Työelämätorstai: Kumppanimme HOK-Elanto kannustaa jatkuvaan oppimiseen

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Keuda

Keudalainen

Opiskelu

Työelämää varten

Työelämätorstai: Kumppanimme HOK-Elanto kannustaa jatkuvaan oppimiseen

Keväällä 2018 Keudassa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittanut Nea Lilja oli risteyskohdassa. Oman alan vakituisten työpaikkojen tarjonta oli vähäistä, mutta halu päästä kiinni työelämään oli kova. Koska kaupan ala oli jo tullut tutuksi perhepiirissä, Nea päätti ottaa aikalisän ja hakea kesätöihin Koivukylän S-markettiin.

Työ S-marketissa osoittautui monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi. Osaamisen karttuessa Nean vastuualueet muuttuivat ja hän pääsi tekemään entistä vaativampia tehtäväkokonaisuuksia muun muassa iltakassavastaavana. Esimies ja nimetyt perehdyttäjät tarjosivat katkeamatonta tukea ja apua uudelle alalle tulijalle. Osaamisen jakaminen läpi organisaation oli arkipäivää.

image00004 2

 

 

”Ajattelin olla alun perin yhden kesän S-marketissa. Sitten minulle tarjottiin mahdollisuutta kokeilla hyllyttämisen lisäksi muitakin minua kiinnostavia tehtäviä. Niinpä päätin jäädä HOK-Elantoon myös kesätyön jälkeen”, Nea toteaa.

 

 

 

 

Oma-aloitteisuus palkitaan HOK-Elannossa

Vaikka kaupan ala ei alkuvaiheessa tarjonnut Nealle sellaisia tehtäväkokonaisuuksia, joissa hän olisi voinut hyödyntää suoraan Keudassa saamiaan oppeja, hän halusi laajentaa alan osaamistaan. Nea päätti kokeilla onneaan ja haki S-ryhmän sisäisen rekrytointikanavan, Workplacen, kautta uuden Pasilan Triplan Prisma myymälän avaustiimiin. 2019 vuoden lopussa motivoitunut ja oma-aloitteinen Nea aloitti Triplassa.

Prismassa hän työskenteli sekä Infotiimissä että Ruokatorilla monipuolisia ja vastuullisia työtehtäviä hoitaen. Nea koki saamansa perehdytyksen systemaattiseksi ja monipuoliseksi. Esimiestyö oli toimivaa ja oma esimies mahdollisti sopivassa määrin uusien vastuualueiden haltuun ottamisen.

”Koko S-ryhmässä työskentelyn ajan koen nauttineeni esimiesteni luottamusta. Ei opiskelujen jälkeen tarvitse olla valmis, vaan työelämässä on mahdollista oppia paljon uusia asioita. Olemalla itse aktiivinen ja oma-aloitteinen pääsee kokeilemaan uusia tehtäviä”, Nea pohtii omaa työhistoriaansa.

 

Keudassa hankittu osaaminen hyötykäyttöön

Nean intohimo valokuvaamiseen, piirtämiseen ja graafiseen suunnitteluun toteutuu hänen tämänhetkisessä työtehtävässään markkinointikoordinaattorina Jollas Instituutissa. Yhdessä kollegansa kanssa Nea tekee muun muassa taittotöitä, huolehtii sisäisestä markkinoinnista, päivittää nettisivuja ja toteuttaa erilaisia valokuvaus- ja videoprojekteja. Työtä tehdessään hän hyödyntää Keudassa rautaisilta ammattilaisilta saamiaan oppeja graafiseen suunnitteluun ja valokuvaukseen liittyen.

image00005 2

 

”Erilaisia koulutusmahdollisuuksia selvitettyäni halusin ehdottomasti Keudaan opiskelemaan. Keudan koulutuskokonaisuus oli monipuolisin ja pystyin opiskelemaan samaan aikaan sekä graafista suunnittelua että valokuvausta. Opiskelu Keudassa täytti kaikki odotukseni. Opettajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja heillä oli tuoretta työelämäkokemusta, Nea summaa opintojaan Keudassa.

 

 

 

 

Jollas Instituutti ja koko S-ryhmä kannustavat henkilöstöään kehittämään osaamistaan jatkuvan oppimisen hengessä. Viime vuoden puolella Nea aloitti hybridimallilla toteutettavat palvelumuotoilun opinnot XAMK:ssa Kouvolassa. Oman esimiehen, Jollas Instituutissa rehtorina toimivan Juha Ruosteenojan tuki sekä S-ryhmän joustavat tavat tehdä työtä mahdollistavat Nealle opintojen suorittamisen työn ohessa. Nea kokee oman tulevaisuutensa erittäin valoisana – onhan hänellä jo Keudan ammatilliset opinnot, S-ryhmässä kartutettu muutaman vuoden työkokemus sekä meneillään olevat AMK-opinnot.  

 

Nea Lilja Hok elanto ja Kirsi 790x442

Kuvassa Nea Lilja, jota Keudan Myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen haastattelee.

 

Teksti: Kirsi Talikainen

Lisätietoja HOK-Elanto yhteistyöstä antaa Keudan Myynti- ja asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen.

kirsi.talikainen(at)keuda.fi

Lue lisää Keudan ja HOK-Elannon kumppanuussopimuksesta:Työelämätorstai: HOK-Elanto ja Keuda allekirjoittivat kumppanuussopimuksen | Keuda.fi

 


 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra163

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Keuda

Keudalainen

Opiskelu

Työelämää varten

Jaa sivu