Kolumni Keudasta: Verkkosivu-uudistus tahdittaa Keudan viestinnän ja markkinoinnin syksyä

Viestinnän ja markkinoinnin tekemistä ja suunnitelmia edistetään jatkuvasti, seuraten muuttuvaa maailmaa aktiivisesti ja ennakoivasti. Suunnitelmia laaditaan vuosittain eri kohderyhmiä tavoittavaksi hyödyntäen soveltuvia kanavia. Kohdistamme ja muokkaamme toimintoja kvartaaleittain, tarvittaessa kuukausittain ja jopa viikoittainkin.

Hyödynnämme suunnitelmissa ja toiminnoissa strategiastamme kumpuavia teemojamme; kestävää ja vastuullista, digitaalista ja yhteisöllisistä – toimintaa, jota tuotamme eri kohderyhmillemme näkyväksi, kuulluksi, kosketeltavaksi ja maistuvaksi. Niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Tavoitteenamme on tuottaa yksilöllisten, vaikuttavien koulutus- ja kehityspalvelujen tuottamista vahvistavaa, suunnitelmallista ja tehokasta markkinointia sekä viestintää.

Edistämme, muokkaamme sekä vahvistamme mielikuvia, jotta Keuda koetaan:

  • Innostavana opiskelupaikkana, jossa iloitsemme, että opiskelija on valinnut Keudan osaksi uniikkia, omaa polkuaan.
  • Haluttuna työpaikkana, jossa jokainen tuntee aidosti olevansa #keudalainen, eli välittää, arvostaa ja uudistuu.
  • Ketteränä kumppanina, jossa tarjoamme työelämän osaamisvajeisiin ammattitaidon kehittymistä, hyvinvointia ja kilpailukykyä tasokkaiden, vetovoimaisten ja työelämälähtöisten koulutus- ja kehittämispalveluiden kautta.

Verkkosivustomme tulee uudistumaan loppuvuoden aikana kokonaan. Projekti käynnistyi jo viime syksynä konseptin suunnittelusta ja palvelun tekniset tuottajat kilpailutettiin keväällä. Itse sivustoa ja julkaisujärjestelmää on päästy rakentamaan kesän aikana. Toimintaa on viime viikosta alkaen päästy testaamaan ja nyt elo-syyskuun aikana panoksia kasvatetaan merkittävästi. Alustavaa sivuston julkistamista on suunniteltu syys-lokakuun taitteeseen.

Verkkosivusto ei todellakaan ole alkusyksystä valmis, vaan muokkautuu ja kehittyy lanseerauksesta eteenpäin koko ajan.  

Projektipäällikkömme ja Keudan markkinointikoordinaattorin Minna Ruususen toimesta verkkosivuja on työstetty jo keväästä lähtien, eri kokoonpanoilla. Suuri kiitos kaikille jo projektissa mukana olleille niin henkilöstölle kuin opiskelijoille ja sidosryhmille. Olette antaneet arvokasta apua, ideoita ja osaltanne jouhevoittaneet projektiamme.

Ensi viikosta käynnistyy todellinen testaus ja kädet saveen -työskentelytahti. Mukaan testaukseen ja sisällön tuottamiseen liittyy neljä IT- alan harjoittelijaamme Sipoon toimipisteestä. He ryhtyvät projektipäällikön, viestinnän tiimin ja lukuisten henkilöstömme edustajien avustamana valmistamaan verkkosivujamme taas askelta lähemmäs julkaisua.

Verkkosivujemme tarkoituksena on palvella eri asiakaskohderyhmiämme tehokkaasti, digitaalisesti saavutettavasti, vastuullisesti ja kestävästi uniikin osaamisen kehittämisen polulla, niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Verkkosivustomme elävät ja kehittyvät Keudan sydämen sykettä mukaillen, sisältöjä tuotetaan ja muokataan jatkuvasti, sillä valmista ei tule koskaan. Herkällä korvalla kuunnellaan aina asiakkaita, jotta saamme Keudan ulkoisen viestinnän pääkanavaan, ns. kotipesään toimivia ratkaisuja, ja #keudalainen viestintä saavuttaa haluttuja tavoitteita sekä kohderyhmiänsä.

Huikea syksy on tulossa ja huippua olla #keudalainen!


 

Hanna Nyroenen 2021
Kirjoittaja Hanna Nyrönen työskentelee Keudassa viestintä- ja markkinointipäällikkönä ammatillisen koulutuksen mielenkiintoisessa ja moninaisessa ympäristössä. Hän on erityisen kiinnostunut muutosjohtamisesta, digitaalisuudesta, työhyvinvoinnista ja myynnistä. ”Työnteon tulee olla kivaa ja motivoivaa, jotta syntyy tuloksia.”

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra172

 

Jaa sivu