Keuda on ollut vahvasti mukana ViSu-hankkeessa – Tavoitteena kehittää uudenlaisia oppimistapoja

Digitaalinen

Keuda on ollut vahvasti mukana ViSu-hankkeessa – Tavoitteena kehittää uudenlaisia oppimistapoja

ViSu-hankkeessa on mukana 12 ammatillista oppilaitosta. Kuvakaappaus hankkeen verkkosivuilta. Pääset sinne täältä!

 

Ammatillisen koulutuksen kentällä otetaan jatkuvasti merkittäviä digiharppauksia. Digitaalisuutta ei kuitenkaan kehitetä digitaalisuuden vuoksi. Kehitystyöhön kiteytyy tärkeä tavoite: kehittää uudenlaisia ja innostavia tapoja oppia ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelutapojen halutaan vastaavan tätä päivää ja tulevaisuutta.

Tämän ajatusmallin ympärille kietoutuvat myös ViSu-hankkeen tavoitteet. ViSu eli Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa sai alkunsa vuonna 2019. Kyseessä on 12 ammatillisen oppilaitoksen hanke, jolla halutaan edistää paikasta riippumatonta oppimista uudella tavalla.

Ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa ja jatkokehittää avoimia virtuaalisia oppimisympäristöjä (AR ja VR). Tämä sisältää myös niiden oppimateriaalien ja muiden sisältöjen kehittämisen.

Toisena tavoitteena on ottaa käyttöön simulaatio-oppimisympäristöjä sekä kehittää ja hyödyntää niitä uusilla aloilla. Tähän kuuluu myös simulaattoreiden etäkäytön mahdollistaminen.

Kolmantena tavoitteena on tuoda pedagogisia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.

”Hanke on merkittävä muun muassa siksi, tämän tyyppiselle hankkeelle on koko ajan lisääntyvää tarvetta ja on syytä lähteä liikkeelle nyt jos ei ole vielä sitä tehnyt. Merkittävää on myös se, että voidaan toimia yhdessä ja rakentaa kaikille avointa ja innostavaa digiratkaisujen kokemuspohjaista ”ViSu-taloa” esimerkkeineen. Kokonaisuutta, joka sisältää uudenlaisia tapoja oppia ja koostuu kaikista näistä yhdessä opituista ja koostetuista asioista. Haluamme toimia yhdessä ja jakaa kaikille tietoa uusista mahdollisuuksista edistää paikasta riippumatonta oppimista. Jo nyt on mahdollista tehdä paljon ja oppia paremmin asioita, joita on jo työelämässä vastassa”, kertoo Keudan verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen. Hän on aktiivinen toimija ViSu-hankkeessa.

 

Uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa, kehittämistä ja ideoiden jakamista

Kahden vuoden aikana ViSu-hankkeen nimissä on otettu käyttöön uusia sekä kehitetty jo käytössä olevia virtuaalisia ja simuloituja oppimisympäristöjä. On kehitetty esimerkiksi virtuaalista oppimisympäristöä puhdistuspalvelualalle, toteutettu digitaalisen ja painetun oppimateriaalin yhdistämistä, otettu simulaatio-opetus osaksi sosiaali- ja terveysalan opintoja, yhdistetty hologrammeja reaalimaailmaan sekä vahvistettu virtuaalista todellisuutta osana tilasuunnittelun opintoja. Nämä ovat vain osa kehitysaskeleista, jotka on otettu hankkeen nimissä. Voit tutustua tuotoksiin paremmin täältä!

Keuda on kehittänyt erityisesti Digipajatoimintaansa ViSu-hankkeen aikana.

”Sen puitteissa esimerkiksi uuden teknologian digipolut ovat tuoneet lisää osaamista opettajille ja opiskelijoille. Mainittakoon esimerkiksi lisätty- ja virtuaalitodellisuus (AR ja VR) sekä 3D-mallinnus ja -tulostus, robotiikka, tekoäly ja uuden digimedia sekä Office365-palvelujen monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat olleet suosittuja ja varmastikin hyödyllisiä askeleita tulevaisuuteen”, Honkonen toteaa.

ViSu-hankkeen aikana on toteutettu myös miniwebinaareja, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion. Webinaarit ovat mahdollistaneet verkostoitumista, ideoiden jakamista sekä ideoiden jatkojalostusta. Webinaareissa on esitelty muun muassa simulaatioita, VR- ja AR-toteutuksia, HoloLens-sovellusta sekä pelillisyyttä osana opintoja.

Keuda oli vahvasti mukana VR- ja AR-toteutuksia esittelevässä webinaarissa. Tällöin avattiin, kuinka AR- ja VR-maailmojen hyödynnetään esimerkiksi taide- ja metsäalan opetuksessa. Osallistujat pääsivät myös kuulemaan #Murros-tapahtuman konseptista.

 

Uusien oppimistapojen kehitystyö jatkuu

ViSu-hanke alkaa lähestyä loppuaan, sillä toiminnan on määritelty kestävän vuoden 2021 joulukuuhun saakka. Nyt eletäänkin jännittäviä aikoja, sillä hankkeen lopputulokset julkistetaan viimeisessä seminaarissa, joka pidetään 24. marraskuuta.

Vaikka vuosi 2021 tietää mahdollisesti ViSu-hankkeen loppua, on selvää, ettei kehitystyö tule loppumaan – päinvastoin! ViSu alkaa saavuttaa tehtäväänsä: se on innostanut oppilaitoksia jatkamaan uusien oppimistapojen kehitystyötä.

”Elämme teknologisessa murroksessa, jossa myös oppiminen muuttuu nopeammin kuin aiemmin. Tulevaisuudessa mahdollisesti opitaan paremmin uusilla teknologioilla. Otetaan esimerkiksi tekoälyä yhä enemmän avuksi oppimisen. Lisäksi voidaan hyödyntää big dataa, virtuaalista ja lisättyä todellisuutta sekä robotiikkaa ja simulaatiota. Oppimista voidaan rikastuttaa myös esimerkiksi pelillisyydellä ja pelillistämisellä, mobiilioppimisella, esineiden internetillä ja videoiden monipuolisella käytöllä. Monet teknologiat ja oppimisympäristöt tulevat liittymään yhä vahvemmin toisiinsa”, Honkonen sanoo lopuksi.

Lue myös VISUn artikkeli Keudan Digipajatoiminnasta täältä!

 

ViSu-hankkeessa ovat mukana: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Perho Liiketalousopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Koulutuskeskus Salpaus, Salon seudun ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti, Turun AKK, Tampereen seudun ammattiopisto, Varalan Urheiluopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami.


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra201

Digitaalinen

Jaa sivu