Työelämätorstai: Digitaalisuus luo hyvän perustan ja raamit työskentelylle yritysten kanssa

Keudan myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen on aktiivisesti yhteydessä monien eri Keudan työyhteistyökumppaneiden kanssa. Hän kertoi #Murros2021-tapahtumassa, miten digitaalisuus näkyy tässä osa alueessa hänen työtään.

”Digitaalisuus luo tietynlaisen perustan ja raamit omalle työskentelylleni. Jotenkin tuntuu mahdottomalta ajatella ja työskennellä ilman digitaalisia välineitä ja digitaalisuutta. Ne ovat niin joustavia ja kustannustehokkaita. Kyllähän digitaalisuus on oikeastaan ihan kaikkialla ja kaikessa tekemisessä mukana, kun me rakennamme kumppanimaista toimintaa meidän työelämäasiakkaitten kanssa”, kertoo Kirsi. 

Keudassa on rakennettu asiakkuudenhallinta CRM-järjestelmä sellaiseksi, että siihen on integroitu sekä opiskelijatietojärjestelmä että asiakastieto.fi-järjestelmä.

”Se antaa todella hyvän mahdollisuuden tiedolla johtamiseen ja siihen, että Keudassa on reaaliaikaista tietoa käytettävissä, jotta voimme palvella meidän työelämäasiakkaitamme”, jatkaa Kirsi.

”Myös someviestintää, markkinointia sekä tarjonnan näkyväksi tekeminen olisi aika vaikea tehdä ilman digitaalisia välineitä”, Kirsi toteaa.

Työpaikkaohjauksella vahva rooli oppimiselle

Työpaikkaohjauksella on vahva rooli opiskelijoiden oppimisessa sekä hyvinvoinnissa ja sitä on vahvistettu paljon erilaisilla digitaalisilla toiminnoilla.

”Kun miettii tämän päivän ammatillista koulutusta, niin kyllähän se työelämässä oppiminen on ihan keskeinen ja kriittinen osa meidän onnistumistamme”, toteaa Kirsi

Keuda haluaa tarjota opiskelijoilleen laadukasta ohjausta. Sekä tukea ja tarjota erilaisia työkaluja yrityksille. Nämä ovat tärkeitä opiskelijoiden oppimisessa sekä hyvinvoinnissa ja tätä on vahvistettu paljon digitaalisilla toiminnoilla.

Viime vuoden puolella Keudassa on otettu käyttöön sähköiset allekirjoitukset. Se mahdollistaa sen, että enää ei tarvitse reissata hakemassa allekirjoituksia oppi- ja koulutussopimuksiin ja se sujuvoittaa monella tavalla yhteistyötä.

Keudassa on tarjolla hyvin eri erityyppisiä ja eri laajuisia työpaikkaohjaaja valmennuksia. Keudan itse toteuttamia tai valtakunnallista ohjaan.fi-verkoston kautta. Keuda tarjoaa myös työpaikkaohjaajille erityyppistä tukea ja valmennusta.

Lue lisää työpaikkaohjauksesta:

Työelämätorstai: Mahdollistetaan työpaikkaohjaajille laadukas perehdytys ja tuki | Keuda.fi

Työelämätorstai: Ohjaan.fi-verkkokurssilta lisää osaamista työelämässä oppimisen ohjaamiseen | Keuda.fi

Työpaikkaohjaajakoulutus | Keuda.fi

 

Opiskelijoiden työllistymisen tukeminen digitaalisesti

Keudassa tuetaan opiskelijoita paljon sekä digitaalisesti että ei digitaalisesti. Keudan tehtävänä on toimia liimapintana opiskelijoiden ja työelämän välillä.

Keudassa tehdään kumppanimaista yhteistyötä työelämän asiakkaitten kanssa. Se tarjoaa työelämän asiakkaalle mahdollisuuden toimia ennakoivasti ja miettimään uusia työntekijöitä yritykseen.  

”Opiskelijoiden näkökulmasta ajatellen, kun tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, niin pystymme tarjoamaan siinä samalla meidän opiskelijoillemme mahdollisuuden linkittyä työelämään koko opintojen ajan”, kertoo Kirsi innokkaasti.

”Tiivis työelämäyhteistyö on kyllä semmoinen mahdollistaja monesta näkökulmasta meidän erilaisille ja eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville opiskelijoille”, Kirsi jatkaa.

 

Digitaaliset työllistymis- ja rekrytointimahdollisuudet

Lopuksi Kirsi kertoi digitaalisesta rekrytointisovelluksesta, Tiituksesta, joka on vähän niin kuin koulutusmaailman Tinder. Jossa machataan meidän opiskelijoitamme ja työelämän tarjoamia opiskelu-, harjoittelu- ja työpaikkoja. Järjestämme myös alakohtaisia virtuaalisia tapahtumia sekä yritysesittelyjä virtuaalisesti. Eli yritykset tulevat Teamsin kautta tervehtimään opiskelijoita ja kertovat erilaisista työllisyysvaihtoehdoista. 

Lue lisää Tiituksesta: Etusivu – Tiitus


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra153

Digitaalinen

Keudalainen

Työelämää varten

Jaa sivu