After #Murros2021: Virtuaalitodellisuus voi mullistaa koulutuksen ja opetuksen

Näistä asioista puhui #Murros2021-tapahtumassa Vertical Lead, Research & Medical, Ville Leppälä, Varjo Technologies yrityksestä. Hänen aiheena oli kertoa uusista koulutus- ja opetusmahdollisuuksista virtuaalitodellisuuden ja sekoitetun todellisuuden avulla.

Varjo on yritys, joka kehittää virtuaalitodellisuuden ja sekoitetun todellisuuden laitteistoja puhtaasti ammattikäyttöön.  

”Virtuaalitodellisuus on aihepiiri, mikä on noussut hyvin paljon esiin viime vuosina. Mutta nämä laitteet ovat hyvin pitkälti ollut pelikäyttöön ja viihdekäyttöön keskittyneitä. Varjo on kuitenkin firma, joka puhtaasti haluaa mahdollistaa näiden teknologioiden tuonnin ammattikäyttöön, kuten esimerkiksi opetukseen ja simulaatioon. Design ja tuotekehityskäyttöön tai sitten esimerkiksi terveydenhuollon ja tutkimuksen tarpeisiin”, kertoo Leppälä.

 

Ville Leppaelae 3 murros21

 

”Virtuaalitodellisuuden ja sekoitetun todellisuuden laitteistoa halutaan ottaa käyttöön, koska teknologialla pystytään säästämään kustannuksissa. Laitteiden tehokkuuden avulla saadaan useampi ihminen koulutettua entistä nopeammin. Ne ovat myös loistavia teknologioita parantamaan koulutusta eli saadaan opiskelijat enemmän tunteella mukaan opiskeluun sekä motivoitumaan paremmin koulutukseen”, kertoo Leppälä. 

”Näillä teknologioilla pystytään myös simuloimaan asioita, joita voisi olla muuten aika vaikea simuloida. Eli tyypillisesti saatetaan joutua rakentaa isoja simulaatiohuoneita, jotka voivat olla kalliita ja vaikeasti liikuteltavissa”, toteaa Leppälä.  

 

Ville Leppaelae 4 murros21

 

Esimerkiksi yrityksistä ja toimijoista terveydenhuollossa on jo nyt aloitettu ottamaan näitä teknologioita käyttöön. Koulutuksissa voidaan harjoitella leikkaussalin erilaisia tilanteita ja toimintoja. Esimerkiksi kirurgien simulaattorissa, jossa pystytään harjoittelemaan erilaisia leikkauksia. Koulutuksia voidaan tehdä myös etänä.

”Anatomian koulutuksissa pystytään myös hyödyntämään virtuaalitodellisuutta ja 3D anatomian koulutusta. Perinteisesti anatomian opiskelussa on käytetty fyysisiä kuolleita ruumiita. Niiden leikkely on aika hidasta, aikaa kuluttavaa ja jopa kallista”, kertoo Leppälä.

”3D anatomian koulutuksella pystytään käytännössä tuomaan sama kokemus kuin perinteisellä menetelmällä vaikka se tehdään puhtaasti virtuaalisesti. Samalla se tuo opiskelijoille rajattomat mahdollisuudet availla ja tutkia eri ruumiinosia”, Leppälä kertoo lopuksi.

 

Lue lisää huhtikuussa pidetyn #Murros2021 -tapahtuman sisällöstä!

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra130

Jaa sivu