Työelämätiistai: Yrittäjäjärjestöjen tarpeissa Keuda-yhteistyölle korostuu osaamisen kehittäminen

Haastattelukierros oli merkittävä, sillä yrittäjäjärjestöt edustavat suurta joukkoa yrittäjiä ja työnantajayrityksiä.

Keskusteluissa yrittäjien kanssa nousivat esille muun muassa seuraavat asiat:

  • Halutaan kehittää osaamista. Keskeistä on osaaminen, joka liittyy muun muassa toimintaympäristöihin, nopeisiin päätöksiin, myyntiin, digiasioihin tai kiertotalouteen.
  • Ollaan kiinnostuneita oppisopimuskoulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on erinomainen vaihtoehto ammattitaidon päivittämiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Se mahdollistaa myös uusien osaajien rekrytoinnin.
  • Halutaan tarjota työelämässä oppimispaikkoja nuorille. Koulutussopimuksessa opiskelija saa tehdä aitoja työtehtäviä työpaikalla ja kuulua työyhteisöön. Kesäajaksi solmittu oppisopimuskoulutus nopeuttaa opiskelijan valmistumista ammatillisesta koulutuksesta.
  • Ammatillisten tutkintojen (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) lisäksi toivottiin nopeita ja ketteriä koulutusratkaisuja esimerkiksi lyhyitä kursseja tai verkkokoulutuksia.
  • Ollaan kiinnostuneita vaihtoehdoista lisäammatin hankkimiseksi tai jatkajakouluun omistajanvaihdoksen yhteydessä. Joillakin aloilla yrittäjyys voi olla ainut keino työllistyä.
  • Toivottiin paikkoja työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamiseen muun muassa rekrytointitilaisuudet tai digitaaliset rekrytointikanavat (Keudassa käytämme Tiitusta).
  • Kiinnostus ammatillisen koulutuksen eri rahoitusvaihtoehdoista osaamisen kehittämisen yhteydessä.
  • Arvostetaan palvelun helppoutta, selkeyttä ja ”yhden luukun periaatetta”.
  • Kiinnostus yhteisten tulevaisuuskuvien rakentamiseen ja ennakointiin.

Hyvät yrittäjät! Kiitos tärkeiden teemojen esille nostamisesta. Tartumme niihin ilolla ja mahdollisuuksien mukaan. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa.

Hyvää kesää!

Yhteistyöterveisin Keuda

Täällä lisää Keudasta: Keuda.fi | Keuda.fi

 

Teksti: Anne Öhman

anne.ohman (at) keuda.fi

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

 

2020 laatupalkinto intra129

Työelämää varten

Jaa sivu