Työelämätiistai: Kyllä voi tunnustaa, innoissamme ollaan!

Keski-Uudellamaalla on pitkät perinteet yhteistyön tekemiselle yli kuntarajojen. Alueella toimii lukuisia eri teemojen ympärille muodostettuja verkostoja. Moni alueen virkamies osallistuu omaan toimenkuvaansa liittyen jo vakiintuneisiin verkostoihin, joissa asioita valmistellaan verkostomaisesti yhteistyössä. Joissain verkostoissa luodaan uutta toimintakulttuuria ja luodaan uusia sektorirajat ylittäviä ratkaisuja palvelemaan yhteisiä haasteita. Esimerkki tällaisesta verkostosta lähivuosilta on esimerkiksi Ohjaamo-toiminnan ylös ajaminen Keski-Uudellamaalla, jossa koulutuksenjärjestäjät, kunnat, te-hallinto ja Ely -lähtivät yhteistyössä edistämään nuorille suunnattujen palvelujen saavutettavuutta.

Myös alueen koulutuksenjärjestäjät ovat vuosien saatossa muodostaneet verkostoja, joissa on ratkaistu ajankohtaisia haasteita ja tarjottu kokeilualustaa uusien toimintamallien kehittämiseksi, usein myös yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Jotkut verkostot ovat vakiintuneet osaksi arkea, osa muodostetaan jo lähtökohtaisesti palvelemaan jotain määräaikaista kehittämistoimintaa.

Uusimpana verkostomaisena tahdon osoituksena Kuuma-seudulla on käynnistetty yhteisen tilannekuvan hahmottelua, ja työ toteutetaan Sitran vuorovaikutteisen toimintamallin puitteissa. Toimintamalli perustuu Sitran Alueiden osaamisen aika –hankkeeseen. Toimintamallin mukaisesti toteutetaan vuoden 2022 alkupuolella kolme tilannekuvafoorumia. Tilannekuvafoorumeiden keskusteluja varten tarvitaan tiedontuotantoa ja loppuvuoden aikana alueella tehdään kysely 300 yritykselle liiketoimintaan vaikuttavista trendeistä, oppilaitosyhteistyöstä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Yrityskyselyn toteuttaa käytännössä Taloustutkimus Sitran tilauksesta. Lisäksi prosessin aikana kerätään tietoa hankkeista, joita alueella on meneillään alueellisen elinvoiman edistämiseen. Myös Sitran väestökehitykseen liittyvät materiaalit otetaan käyttöön, niistä uusimpana lokakuun lopulla julkaistu selvitys osaajien riittävyydestä alueella. Sitran panos tiedontuotannossa on avainasemassa prosessissa, ja olemme tästä tuesta enemmän kuin kiitollisia.

Prosessissa on hienoa se, että se tuo alueen toimijat yhteen ja auttaa tunnistamaan Keski-Uudenmaan alueelle tyypillisiä osaamisen ja yhteistyön tarpeita. Yhdessä keskustellen opimme ymmärtämään eri näkökulmia sekä löytämään kestävää tulevaisuutta mahdollistavia yhteistyötapoja, joilla vaikuttaa alueen elinvoimaan. Työpajoissa kysytään mm. miten yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö toimii tai miltä alueen kehittäminen ja alueen osaajatilanne tällä hetkellä näyttää. Verkoston yhteinen suunnitteluryhmä tekee parhaansa, jotta kevään tilannekuvafoorumeista tulee tunnelmaltaan keskustelua siivittäviä. Ja ennen kaikkea, että teemme näkyväksi ne teemat, joiden edistämiseen tarvitaan kaikkien alueen toimijoiden panos. Tilannefoorumeihin kutsutaan osallistujia verkoston taustaorganisaatioista, niiden sidosryhmistä ja alueen yrityksistä. Kutsuja lähtee liikkeelle loppuvuodesta. Laajaa osallistujajoukkoa tavoitellaan!

 

Lisätietoja
Henna Hyytiä
Ennakointipäällikkö
Yritys- ja elinvoimapalvelut
Keuda
henna.hyytia(at)keuda.fi

 

 

Lue lisää

Linkki Kuuma-seudun sivuille, alueen kunnat

Linkki Sitran sivuille, Alueiden osaamisen aika, vuorovaikutteinen tilannekuva -toimintamallit

Linkki Sitran sivuille, Osaajien riittävyys alueella


Verkosto, joka toteuttaa prosessin on ns. kolmikantainen. Julkista sektoria edustavat KUUMA-seutu liikelaitos, Keravan kaupunki (Vantaan ja Keravan kuntakokeilu), Kuntaliitto, Uudenmaan Ely-keskus ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.  Yrityskentän ääntä tuovat Helsingin seudun kauppakamari, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ja Uudenmaan Yrittäjät. Oppilaitoksia verkostossa edustavat Hyria koulutus Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Laurea-ammattikorkeakoulu, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, STEP-koulutus ja TTS Työtehoseura.


 


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Työelämää varten

Jaa sivu