Työelämätiistai: Tuoko Teollisuus 5.0 helpotusta osaajapulaan teknologia-aloilla?

Teollisuuden ja teknologian merkitys ympäröivään maailmaamme on kiistaton. Alalle ennustetaan kuitenkin valtavaa osaajapulaa, joten työvoiman saatavuuden eteen on tehtävä töitä yhteistyössä. Lisäksi jatkuvan oppimisen ideologia on otettava vakavasti

Teollisuuden ja teknologian merkitys ympäröivään maailmaamme on kiistaton, niin hyvässä kuin pahassa. Teollisuus 3.0 toi mukanaan tietokoneistumisen ja automaation. Teollisuus 4.0 toi mukanaan verkottuneen maailman ja digitalisaation. Teollisuus 5.0 tuo personoidut ratkaisut ja haastaa ihmiset saumattomaan yhteistyöhön digityökalujen ja koneiden kanssa. Joka vaiheessa teollisuus on yhtenä isoimmista sektoreista mahdollistanut vaurautta, jolla edistää yleistä hyvinvointia. Nyt se pakottaa meidät ymmärtämään planeettamme rajojen riittävyyttä. Teollisuus ja uudet teknologiat tarjoavat omasta tulokulmastaan ratkaisuja myös hyvän huomisen rakentamiseen.  Teollisuudella on vahvan roolinsa takia vastuuta digitaalisen ja vihreän siirtymän onnistumisessa. Sitä varten on laadittu Euroopan komission Teollisuus 5.0. Kyseessä on lähestymistapa, jossa tehokkuuden ja tuottavuuden rinnalla huomioidaan työtä tekevä ihminen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen rajallisten resurssien maailmassa.

Osaava työvoima on yksi näistä rajallisista resursseista, jonka saatavuuden eteen on tehtävä töitä yhteistyössä laajalla rintamalla. Viimeisimpiä nostoja tästä teemasta on mm. Teknologiateollisuuden Osaamispulssi 2021. Teknologiateollisuus ennustaa osaajapulan seuraavan kymmenen vuoden aikana olevan sitä kokoluokkaa, että siihen tarvitaan koulutusjärjestelmästä ulos tulevien lisäksi myös muita ratkaisuja, työperäinen maahanmuutto yhtenä vaihtoehtona.  Vaikutusta voisi olla myös alan pitovoiman lisäämisessä naisten keskuudessa, jotta naisia ei Accenturen Women in tech-yhteistyössä tekemän tuoreen raportin mukaisesti siirry muille aloille. Tekniikan alan osaajia tarvitaan myös kuntasektorilla niin teknisessä toimessa kuin tekniikan alan opetustehtäviin. Kunta-alalla osaajapulaa pahentaa, että siellä on tekniikan osaajien lisäksi pulaa hoitoalan, sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen osaajista, ja tilanteen ennakoidaan jatkuvan heikkona pitkään.

Teollisuus 5.0 ei korvaa tai toimi jatkona tutulle lähestymistavalle Teollisuus 4.0, vaan täydentää sitä. Se peräänkuuluttaa kestävyyttä, ihmiskeskeisyyttä ja resilienssin vahvistamista aiemman teollisen toiminnan uudistamisessa tulevaisuuden kestäväksi. Tämä tarkoittaa monien tuttujen teemojen jatkamista tai skaalaamista, eli kiertotalouden vahvistumista edelleen, lisää resurssi- ja energiatehokkaita tuotantoteknologioita- ja polkuja, tiedon hyödyntämistä monin eri tavoin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia valintoja. Tätä kautta Teollisuus 5.0 tuo mukanaan uusia vaateita työssä tarvittaville tiedoille ja taidoille, mikä on omiaan kärjistämään työmarkkinoilla olevaa kohtaanto-ongelmaa.

Onnistuneilla ja kohdennetuilla osaamispalveluilla voidaan etsiä työvoiman saatavuuteen ratkaisuja, ja siten auttaa pitämään mm. teollisuuden aloja kilpailukykyisenä ja houkuttelemaan parhaita kykyjä. Se on myös yksi Teollisuus 5.0 taustavaikuttimista. EU-tasolla Euroopan teollisuudesta tavoitellaan maailmanlaajuisesta kilpailujohtajaa, jonka kilpailukykyä vahvistetaan- tutkimukseen ja innovointiin panostamalla. Myös työntekijöiden uudelleen- ja jatkokoulutus Euroopan laajuisesti, erityisesti digitaalisissa taidoissa, on keskeinen osa Teollisuus 5.0- ajattelua. Yhdessä uudelleen koulutuksen, työntekijälähtöisen ajattelun ja ihmiskeskeisemmän teknologian myötä Teollisuus 5.0 voi olla yksi mahdollisuus uusien osaajien houkuttelemisessa alalle.

Jotta tulevaisuuden osaamisvajeeseen, työvoimatarpeisiin ja Teollisuus 5.0 -tavoitteisiin voidaan vastata, on jatkuvan oppimisen ideologia otettava vakavasti. Ideoita voi hakea myös Euroopan Parlamentin suuntaviivoista, joita on laadittu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan (STEM) alojen koulutuksessa ja uralla. Oppilaitosmaailman on yhdessä työelämän ja työllisyyden parissa toimivien kanssa pohdittava, miten taklaamme osaamishaasteet ja saamme työn ja tekijät löytämään toisensa, ja lopulta pysymään alalla osaamistaan tarvittaessa uudistaen. Hyvä alku oppilaitoksissa, kuten Keudassa, voisi olla vaikka tekniikan alan opettajapulaan tarttuminen. Ja aina voi aloittaa itsestä, omasta organisaatiosta ja varmistaa Teollisuus 5.0-kyvykkyys vaikka työssäoppien.

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Vihreäreunuksinen ympyrä, jossa lukee Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon voittaja 2020 Keuda. Oikealla ylhäällä kolme tähteä.


Työelämää varten

Jaa sivu