Esittelyssä keudalaisia: YTO-aineiden opettaja Päivi nauttii siitä, että Keudassa voi kehittää omaa ammattitaitoaan

Yhteisten tutkinnon osien tuntiopettaja Päivi Salmiselle tuli ensimmäinen työvuosi Keudassa täyteen tänä syksynä. Päivi aloitti työskentelyn Mäntsälän Saaren kartanolla ja Lukkarinpolulla viime vuoden elokuussa. Kevään aikana hän alkoi pitämään opetusta myös Järvenpään Wärtsilänkadulta, josta tuli hänen päätoimipaikkansa elokuussa 2021.  

”Nyt olen saanut myös opetusta Keskikadulta”, Päivi kertoo.

Päivi opettaa viestintä- ja vuorovaikutus -aineista äidinkieltä sekä taidetta ja luovaa ilmaisua. Hänen työnkuvaansa kuuluu lähiopetus ja verkko-opintojen arviointia. Ja toki olennainen osa työtä on opetuksen kehittäminen oman tiimin kanssa.

”Työhöni kuuluu myös osaamisen tunnustamista. Nyt kun tuli Opetushallituksen uudet ohjeet, niin perustettiin OSTU-tiimi, joka tekee tunnustamispäätöksiä. Olen tässä mukana.”

Päivi kokee työssään antoisimpana erilaiset kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet. Hän on luonteeltaan helposti innostuva ja ideoiva. Tästä syystä keskustelut ja ideoinnit opiskelijoiden ja kollegojen kanssa ovat hänelle parasta antia. Lisäksi hän kokee yhteistyön eri ammattialojen kanssa todella tärkeänä.  

”Asioita tapahtuu vuorovaikutuksen kautta. Silloin voi parhaimmillaan laajentaa omaa perspektiiviään, saada opiskelijoita ajattelemaan sekä löytää jotain uutta omasta työstään, kun tutustuu ammattialoihin ja keskustelee kollegojen kanssa.”

Päivi on kokenut Keudan avoimena työympäristönä, jossa hänet on otettu hyvin vastaan. Hän kuvailee Keudaa todella kehitysmyönteiseksi työnantajaksi.

”Täällä on paljon hyviä työkavereita. Tämä on myös tuntunut työpaikalta, jossa on kivaa kehittää omaa opettajuuttaan ja laajentaa omaa osaamistaan. Lisäksi Keudassa kehitetään kovasti kaikkea. Keuda ei todellakaan ole mikään sammaloituva kivi. Täällä on paljon pöhinää joka suunnalla”, Päivi luonnehtii lopuksi.


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra193

 

Keudalainen

Jaa sivu