viimeisintä työpajaa kävimme tahoillamme keskusteluita asiakkaiden kanssa ja esitimme heille kysymyksiä tarpeista ja odotuksista: miten Keuda voi auttaa liiketoiminnassa, mitä voisimme tehdä yhdessä ja miten Keuda voisi osua paremmin tarpeisiin. Vastauksia käsittelimme yhdessä työpajassa. Keskusteluissa ilmeni, että asiakastarpeissa korostuivat osaaminen ja sen kehittäminen eri muodoissaan sekä osaavan työvoiman ylläpitäminen ja hankkiminen koulutuksen ja rekrytointiyhteistyön kautta.

Asiakas odottaa meiltä näkemyksellisyyttä siitä, millaisella osaamisella voi saada kilpailuetua markkinoilla. Hän haluaa saada tukea osaamisvajeiden ja tarpeiden tunnistamiseen yrityksessään tai organisaatiossaan. Myös opiskelijoiden osaamisen ja kehittymispotentiaalin tunteminen on tärkeää ja tässä opettajilla on keskeinen rooli.

Asiakas on kiinnostunut lisäksi kuulemaan moninaisista mahdollisuuksista ja ratkaisuista kehittää osaamista tai kouluttautua uudelleen. Hän haluaa myös tietää vaihtoehtoisista rahoitusratkaisuista. Asiakas haluaa myös kuulla, minkälaisia panostuksia on odotettavissa oppimisen ohjauksen ja tuen osalta. Tärkeintä on kuitenkin tuntea asiakas ja kuunnella häntä säännöllisesti.

Vuorovaikutus ja ennakointi osana jokaisen työtä

Totesimme työpajan lopuksi keskustelun ja kommunikoinnin äärimmäisen tärkeäksi –   erityisesti asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa, mutta myös meidän keudalaisten keskuudessa. Haluamme lisätä keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaan parhaaksi. Olemme siinä hyvällä matkalla!

Neljän tulevaisuustyöpajan sarja on ollut matka tulevaisuusajatteluun. Jokaisen työpajan välillä olemme edenneet aiheeseen yhä syvemmälle. Työskentely on nostanut esille tärkeimmät ja toistuvat teemat, jotka näyttävät meille jatkossakin suuntaa. Ennakoinnin ja tulevaisuustyöskentelyn merkitys ovat vahvistuneet ja selkeytyneet. Ennakointi on oleellinen osa meidän jokaisen työtä ja työpäivää.

 

Keudan palvelusta yrityksille voit lukea täältä Etusivu | Keuda yrityksille

 

Teksti: Anne Öhman

anne.ohman (at) keuda.fi

 


 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

 

2020 laatupalkinto intra122

Työelämää varten

Jaa sivu