Tietoa ja ohjeita Keudan opiskelijoille – Näihin kannattaa tutustua!

Keudassa on lähtenyt uusi lukukausi käyntiin kuluvalla viikolla. Opinnot ovat startanneet niin uusilla kuin tutuilla opiskelijoilla. Pikku hiljaa opiskelutavat ja -tilat sekä opiskeluvälineet tulevat uusille opiskelijoille tutuiksi. Täältä löytyvät myös Keudan opiskeluohjeet, jos et ole ehtinyt niihin vielä tutustua!

Näiden lisäksi suosittelemme tutustumaan myös muihin ohjeistuksiin, joita löydät täältä!  

Ohjeet sisältävät esimerkiksi kriisitilanteiden toimintasuunnitelmanKriisitilanteissa toimintavalmius perustuu etukäteen valmisteltuun toimintamalliin. Jokaisessa Keudan toimipisteessä toimii turvallisuudesta vastaavan toimialapäällikön johdolla kriisiryhmä, jonka vastuulla on varmistaa toimintamallin mukainen toiminta. Kriisiryhmä päättää äkillisessä kriisitilanteessa tukitoimista ja kokoontuu tarvittaessa mahdollisimman nopeasti arvioimaan tilannetta. 

Ohjeista löytyy myös pukeutumisohjeistusta Keudan koulutuksissaTietyissä koulutuksissa on vaatetuksen osalta kiinnitettävä huomiota esimerkiksi turvallisuuteen tai hygieniaan liittyviin seikkoihin. 

On myös hyvä huomioida, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Jos terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt, kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Voit olla yhteydessä vastuuopettajaasi, jolloin tilannetta lähdetään selvittämään yhdessä.  

Ohjeista löytyy myös päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Keudassa tavoitteena on tasa‐arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa‐arvo on osa koko toimintakulttuuria. Tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on kaikkien oppilaitoksen jäsenten velvollisuus.  

Lisäksi ohjeista löytyvät 1.8.2021 alkaen voimassa olevat säännöt ja toimintatavat koskien seuraavia asioita: järjestyssäännöt, opiskeluhuoltosuunnitelma, menettelytavat kiusaamis- väkivalta- ja häirintätilanteissa, päihteettömyys sekä menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa.


 

 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra166

 

  

Jaa sivu