Työelämätiistai: Toimiva ekosysteemi luo yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa!

Sain taannoin mahdollisuuden osallistua Keudan tarjoamille Järvenpään Yrittäjien aamukahveille. Pakon edessä olemme niin monta konkreettista kohtaamista joutuneet koronan takia peruuttamaan, että siksi tämä Teamsin tai Zoomin sijaan oikeassa kahvilassa toteutunut tapaaminen oli luksusta. Yrittäjien tapaaminen on aina inspiroivaa ja innostavaa. Nytkin kuulin eräänkin elämänmakuisen ja värikkään yrittäjätarinan. Hioin myös yhteistyökuvioita Järvenpään yrittäjyyskasvatustyöryhmään ja pääsin tutustumaan osaan Järvenpään kaupunginjohdosta. Huomasin olevani kohtuullisen uusi keudalainen, sillä vanhojen tuttujen keudalaisten lisäksi tutustuin ilokseni uusiin opetusalan ammattilaisiin. Jotenkin sitä ajatteli voimaantuneensa kaikesta tästä ihmisten kohtaamisen paljoudesta.

Verkostojen kutomista

Ajattelen, että tähän kuvaamaani aamuiseen tilaisuuteen sisältyi monta elementtiä varsinaisesta päivätyöstäni. Työni on kutoa yrittäjyyskasvatuksen verkostoja kuntiin. Kuten mainitussa tilaisuudessa, työssäni kunnissakin kohtaan eri aloja edustavia ihmisiä. Erona on vain se, että usein olen ollut ensimmäisen kokouksen koollekutsujana (joskin muutamassa kunnassa on jo olemassa varsin vireästi toimiva yrittäjyyskasvatustyöryhmä, kuten Nurmijärvellä ja Mäntsälässä). Olen huolehtinut, että kokoukseen kutsutaan opettajia eri koulutusasteilta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, kunnan opetus- ja sivistystoimen edustusta ja yrittäjiä. Tällaisella kokoonpanolla päästään jo hyvin alkuun. Tavoitteena on ulottaa yrittäjyyskasvatustyön lonkerot lisäksi paikallisiin kehitysyhtiöihin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Jos tällaisen kombon saa säännöllisesti kokoontumaan yhteisen teeman, yrittäjyyskasvatuksen, tiimoilta, voikin sitten onnitella itseään.

Ekosysteemin rakennusaineet

Onko tällaisen verkoston luominen sitten ensinkään mahdollista? Vaikka YES Keski-Uusimaan pestini on kestänyt vasta vuoden, voin ilokseni todeta, että alueen monessa kunnassa työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. Esimerkiksi Keravan yrittäjyyskasvatustyöryhmässä on ollut virtaa ja voimaa toiminnan alusta saakka. Ryhmän keravalaiset yrittäjät ovat lähteneet pelottomasti rakentamaan yrittäjyyskasvatusyhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa teettämällä yrittäjille kyselyn, jossa tiedustellaan mieluista koulu-yritysyhteistyön muotoa. Yrittäjä on voinut kertoa halukkuudestaan tarjota työssäoppimispaikkaa, tulla kertomaan omasta yrittäjän polustaan, toimia nuorten neuvonantajana harjoitusyrityksissä tai tarjota kesätyöpaikkaa. Olemme päässeet jo testaamaan yritysrekisterin toimivuutta Keudassakin, kun toisen vuoden merkonomiopiskelijoille löytyi rekisterin avulla neuvonantajayrittäjiä opiskelijoiden NY-yrityksiin.

Seuraavassa kokouksessa esityslistalla on Keravan yrittäjyyskasvatusvuosikellon käsittely. Vuosikelloon on tarkoitus koota kaikki oppilaitoksissa ja kouluissa vuotuisesti toteutettavat yrittäjyyskasvatustapahtumat. Vuosikelloa lukemalla voimme tulevina vuosina ennakoida tapahtumia ja viestiä yrittäjille esimerkiksi tulevista työssäoppimisjaksoista ja vaikkapa Keudan NY-ohjelmien aikatauluista. Ryhmämme on Keravalla vielä nuori, mutta jokaisen kokouksen jälkeen ajattelen, että saatiinpahan taas monta asiaa eteenpäin. Tiedättekö sen tunteen, kun joskus ajattelee muiden ymmärtävän puolesta sanasta? Sellaista se Keravalla on! Jokainen tuo oman osaamisensa keskusteluun mukaan, yhdessä kehitellään ja ideoidaan ja sitten toimitaan. Tällaiselle toimintaa voi kuvata verkostomaiseksi ja yhteisölliseksi. Tällaisessa ryhmässä kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Silloin haluaa myös sitoutua ryhmän toimintaan. Syntyy myös ymmärrystä ja myötätuntoa muiden tekemistä kohtaan. Strategioissa puhutaan hienosti ekosysteemien rakentamisesta. Tämä YESin rakentama yhteistyö on sitä ihan käytännössä. Tavataan ihmisiä, keskustellaan tavoitteista ja löydetään yhteisiä päämääriä, mietitään ratkaisuja ja etsitään toteutustapoja.

 

Yhteisöllisyydessä on voimaa

Miksi yhteisöllisyys on tavoiteltavaa? Olen toiminut opettajan 1990-luvulta saakka, ensimmäiset 10 vuotta ammatillisella toisella asteella ja sittemmin perusopetuksen parissa aina viime vuoteen saakka. Olen varma siitä, että meidän opettajien eri verkostoissa tekemämme työ välittyy lapsille ja nuorille. Jos pystymme tekemään yhteistyötä toistemme kanssa ja virittämään yhteistyötä vieläpä oppilaitoksien ulkopuolelle työelämään ja yrityksiin, saavat lapset ja nuoret siitä oivallisen verkostomaisen työnteon mallin. Yhteen hiileen puhaltaminen välittyy luottamuksena, jonka varaan tulevaisuutemme toivot arkeaan rakentavat. Yhteisöllisyys on kuin liima, joka voi liittää nuoren myös omaan kuntaan. Sellaiseen kuntaan on kiva palata, vaikka oppinsa olisi jostain muualta hakenutkin. Kuntien elinvoimaisuus rakentuu ekosysteemeissä. Ne pystyvät rakentamaan kestävää pito- ja vetovoimaa kuntiin.

Vinkkaan vielä YESin materiaaleista, joista saat tarkemman kuvauksen tiimien rakentamiseen ja kuntatyöhön. Tiimioppaan sisältöä olen ollut mukana rakentamassa.

Uusi opas: Näin rakennat kuntaan toimivan yrittäjyyskasvatuksen tiimin – YES ry (yesverkosto.fi)

YES-kuntakäsikirja – YES ry (yesverkosto.fi)

 

Teksti: Leena Rättyä

leena.rattya (at) keuda.fi

Kuva: YES ry


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Vihreäreunuksinen ympyrä, jossa lukee Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon voittaja 2020 Keuda. Oikealla ylhäällä kolme tähteä.

Työelämää varten

Jaa sivu