Riikka-Maria Yli-Suomu aloittaa pian kuntayhtymän johtajana

Keuda

Keudalainen

Työelämää varten

Riikka-Maria Yli-Suomu aloittaa pian kuntayhtymän johtajana

Uusi kuntayhtymän johtaja korostaa ihmisten hyvinvoinnin, digitalisaation ja vihreän siirtymän merkitystä.

Reilu kuukausi sitten yhtymävaltuusto istui Keuda-talon auditoriossa ja valitsi Riikka-Maria Yli-Suomun Keudan uudeksi kuntayhtymän johtajaksi. Haastattelussa Riikka-Maria kuvaili tuntevansa onnellisuutta ja kiitollisuutta saamastaan tuesta. Hän odotti innoissaan pääsevänsä työskentelemään Keski-Uudellamaalla.

Pian sekä Riikka-Marian että keudalaisten odotus palkitaan. Riikka-Mariasta tulee virallisesti #keudalainen maanantaina 1. marraskuuta 2021, jolloin hän aloittaa kuntayhtymän johtajana.

”Keudalaisten maine on positiivinen ja talo hyvässä taloudellisessa kunnossa. Aloitan työni Keudassa innostuneena ja uteliaana.”

Riikka-Marialla on kattava tausta koulutussektorilla työskentelystä. Tänä vuonna hänelle tulee täyteen tasan 25 vuotta siitä, kun hän aloitti uransa koulutuksen parissa.

”Muistan vuosimäärän niin tarkkaan, koska tänä vuonna juhlitaan ammattikorkeakoulujen 25-vuotisjuhlaa. Niin ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen, opiskelijakuntien liitto SAMOKin kuin monen ammattikorkeakoulun. Olin perustamassa opiskelijakuntien liitto SAMOKia.”

Ammatillisen koulutuksen puolelle Riikka-Maria siirtyi vuonna 2005. Ennen Keudaa Riikka-Maria on työskennellyt muun muassa koulutuspoliittisena sihteerinä, opintosihteerinä, koulutuksen edunvalvojana, rehtorina, liiketoimintajohtajana, työmarkkinaneuvottelijana sekä kansallisissa kehittämistehtävissä. Riikka-Maria kertoo saaneensa erilaisista työtehtävistä ennen kaikkea näkemyksellisyyttä.

”Minun on pitänyt ja olen saanut katsoa koulutus- ja työllisyyskysymyksiä eri näkökulmista. Se on antanut näkemyksellisyyttä siihen, että aina se minun tai meidän organisaatiomme näkökulma ei ole ainoa oikea totuus.”

Uudessa työssä kiteytyvät keskeiset osaamisalueet

Vuosien saatossa Riikka-Maria on tehnyt useampaankin otteeseen verkostoyhteistyötä Keudan kanssa. Näiden kokemusten pohjalta hänelle on jäänyt myönteinen kuva Keudasta.

”Kun mietin, minkälainen mielikuva minulla on Keudasta, niin mieleeni tulivat sanat varma, turvallinen, taattua laatua ja positiivinen.”

Kun Keudan kuntayhtymän johtajan paikka tuli hakuun, Riikka-Marian kiinnostus heräsi. Hän ei kuitenkaan laittanut heti hakemusta sisään. Hakuajan lyhentyessä, alkoi tehtävä pyöriä yhä enemmän Riikka-Marian mielessä.

”Päällimmäisin ajatukseni oli se, että tämä on tilaisuus, joka ei toistu. Lopulta muutamien keskustelujen ja perhekeskustelujen jälkeen totesin, että haetaan nyt ja pidetään pää kylmänä.”

Riikka-Maria toteaa, että kuntayhtymän johtajan työssä yhdistyvät häntä eniten kiinnostavat osa-alueet.

”Kuntahallinto, koulutus- ja työllisyyspolitiikka sekä henkilöstöjohtaminen – ne ovat minulle keskeiset osaamisalueet. Kuntayhtymän johtajan tehtävä on siihen luontainen.”

Riikka-Maria on luonteeltaan yhteiskunnallinen keskustelija, jolle verkostojen johtaminen on luontaista. Hän kokee, että yksi hänen tehtävistään on luoda Keudalle vankat ja vahvat yhteiskuntasuhteet – niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi Riikka-Maria kokee äärimmäistä kiinnostusta ihmisten osallisuutta, hyvinvointia ja sivistystä kohtaan.

”Minulle on tärkeä arvo, että kaikista pidetään huolta. Tämä tahtotila on kaikissa Keudan koulutusmuodoissa; aikuisten perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja ammatillisessa koulutuksessa.”

Keskiössä digitaalisuus ja kestävä kehitys

Vuosien aikana ammatillisen koulutuksen kentälle on mahtunut monenlaisia käänteitä ja merkittäviä kehitysaskeleita. Riikka-Maria on päässyt näkemään näitä muutoksia läheltä. Tietyt teemat ovat nousseet hänelle suureen arvoon, jotka tulevat myös näkymään hänen työssään. Yksi niistä on digitalisaatio.

”Jos ajattelemme mitä tahansa koulutusalaa, niin kaikki ovat digitalisoitumassa sosiaali- ja terveysalasta lähtien. Kysymys ei ole siitä, että opettaminen ja oppiminen tapahtuisi verkossa. Kysymys on siitä, miten osaamme kouluttaa meiltä valmistuneita digitalisoituviin työtehtäviin ja muuttuvaan työelämään”, Riikka-Maria avaa.

Toinen tärkeä ja suuri asia on vihreä siirtymä sekä ilmastokysymykset. Riikka-Maria toteaa tämän olevan merkittävä asia Keudassa, joka sekä iso koulutustaho että työnantaja.  

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa Riikka-Maria nostaa esiin myös sosiaalisen kestävyyden eli ihmisistä sekä heidän osaamisestaan, hyvinvoinnistaan, osallisuudestaan ja työllistymisestään huolehtimisen. Akuuttina ongelmana Riikka-Maria mainitsee työvoimapulan ja rakenteellisen työttömyyden eli kohtaanto-ongelman.

”Jotta tilanteeseen voidaan vaikuttaa, täytyy asiaan miettiä uusia lähestymistapoja. Kohtaanto-ongelman avain on aika usein osaaminen. Ja siitä päästään suoraan jatkuvaan oppimiseen eli työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, jota on tarkasteltava omana haasteenaan.”

Teemoista välittyy vahvasti kehitys- ja uudistumismyönteisyys. Riikka-Maria painottaa ajattelutavan olevan keskeistä ammatillisen koulutuksen kentällä.

”Ammatillinen koulutus elää samaa tahtia työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Se edellyttää, että me uudistumme koko ajan. Meidän täytyy olla ennakoivia ja proaktiivisia. Kaikkea emme kuitenkaan osaa ennakoida. Silloin talomme on oltava riittävän ketterä, jotta pystymme reagoimaan nopeasti. ”

Keudan tulevaisuuden Riikka-Maria näkee valoisana ja positiivisena. Keuda on kasvanut viime vuosina paljon ja nopeasti. Uusi kuntayhtymän johtaja uskookin, että kasvun tietä on edelleen edessäpäin Uudenmaan alueen kasvaessa.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Vihreäreunuksinen ympyrä, jossa lukee Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon voittaja 2020 Keuda. Oikealla ylhäällä kolme tähteä.

Keuda

Keudalainen

Työelämää varten

Jaa sivu