Työelämätiistai: Vireä yritystoiminta ja aktiiviset kuntalaiset tuottavat elinvoimaa KUUMA-seudulla

KUUMA-seutu liikelaitoksen johtaja Antti Kuusela pitää laajaa ja aktiivista vuoropuhelua eri osapuolten välillä tärkeänä. Parhaillaan käynnistymässä olevalta Sitran tilannekuvafoorumien sarjalta hän odottaa ratkaisuja esille nousseisiin tarpeisiin.

KUUMA-seutuun kuuluvat pääkaupunkiseutua ympäröivät kunnat – Tuusula, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Kirkkonummi, Vihti ja Hyvinkää – joiden yhteistyö ja toiminta pohjaavat seudun edunvalvontaan ja markkinointiin. Yhteistyöjohtaja Antti Kuuselan mukaan KUUMA-seutu puolustaa alueen etuja kuntiin vaikuttavissa muutosprosesseissa ja hankkeissa.

”Juuri nyt pöydälläni ovat muun muassa vuoden 2022 kansainvälisen markkinoinnin ja ulkomaisten investointien houkuttelun tehostaminen osana Helsinki Ring of Industry -liiketoimintaekosysteemin rakentamista. Valmistaudumme myös osallistumaan mahdolliseen Uudenmaan kiertotalouslaakso-hankkeeseen. Ensi vuoden työlistalla on muun muassa kärkihankkeidemme edistäminen osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutusta”, Kuusela kertoo.

Laaja ja aktiivinen vuoropuhelu osapuolten välillä keskeistä

KUUMA-seudun toiminnan ytimessä ovat viisi työryhmää – kilpailukyky- ja elinvoimaryhmä, kaavoitusryhmä, asuntoryhmä, liikenneryhmä ja ilmastoryhmä – jotka muodostuvat yhteistyön kannalta keskeisten toimialojen johtavista virkamiehistä.

Työryhmät valmistelevat mahdolliset lausunnot, jotka tuodaan kuntajohtajien arvioitavaksi ja KUUMA-johtokunnan hyväksyttäväksi.

KUUMA-seutu liikelaitoksella on vastuullaan kuntayhteistyön sujuminen johtokunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

”Liikelaitoksen johtajana vastaan kokonaisvaltaisesti alueen yhteistyön kehittämisestä ja toteuttamisesta. Koen laajan ja aktiivisen vuoropuhelun eri osapuolten välillä tärkeäksi”, Kuusela kertoo.

Antti Kuuselalla on aiemmin toiminut diplomaattina Suomen Ulkoministeriössä (Sveitsi, Irak, Kanada) sekä viestinnästä, edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana Pohjolan Voimassa. Hän on toiminut myös viestintäjohtajana sekä kansainvälisten asioiden johtajana Vantaan kaupungilla.

Vireä yritystoiminta ja aktiiviset kuntalaiset tuottavat elinvoimaa – kunta mahdollistaa menestyksen

Antti Kuuselan mukaan elinvoima tarkoittaa kykyä mennä eteenpäin ja uudistua. Kunta mahdollistaa menestyksen toimivilla palveluilla ja kyvyllä houkutella yrityksiä ja asukkaita. Myös yhteistyö oppilaitosten kanssa on keskeistä.

”Verkostona KUUMA-seudulla on omaa potentiaalia elinvoiman tuottamiseen. Alue on sijainniltaan ja logistisilta yhteyksiltään maan ykkösluokkaa ja sillä on vahvat mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa”, Kuusela kertoo.

Haasteeksi Kuusela näkee Sote-uudistukseen liittyvän hyvinvointialueratkaisun vaikutukset KUUMA-seudun kuntien kykyyn vastata kasvavan alueen investointitarpeisiin.

”Väestö ikääntyy myös KUUMA-seudulla, eikä siihen näytä olevan nopeita lääkkeitä tarjolla”, Kuusela toteaa.

Osaavan työvoiman riittävyys on myös suuri haaste.

”Teollisuudenalat, erityisesti teknologiateollisuus ja logistiikka, kärsivät pahenevasta työvoimapulasta. Kunnissa tämä näkyy erityisesti teknisen toimialan työvoiman saatavuutena ja muun muassa heikentyneenä valmiutena kaavoittaa teollisia tontteja kaavoittajapulan vuoksi”,  Kuusela mainitsee.

Vuorovaikutteista toimintamallia testataan Sitran tilannekuvafoorumien sarjassa

KUUMA-seudulla testataan uutta vuorovaikutteista toimintamallia käynnistymässä olevassa Sitran tilannekuvafoorumien sarjassa. Kokonaisuutta koordinoi ennakointipäällikkö Henna Hyytiä Keudassa.

Antti Kuusela näkee Sitran kehittämän toimintamallin merkittävänä: on tärkeä koota laaja joukko pohtimaan yhdessä seudun välistä yhteistyötä.

”Mitä laajempi joukko ratkaisuja hakee, sitä tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa työ on”, Kuusela toteaa.

Keskinäinen yhteistyö välttämätöntä myös oppilaitosten kesken

Ammatillisen koulutuksen on Kuuselan mukaan tärkeä kohdata elinkeinoelämän tarpeet entistä paremmin ja että ammatilliset oppilaitokset koodinoivat koulutustarjontaa myös keskenään. Oppilaitosten välinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta vältytään päällekkäiseltä työltä.

”Oleellista on, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden käytännön osaaminen on tasolla, jolla he pääsevät hyvin sisälle työhönsä”, Kuusela mainitsee.

Keudan ja KUUMA-seudun yhteistyö on Antti Kuuselan kokemuksen mukaan ollut erittäin hyvää.

”Yhteistyössä on ollut aitoa pyrkimystä jatkuvaan kehittämiseen ja vuoropuheluun. Tätä yhteistyötä on hyvä jatkaa ja tiivistää entisestään huomioiden KUUMA-seudun ja sen toimijoiden tarpeet ja haasteet. Odotan innolla nyt käynnistyvää projektia ja toivon ratkaisuja esille nousseisiin tarpeisiin”, Kuusela toteaa.

 

Kuva: Marjaana Kaskamaa

Lue lisää:

KUUMA-seutu

Työelämätiistai: Kyllä voi tunnustaa, innoissamme ollaan!


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Työelämää varten

Jaa sivu