Turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntija on nähnyt alan monet kehitysaskeleet

Työelämää varten

Turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntija on nähnyt alan monet kehitysaskeleet

Kun meitä ympäröivä maailma muuttuu, on ammattialojen reagoitava ja muututtava mukana. Tämä näkyy hyvin konkreettisesti turvallisuusalalla, jonka merkitys on korostunut paljon viime vuosikymmenien aikana.

Tämän on nähnyt hyvin läheltä turvallisuus-, riskienhallinta- ja laatuasiantuntija Kari Helislahti, jolla on monipuolinen kokemustausta alan työtehtävistä.

”Turvallisuuden merkitys ja sisältö on muuttunut todella paljon sinä aikana, kun olen työskennellyt turvallisuusalalla. Kun aloitin, olivat keskeisinä osa-alueina paloturvallisuus ja työturvallisuus”, Helislahti avaa.

Suuren teollisuusyrityksen paloasemalla lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Helislahti on nähnyt jo pienenä poikana vakavien riskien toteutumista. Hänen isänsä toimi teollisuusyrityksessä apulaispalopäällikkönä ja operatiivisena tilannejohtajana.

Myös Helislahti itse oli mukana teollisuuspalokunnan toiminnassa koulu- ja opiskeluaikoinaan. Logistiikkainsinööriksi valmistunut Helislahti on suorittanut useita turvallisuusalan tutkintoja ja opiskellut lisäksi muun muassa johtamista, työpsykologiaa, viestintää ja aikuiskasvatusta.

”Ei ihme, että olen taustani takia päätynyt pelastusalan tehtäviin ja sitten myöhemmin kokonaisvaltaisen turvallisuuden ja riskienhallinnan johtamis- ja kehittämistehtäviin”, Helislahti summaa.

Hän ehti työskennellä opiskelun ja päätöidensä ohessa, yli 30 vuotta erilaisissa pelastusalan tehtävissä teollisuus- ja sopimuspalokunnissa. Noiden vuosien aikana hän toimi sammutusmiehenä, sukeltajana, paloesimiehenä, palomestarina sekä teollisuuspalopäällikön esimiehenä.

”Takana on aikamoinen määrä ’keikkoja’ isoista teollisuuspaloista pieniin pelastus- ja ensiaputehtäviin.”

 

Merkittäviä kehitysaskeleita 1980-luvulta tähän päivään

1980-1990-lukujen taitteessa Helislahti oli mukana kehittämässä kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden mallia. Näihin aikoihin turvallisuusalalle tulivat vahvasti mukaan kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, toiminnan ja prosessien turvallisuus sekä varautuminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta.

2000-luvulla turvallisuusalalla työskentelyyn on sisällytetty myös työhyvinvointi, energiatehokkuus, tietoturvallisuus ja tietosuoja sekä kriisijohtaminen ja viestintä.

Päätyönään Helislahti on toiminut muun muassa vakuutusyhtiön ja suurten yritysten turvallisuus- ja riskienhallinnan kehittäjänä, yritysturvallisuusjohtajana sekä valmius- ja työsuojelupäällikkönä.

”Olen tosi onnellinen, että olen saanut tehdä hyvin monipuolisesti ja monenlaisissa organisaatioissa turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun kehittämiseen liittyviä johtamistehtäviä. Tehtäviini on kuulunut myös osallistuminen erilaisten kriisitilanteiden johtamiseen.”

Finnairilla yritysturvallisuusjohtajana työskentelyyn liittyvät Helislahden rankimmat, mutta myös opettavaisimmat kokemukset yrityksen johtamisesta ja kriisijohtamisesta.

”Ensin törmättiin lentokoneilla torneihin New Yorkissa 2001. Sitten tuli Irakin sota, SARS, lintuinfluenssa ja lopuksi vielä Aasian tsunami. Noina vuosina unet jäivät vähiin ja vastuu painoi todella hartioita.”

Monipuoliset ja vastuulliset työtehtävät ovat kartuttaneet ja vahvistaneet Helislahden tietämystä ja käytännön osaamista. Näitä tietoja ja taitoja hän haluaa jakaa muille. Hän päätti ryhtyä turvallisuus- ja riskienhallinta-alan kouluttajaksi ja asiantuntijaksi.

 

Nyt on mahdollisuus hakeutua Helislahden koulutuksiin

Helislahti toimii kouluttajana Keuda Koulutuspalvelut Oy:n järjestämissä turvallisuusalan täydennyskoulutuksissa. Kiinnostuneiden on mahdollisuus osallistua muun muassa seuraaviin täydennyskoulutuksiin: Esimiehen turvallisuusosaaminen ja taidot toimia haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa, Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM), Rakennusprojektien turvallisuus ja turvallisuuskoordinaattoritoiminta sekä Turvallisuus- ja kriisijohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri.

”Lisäksi syksyllä käynnistyy yhteistyössä Keuda Koulutuspalvelut Oy:n kanssa vähän laajempi turvallisuuspäällikkökoulutus sekä mahdollisesti asiakaskohtaisia turvallisuus- ja riskienhallintakoulutuksia”, Helislahti vinkkaa.

Helislahti toteaa yritysten turvallisuuden kehittämisen lähtevän siitä, että tunnistetaan tämän päivän ja tulevaisuuden todelliset uhat ja riskit. Näiden lisäksi on tunnistettava kaikki lainsäädännölliset vaatimukset, asiakas- ja muut vaatimukset sekä organisaation turvallisuuden lähtötaso, jota tulee kehittää jatkuvan parantamisen periaatteella.

”Esimerkkejä kysytyimmistä arviointi-, kehittämis- ja koulutuspalveluista ovat kokonaisvaltainen riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta, turvallisuus- ja kriisijohtaminen, työturvallisuus ja -hyvinvointi, esimiesten turvallisuusvastuut ja -tehtävät, rakennustyömaaturvallisuus ja rakennustyömaan turvallisuuskoordinaattori sekä tietoturvallisuus ja tietosuoja.”

Helislahti kokee tämänhetkisessä työssään palkitsevimpana tyytyväiset asiakkaat sekä sen, että hän pääsee auttamaan ihmisiä ja yrityksiä jakamalla osaamista ja kokemuksia. Hänelle jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen sekä uuden tiedon jakaminen asiakkaille on tärkeää.

”Minulla on korkea laatuvaatimus koulutuksissani. Haluan, että koulutettavat ovat tyytyväisiä ja saavat jotain kättä pidempää, jota he voivat oikeasti soveltaa käytännössä. Kouluttaminen ei saa olla vain tiedon työntämistä. Tarjoan käytännönläheistä tietoa ja työkaluja siihen, miten muutos organisaatiossa tehdään.”

Koulutukset:

Turvallisuuspäällikön valmennusohjelma – Keuda

Esimiehen turvallisuusosaaminen ja taidot toimia haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa | Keuda.fi

Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM) | Keuda.fi

Rakennusprojektien turvallisuus ja turvallisuuskoordinaattori | Keuda.fi

Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri | Keuda.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus, Verkkokoulutus | Keuda.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus, lähiopetus | Keuda.fiKeski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön
valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Työelämää varten

Jaa sivu