Laajennettu oppivelvollisuus Keudassa

Opiskelu

Keuda

Yhteisöllinen

Laajennettu oppivelvollisuus Keudassa

Julkaistu: 6.8.2021

”Oppivelvollisuuden laajeneminen (myös hakeutumisvelvollisuus) tuli voimaan vuonna 1.1.2021. Ensimmäisen kerran oppivelvollisuus koskee niitä nuoria, jotka olivat keväällä 2021 perusasteen 9. luokalla. Uudistus tapahtuu asteittain. Jatkossa oppivelvollisuus koskee aikaisempien oppivelvollisten lisäksi aina uutta ikäluokkaa eli peruskoulun yhdeksänneltä luokalta tulevia. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon”, Keudan rehtori Anna Mari Leinonen kertoo.

Vastuu nuoren oppivelvollisuuden jatkumisesta on perusopetuksen järjestäjällä, toisen asteen koulutuksen järjestäjällä, huoltajilla ja asuinkunnalla. Perusopetuksen järjestäjä valvoo sijoittumista siihen asti, kunnes oppivelvollinen on todistetusti aloittanut toisella asteella opinnot. Tämän jälkeen vastuu opiskelijan valvonnasta, tuesta ja ohjauksesta siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Huoltajan tai muun laillisen edustajan vastuulla on huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuutta. Jos nuori on valvonnasta huolimatta jäänyt vaille opiskelupaikkaa tai keskeyttää toisen asteen opinnot vailla uutta opiskelupaikkaa, asuinkunta on vastuussa ohjauksesta ja saattamisesta tarvittavien palveluiden piiriin.

Oppivelvollisuutta voi Keudassa suorittaa

  • ammatillisessa koulutuksessa,
  • nivelvaiheen koulutuksissa (Valma, Perusopetuksen lisäopetus)
  •  Kansanopistovuosi Pekka Halosen akatemiassa

Vuonna 2022 on tulossa uusi Tuva-koulutus, joka yhdistää edellä luetellut nykyiset nivelvaiheen koulutukset.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen (kaksoistutkinto)
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset

”Oppivelvollisille opiskelijoille kaikki oppimateriaalit ovat maksuttomia, lisäksi he saavat henkilökohtaiseen käyttöönsä tietokoneen opintojen ajalle. Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyviä prosesseja tarkastellaan ja päivitetään edelleen Keudassa syksyn 2021 aikana vastaamaan mahdollisesti muuttuvia tarpeita”, Leinonen kuvaa.

Lisätietoja:

rehtori Anna Mari Leinonen, 040 174 4523, annamari.leinonen(at)keuda.fi 

vararehtori Arja Koli, 040 174 5362, arja.koli(at)keuda.fi


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

 2020 laatupalkinto intra160

Opiskelu

Keuda

Yhteisöllinen

Jaa sivu