Kolumni Keudasta: Suuret muutokset ovat sekä uhka että mahdollisuus niin yksilöille, yrityksille kuin koko yhteiskunnalle

Maailma muuttui koronan myötä. Yhteinen puheenaihe niin valtion päämiehillä, kuntapäättäjillä kuin meillä kaikilla on korona -se yhdistää meitä puheissa ja teoissa. Pandemiasta on aiheutunut vakava terveyshuoli, pandemia on vaikeuttanut monen alan ja yrityksen toimintaa, lomautukset ja jopa työttömyys ovat arkipäivää joillain aloilla, työvoiman saantiin liittyvät kysymykset ovat taas joidenkin alojen arkipäivää. Korona on muuttanut meitä kaikkia. Osaammeko ehkä paremmin arvostaa tavallista, turvallista elämää? Pitäisikö meidän varautua paremmin? Osaisimmeko ennakoida asioita? Pitäisikö meidän pitää toinen toisistamme parempaa huolta?

Minulla on neljä ihanaa lastenlasta, joiden elämässä saan olla vahvasti mukana. Monesti pohdin, millainen maailmamme mahtaa olla silloin, kun he ovat aikuisia. Ilman maailmanlaajuista pandemiaakin muutosvauhti on tänään nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin, eikä meillä vieläkään ole kuuluisaa kristallipalloa, josta tulevaisuutta ennustaa. Varmaa on kuitenkin se, että näkyvissä olevat megatrendit, esim. digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly muuttavat maailman ja työelämän toisenlaiseksi kuin mitä se tällä hetkellä on. 4-vuotias prinsessammekin on jo täysin sinut Ipadin kanssa. Siitä se lähtee????.

Ennakointityön merkitys on tunnustettu koronan jälkeisessä maailmassa lähes organisaatiossa kuin organisaatiossa.  Tarvitsemme erilaisista tulevaisuuskuvista ennakointitietoa, jota saamme oman toimintamme suuntaamiseen kansainvälisistä ja kansallisista selvityksistä, raporteista, omistajakunnistamme ja verkostoistamme.

Muutokset ovat aina sekä uhka että mahdollisuus niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnallekin.  Kaikkea tulevaa ei voi ennustaa, mutta voimme pyrkiä parhaalla mahdollisella tavalla sopeutumaan muutoksiin ja pyrkiä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

Olemme tilanteessa, jossa tarvitaan ”yhteiskunnallista pelinlukutaitoa” sekä vahvaa verkostoitumista eri toimijoiden kanssa.

Ammatillisen koulutuksen tehtävä on tuottaa osaavaa työvoimaa työnantajien käyttöön. Unohtaa ei sovi työssä olevan väestön jatkuvan kouluttautumisen tarvetta.

Olen lähiaikoina saanut osallistua useampaan AMKE ry:n tilaisuuteen: elokuun viimeisellä viikolla Amken työelämäkumppanuuksien verkoston vieraana oli Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, joka kertoi työllisyysrahaston tehtäviä koskevan selvityksen keskeisintä sisältöä. Jatkuva oppiminen on nyt päivän sana. Selvitys nostaa erinomaisesti esille sen, että jatkuva oppiminen ei ole vain koulutuspolitiikkaa, vaan sosiaali-, työllisyys-, elinkeinopolitiikkaa unohtamatta työelämän kehittämistehtävää. Voimme yhdessä todeta, että ammatillisessa koulutuksessa onkin kysymys monitahoisesta yhteiskuntaan vaikuttavasta asiasta. Olemme Keudassa, yhdessä laajan verkoston kanssa rakentamassa, alueellista elinvoimaa, omaa toimintaamme jatkuvasti kehittämällä. Osaaminen ratkaisee – ehkä jo kulunutkin sanonta, mutta niin se on edelleenkin.

