Työelämätorstai: Kumppanuusverkostoista vastauksia asiakaslupauksille

Keudassa on jo usean vuoden ajan työskennelleet alakohtaiset kumppanuusverkostot. Verkoston toimikausi on 4 vuotta kerrallaan.  Kumppanuusverkosto on tarkoitettu luomaan ja ylläpitämään oppilaitoksen yhteistyötä alan yritysten kanssa, vahvistamaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä ja ennakoida alueen osaamistarpeita Keudan vaikutusalueella. Keuda toimi myös kumppanuusverkoston avulla välittäjänä työelämän ja opiskelijoiden välillä vaikuttamalla oman alansa puolesta.

Liike-elämän palveluissa verkoston puheenjohtajana toimii ISO Consulting Oy:stä Seppo Oksa ja Keudan yhteyshenkilönä asiakkuuspäällikkö Ari Ikävalko. Yhteistä suunnittelua tukevat myös koulutusjohtaja Timo Hakkarainen ja toimialapäällikkö Annika Lönnqvist omalla panoksellaan. Kumppanuusverkoston yritysjäsenet ovat vähittäiskaupan, media-alan ja taidealan ammattilaisia.

Asiakkuuspäällikkö Ari Ikävalkon mukaan korona-aikana myös kumppanuusverkostotoiminta joutui uusiutumaan kokoontumistavoiltaan. Perinteisesti verkosto kokoontuu Keudan tiloissa kaksi kertaa vuodessa: tänä keväänä tapaaminen järjestettiin Teams-kokouksena. Nyt tavoitteena on palata ”vanhaan normaaliin”, eli seuraava verkostokokoontuminen pyritään järjestämään jälleen livenä ensi marraskuussa.

Kumppanuusverkostotoiminnassa etsitään vastauksia myös asiakasarvolle ja -lupaukselle:

  • mitä asiakkaat asioinnissaan arvostavat?
  • mistä he ovat valmiita maksamaan
  • mistä muodostuu asiakkaan kokema arvo?
  • miten auttaa asiakasta lisäämään tulojaan ja pienentämään menojaan?
  • miten auttaa asiakkaita uuden bisneksen luomisessa?

Keuda haluaa olla mukana toimialojen muutoksessa ja haluaa kehittää myös omaa koulutustoimintaansa sekä opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia yritysten muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Ilman asiakkaiden tarpeiden tuntemista emme kehity: onneksemme meillä on aktiivinen ja innostava kumppanuusverkosto, joka pitää meidät liike-elämässä kiinni, toteaa Ari Ikävalko.

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra123

Jaa sivu