Kieltenopettajien kansainvälinen kattojärjestö FIPLV palkitsi keudalaisen Päivi Aiesin ansiokkaasta työstä

Onneksi olkoon Päivi Aiesi!

Huomio ammattikieliin

Kieltenopettajien kansainvälinen kattojärjestö FIPLV myöntää vuosittain FIPLV Award -palkintoja ansioituneille kieltenopettajalle. Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n ehdotuksesta FIPLV Award -palkinnon saa tänä vuonna Päivi Aiesi, joka opettaa englantia Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa.

Tunnustuksella SUKOL haluaa kiinnittää huomiota ammatillisen toisen asteen kieltenopetukseen ja teknologian käyttöön kieltenopetuksessa. 

Päivi Aiesi on työssään kehittänyt liiketoiminnan ja asiakaspalvelun englannin opetusta ja oppimateriaaleja ja painottaa opetuksessaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Hän on toiminut aktiivisesti kansainvälisyysprojekteissa ja opiskelijavaihdoissa sekä kieltenopettajien yhdistystoiminnassa. 

Päivi Aiesi on mukana oppilaitoksensa oppimislaboratoriossa ja on käyttänyt opetuksessaan tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä työkaluja. Esimerkiksi virtuaaliassistentti Alexa on tuttu hänen opiskelijoilleen. 

Aiesilla on pitkä työhistoria eri koulutusasteilta. Hänellä on kokemusta englanti toisena kielenä (ESL) opetuksesta, kansainvälistymisestä ja verkko-opetuksesta. Aiesilla on vahva tietotekninen osaaminen ja hän on ollut mukana kehittämässä tukiälyn käyttöä ammatillisessa kieltenopetuksessa.

FIPLV Award on jaettu SUKOLin liittokokouksessa Helsingissä lauantaina 30.10.2021

SUKOLin tiedote Kieltenopettajille palkintoja – Suomen kieltenopettajien liitto ry (sukol.fi)


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Keuda

Keudalainen

Yhteisöllisyys

Jaa sivu