Työelämätiistai: Keudan tulevaisuuspajoista löydettiin uusia työkaluja etsimällä ja testaamalla

Keudan tulevaisuustyöpajoissa korostui halu muutokseen ja yhdessä tekemiseen. Keskeiseen rooliin nousivat asiakkaan kuuntelu ja tarpeet. Myös tulevaisuustyön ja ennakoinnin merkitys vahvistuivat. Asiakas itse on kiinnostunut osaamisesta ja osaajista.

Työskentelyn teemoina olivat Keudan palvelutarjooman linjaukset ja täydennyskoulutusaihioiden tuottaminen. Tavoitteena oli luoda oppimispalveluja, jotka eivät perustu tutkinnon osaan tai tutkintoon. Työpajan menetelmänä hyödynnettiin oppimismuotoilua, jossa luodaan tietoa sosiaalisissa konteksteissa yhdessä muiden kanssa.

Työpajoihin osallistui Keudan johtoryhmä, koulutusjohtajat, asiakkuuspäälliköt sekä useat muut Keudan ja yritysten edustajat. Yhdessä sitten pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita. Työpaja toteutettiin Sitran Tulevaisuustaajuus -menetelmän avulla ja hyödynnettiin muun muassa MIRO-työskentelyalustaa.

 

Lue lisää työpajoista:

Työelämätiistai: Tulevaisuustyöpajassa kannustettiin muutokseen ja yhdessä tekemiseen | Keuda.fi

Keudan Tulevaisuustyöpaja: ”Asiakas, asiakas, asiakas tarpeineen kaiken a ja o” | Keuda.fi

Työelämätiistai: Ennakoinnin merkitys vahvistui Keudan tulevaisuustyöpajassa – asiakkaan kuuntelu keskeistä | Keuda.fi

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra145

Jaa sivu