Keudan yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta toimikaudella 2021–2025

Tiedote 20.10.2021

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto valitsi puheenjohtajiston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan toimikaudelle 2021–2025.

Keskiviikkona, 20.10.2021 pidetyssä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymänvaltuuston kokouksessa, valittiin yhtymävaltuuston puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.  Kokouksessa valittiin lisäksi yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta toimikaudelle 2021–2025.

Yhtymävaltuuston kokoonpano ja tehtävät

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula. Jokaisella; Järvenpään ja Keravan kaupungeilla sekä Tuusulan kunnalla on yhtymävaltuustossa neljä (4) edustajaa. Mäntsälän sekä Nurmijärven kunnilla on kummallakin kolme (3) edustajaa, Sipoon kunnalla kaksi (2) edustajaa ja Pornaisten kunnalla yksi (1) edustaja. Lisäksi kukin jäsenkunta valitsee kullekin jäsenelle henkilökohtaisen vara-jäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Keudan_Valtuusto_Hnekilö_nimet
Keudan yhtymävaltuusto 2021 – 2025

Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymävaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Yhtymävaltuuston tehtävistä säädetään kuntalain (410/2015) 14 §:ssä, jota noudatetaan soveltuvin osin. Tämän lisäksi yhtymävaltuuston on käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta, päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi (suunnitelmakausi).

Lisäksi yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, asettaa tarkastuslautakunnan ja valitsee tilintarkastajat, hyväksyy kuntayhtymälle yhtymästrategian ja kuntayhtymän hallintosäännön, valitsee kuntayhtymän johtajan ja käsittelee muut yhtymähallituksen yhtymävaltuustolle esittämät asiat.

Yhtymähallituksen kokoonpano ja tehtävät

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymää, sen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää, käyttää kuntayhtymän puhevaltaa sekä tekee sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty. Yhtymähallitus voi tarvittaessa muuttaa kuntayhtymän organisaatiota. Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet yhtymävaltuusto valitsee yhtymävaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuusto nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtymähallitukseen.

Keudan yhtymähallitus 2021 – 2025

Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tehtävät

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Kuntayhtymässä on perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunta, johon yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnassa vähintään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseniä.

Keudan tarkastuslautakunta 2021 – 2025

Lisätietoja:

vs. kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo, tiina.halmevuo(at)keuda.fi

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta. Näistä syntyy vuosittain 10 000 tutkintoon johtavaa opintosuoritusta. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinto_logo_keuda_2021

Keuda

Jaa sivu