Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Työelämää varten

Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Jyväskyläläinen valmennusalan yrittäjä Ulla Klemola satsaa ihmisten auttamiseen ja tukemiseen. Hän kannustaa tietoisesti harjoittelemaan ja oppimaan vuorovaikutustaitoja.

Ulla Klemolalla on takanaan hieno ura koulutuksen kehittäjänä ja tutkijana. Hän on toiminut muun muassa liikunnan opettajana ja opinto-ohjaajana sekä Jyväskylän yliopistossa opettajien kouluttajana ja pedagogiikan kehittämistehtävissä. Liikuntatieteiden tohtoriksi hän väitteli vuonna 2009.

”Väitöskirjani käsitteli tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Jokainen alasta riippumatta voi oppia vuorovaikutustaitoja”, Klemola kertoo.

Idulla Consulting tmi:n yrittäjänä Ulla Klemola on toiminut noin vuoden. Vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat tärkeä sisältö kouluttajan ja työnohjaajan työssä. Hän tekee työnohjausta yksilöiden, työparien ja ryhmien kanssa. Työnohjaajaksi (STOry) ja prosessikonsultiksi hän valmistuu loppusyksystä.

”Työnohjaus on tuonut työskentelyyn oman syvyytensä. Vuorovaikutus- ja työtilanteista keskusteltaessa koen, että yhdessä ajatellen löytyy enemmän”, Klemola mainitsee.

Toimintaympäristön muutokset haastavat arkea ja ihmissuhteita

Ihmisten arki on muuttunut toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Muun muassa Korona-pandemia aiheuttaa huolta, pelkoa ja tunnekuormaa työ- ja yksityiselämässä.

”Esille nousee paljon huolta taloudellisesta tilanteesta. Koetaan myös yksinäisyyttä ja kaivataan yhteyttä muihin”, Klemola kertoo.

Tämän päivän toimintaympäristölle on tyypillistä virikkeiden ja vaatimusten ”valtameri”; on kilpailua, menestyspaineita ja jatkuvasti muuttuva työ. Tämä aiheuttaa kuormitusta.

”Työelämän toimijuustutkijat puhuvat tarpeellisesta tunnetoimijuudesta. Tunteita ei voi ohittaa, ja siksi tarvitaan tunnetaitoja, jotta työn tavoitteet toteutuvat”, Klemola mainitsee.

Ihmissuhteet ovat merkittävä osa hyvinvointia

Tunnetaidot ovat Ulla Klemolan mukaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ilmaisua ja säätelyä. Vuorovaikutustaidot taas tarkoittavat selkeää ja omavastuista puhetta, kuuntelemisen taitoa sekä ongelmatilanteisiin tarttumisen ja käsittelyn taitoja.

”Ihmissuhteet ovat merkittävä osa hyvinvointia, joten niihin kannattaa panostaa. Kun ympärillä kuohuu, hyvät ihmissuhteet arjessa rauhoittavat”, Klemola toteaa.

Tutkimusten mukaan jokainen voi oppia rakentavia tapoja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

”Vuorovaikutustaitojen tietoinen harjoittelu auttaa arempaa rohkaistumaan ja ”kuumakallea” toimimaan rakentavammin muita jyräämättä”, Klemola vinkkaa.

Hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot lisäävät työelämän laatua ja tuottavuutta

Ulla Klemola toteuttaa kahta valmennusta Keuda Koulutuspalvelut Oy:n kautta.

Tunnetaitava ammattilainen -valmennuksessa käydään tunne- ja vuorovaikutustaidot taitoina läpi ja niitä sovelletaan omiin tilanteisiin.

Tukea vuorovaikutukseen -valmennus tarjoaa edellä mainitun valmennuksen kaikki työkalut sekä pureutuu vieläkin yksityiskohtaisemmin tilanteisiin, joihin ihmiset ovat omassa työssään kohdanneet. Valmennukseen sisältyy myös ryhmätyönohjausta.

”Valmennukset sopivat kaikille ihmisten kanssa työskenteleville. Niistä saa konkreettisia työkaluja ja välineitä pärjätä moninaisten tunteiden ja ihmisten kanssa. Taitojen opettelu auttaa ennaltaehkäisemään ristiriitojen syntymistä, kun opitaan kommunikoimaan rakentavammin. Hyvät taidot vaikuttavat myös organisaation hyvinvointiin ja jopa tuloksiin”, Klemola vinkkaa.

Lopuksi Ulla Klemola välittää toivon ja luottamuksen viestin.

”Valmennus tarjoaa ajan ja paikan oppia ja hengähtää. Jokin hyvä on jo idullaan ja saa valmennuksessa kasvaa ja kehittyä”, Klemola hymyilee.


Teksti: Anne Öhman
anne.ohman (at) keuda.fi
Kuva: Lasse Eskola, Keski-Suomen Mediamies

Kiinnostuitko! Linkin kautta lisää:


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Työelämää varten

Jaa sivu