Työelämätorstai: Mäntsälä ja Keuda liiketoiminnan koulutuksia kehittämässä

Keuda toimii Keski-Uudellamaalla, omistajinaan seitsemän kuntaa: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula.  Keuda tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien omistajakuntiensa kanssa. Yhdessä luodaan kuhunkin kuntaan sopivia palveluverkostoja, ​joissa toimimalla pystytään tarjoamaan oikeanlaisia koulutus- ja kehittämispalveluja kuntien ja kuntalaisten käyttöön.​

Mäntsäläläisten toimijoiden kanssa on aika ajoin keskusteltu liiketoiminnan koulutuksien kehittämisestä Mäntsälään. Tänä keväänä lähdettiin yhdessä kyselyn muodossa selvittämään tarpeita ja toiveita koulutuksen suhteen. Vastauksia saatiin mukavasti ja sieltä nousi esiin mielenkiinto mm. myynnin ja markkinoinnin aihealueisiin painottuen.

Keudan toimialapäällikkö Janne Jussila kertoo, että

”Keudan tavoitteena on aloittaa syksyllä, lokakuussa, Mäntsälän Lukkarinpolun toimipisteessä koulutus, joka painottuu myyntiin ja markkinointiviestintään sekä brändin rakentamiseen. Aiheet koskettavat kaikkea työelämää. Niin yrityksen, tuotteiden kuin oman osaamisen esille tuominen on tärkeää, jotta asiakkaat löytävät tarjolla olevien palvelujen äärelle. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: lähiopetuksen lisäksi asioita työstetään omassa työssä, yrityksessä tai harjoittelupaikassa”.

Koulutuksen sisältö rakentuu vahvuuksien näkyväksi tuomisen ja sitä kautta myynnin lisäämisen ympärille: miten tuoda esille oma osaaminen ja tekeminen. Koulutukseen voi ilmoittautua elokuussa, jolloin ilmoittautumislinkki aukeaa Keudan koulutustarjonta-sivuille: Koulutushaku | Keuda.fi . Seuraa ilmoitteluamme!

Teksti: Elina Rantala


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra128

 

Työelämää varten

Jaa sivu