Kemian teollisuuden johtava asiantuntija Anni Siltanen haastoi koulutuksen järjestäjiä tiiviiseen yhteistyöhön. Anni totesi, että vain yhdessä toimien voimme ratkoa olevat ja tulevat työvoiman saantiin ja osaamiseen liittyvät haasteet. Kemian teollisuus on myös laatinut mielenkiintoisen selvityksen alalla tarvittavista kyvykkyyksistä. Kannattaa tutustua.

Ammattikasvatusneuvos Timo Karkola kiteytti yhteisen toimintaympäristön haasteet erinomaisella tavalla. Työvoiman saatavuus- ja osaamisongelmiin, mutta myös liiketoiminnan edelleen kehittämiselle on akuutti tarve.  Meillä tulee olla ajantasainen tilannekuva toimialojen ja yritysten tilanteesta ja tarpeista – alueellinen tilannekuva pitäisi Keudassa olla selkeä pystyäksemme tarjoamaan juuri sitä, mille on tarve ja tilaus. Meidän on entistä tärkeämpää vaikuttaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Tarvitsemme erilaisia kumppanuuksia, emme vain yritysten kanssa, vaan monien sidosryhmien kanssa.

Kumppanuutta rakennettaessa asiantuntijuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä rakennuspalikoita.

Selvitysten mukaan innovatiivisuus nähdään niin tärkeänä asiana, että joissain tapauksissa yhteistyö-/ kumppanuussopimuksiin on kirjattu myös vuotuiset innovaatiotavoitteet. Kumppanuuksien ja luottamuksen syventyminen kulkevat käsi kädessä.

Meidän tulee ymmärtää työelämäasiakkaidemme liiketoiminta ja toimiala ja meidän tulee tunnistaa, mikä asiakkaillemme on tärkeintä. Meidän tulee pystyä tarjoamaan asiakkaillemme uudenlaista näkemystä siitä, miten asiakkaamme pystyy kehittämään liiketoimintaansa.  Meillä on erinomaisia koulutuksellisia ratkaisuinstrumentteja: koulutussopimus, oppisopimus, työvoimakoulutus, räätälöity kovan rahan koulutus. Toivottavasti koko valikko on laajasti käytössä. Parhaimmillaan asiakkaamme haastavat meitä ja me asiakkaitamme. Olemme yhteisellä oppimismatkalla ja lopputuloksena syntyy entistä parempia ja innovatiivisia lopputulemia.

Keudassa on tehty erinomainen päätös siitä, että tulemme panostamaan systemaattiseen ennakointityöhön. Tulevaisuustietoa tuotetaan ja käsitellään monessa vaiheessa: keräämme relevanttia informaatiota ja muutamme sen toimintamme kannalta tarpeelliseksi tiedoksi, tulkitsemme tietoa ja muutamme sen yhteiseksi ymmärrykseksi ja lopputulemana omaksumme asian ja toimimme sen mukaan.  Ennakointityössä tarvitaan ison kuvan selkiyttäminen, mutta ennen kaikkea saumatonta yhdessä tekemistä.

Korona-aika on ollut meille kaikille uuden oppimisen aikaa. Koronaan pohjautuva muutos tapahtui nopeasti ja osoitti lukuisia vaihtoehtoisia toimimisen tapoja. Tiedon lisäksi meillä on nyt kokemusta toisin toimimisesta sekä nopeasta, onnistuneesta reagoinnista.  Huippuonnistumisia ja vaikuttavaa työtä. Suuri kiitos kaikille!  Samanlaista reagointia ja toimintaa tultaneen tarvitsemaan jatkossa, kun vastaamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi luovutettiin eilen suuresti arvostamalleni Opetushallituksen ex-pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle. Kiitospuheessaan hän totesi: ”Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan sydäntä, päätä ja kädentaitoja.” Viisaasti sanottu.

Yhdessä onnistumme. Take care.

Iloa ja energiaa syksyyn, toivottelee
Anne Vuorinen


 

KK AV kuva301
Anne Vuorinen, Keudan Yritys- ja elinvoimapalvelujen johtaja
Toimitusjohtaja, Keuda Koulutuspalvelut Oy


 

Uutiskirje 122020 laatupalkinto11

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Jaa sivu