Työelämätiistai: Ajankohtaisia kuulumisia Suomen koulutuspolitiikan kentältä

Marja Vartiainen Suomen Yrittäjät ry:stä kuuluu useisiin valtakunnallisiin työryhmiin ja verkostoihin sekä vaikuttaa työkseen koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen kaikilla koulutusasteilla. Hän edistää myös oppilaitosyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta. Kysyimme häneltä ajankohtaisia kuulumisia koulutuspolitiikan kentältä.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuusikä korotetaan syksystä 2021 alkaen 18 ikävuoteen ja oppivelvollisuus laajennetaan koskemaan myös toisen asteen opintoja.

”OKM:n oppivelvollisuuden seurantaryhmä jatkaa vielä toimintaansa”, Vartiainen kertoo.

Jokaisen perusopetuksen päättävän nuoren on tärkeää suorittaa toisen asteen tutkinto ja siirtyä sen jälkeen työhön tai jatko-opintoihin mahdollisimman nopeasti.

Vartiaisen mukaan nyt on tarpeen vahvistaa myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen resursointia ja ohjausta. Osalle opiskelijoista oppisopimus voi olla hyvä tapa opiskella.

”On tärkeää, että jokainen opiskelija saa itselleen sopivaa opetusta – joko virtuaalisesti, lähiopetuksena tai työpaikalla”, hän toteaa.

Jatkuvan oppimisen uudistus

Hallituksessa on päätetty myös jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista työuran eri vaiheissa. Pk-yritysten yrittäjät ja henkilöstö ovat jatkuvan oppimisen uudistuksessa keskeisiä kohderyhmiä.

”Tavoitteena on kasvattaa yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista. Hyvät onnistumistarinat voivat innostaa kouluttautumaan, joten niistä kannattaa kertoa. Ammatillisella koulutuksella on jo reformin myötä paljon tarjottavaa yrittäjille”, Marja Vartiainen kertoo.

Tarpeeseen pohjautuvat koulutukset ja monipuoliset ja joustavat oppimisen tavat ovat pk-yritysten näkökulmasta parhaita. Tutkinnon osia pienemmät osat korostuvat ja toisinaan voi pienistäkin puroista löytyä intoa jatkaa opintoja myös kokonaisten tutkintojen suorittamiseen.

Osaamisen kehittämistä tarvitaan erityisesti yritysten kasvaessa ja kansainvälistyessä. Kielitaidon merkitys korostui myös Suomen Yrittäjien tuoreessa Yrittäjägallupissa. Jatkossa yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän kielitaitoa.

”Yleissivistävät opinnot ovat tärkeitä ja niihin on hyvä kannustaa”, Vartiainen toteaa.

Hallitus on linjannut, että alueiden elinkeinoja, aluekehittämistä ja työelämää palvelemaan perustetaan loppuvuodesta palvelukeskus. Sen tehtävänä on tukea ja yhteensovittaa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluja. Palvelukeskus sijoittuu Opetushallituksen alaisuuteen.

”Toivomme, että yrittäjyys ja pk-yritykset huomioidaan palvelukeskuksen painotuksissa”, Marja Vartiainen toteaa.

Kansallinen foorumi vahvistamaan yrittäjyyskasvatusta Suomessa

”Viime vuonna laaja toimijajoukko on perustanut yrittäjyyskasvatuksen kansallisen foorumin, jonka tehtävänä on edistää ja vahvistaa yrittäjyyskasvatusta ja siitä käytävää keskustelua”, Vartiainen kertoo.

Yrittäjyyskasvatuksen foorumi on yrittäjyyskasvatusta edistävien tahojen yhteisö, jonka muodostavat 4H, EK, MTK, Nuori Yrittäjyys, OAJ, Perheyritysten liitto, Suomen Yrittäjät, Talous ja nuoret TAT ja YES-verkosto.

Yrityksissä tarvitaan Vartiaisen mukaan työntekijöitä, jotka osaavat työskennellä yrittäjämäisesti. Yrittäjyyskasvatus vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja valmiuksia. Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus toteutuu laajapohjaisena yhteistyönä kuntien, työelämän, oppilaitosten ja vapaa-ajan toimijoiden välillä.

”Myös Suomen Yrittäjien omassa toiminnassa tuomme yrittäjyyskasvatusta esille monin tavoin. Vaikutamme sen kehittämiseen edunvalvonnassa, järjestämme täydennyskoulutuksia opetushenkilöstölle ja tuemme yrittäjyyden juurtumista oppilaitoksiin”, Marja Vartiainen toteaa.

 

Juttusarjan toinen osa ilmestyy elokuussa.

 

Teksti: Anne Öhman

anne.ohman (at) keuda.fi


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra142

Työelämää varten

Jaa sivu