Työelämätiistai: Yrittäjän työssä on vapautta, mutta monipuolinen osaaminen on tarpeen

Tilitoimistoalan yrityksessä kannustetaan oppimaan, sillä koulutus luo pohjaa työnteolle. Yrittäjäjärjestön toiminnassa mukana olo taas tuo kontakteja ja vinkkejä.

Tilitoimistoalan yrittäjä ja kirjanpitäjä Susanne Vilkman on yksi kolmesta osakkaasta Kellokoskella sijaitsevassa Tilipalvelu Saarelassa. Työn pääpaino on tilitoimiston töissä, kuten palkanlaskennassa ja kirjanpidossa, mutta noin puolet työajasta hän työskentelee tilitoimiston digitiimissä. Meneillään on palveluiden sähköistämisprojekti.

”Kannustamme asiakkaitamme siirtämään paperisen kirjanpidon täysin sähköiseksi”, Vilkman kertoo.

Kirjanpitäjä Olivia Roberts kertoo tulleensa vuosi sitten tilitoimistolle palkanlaskennan ja kirjanpidon työtehtäviin. Työnkuva on laajentunut digitiimin perustamisen myötä.

”Kehitän myös sähköisiä palveluita sekä koulutan ja palvelen asiakkaita. Lisäksi teen markkinointia erityisesti sosiaalisessa mediassa”, Roberts mainitsee.

Yrittäjän työssä on vapautta – yllätyksiäkin voi tulla

Susanne Vilkmanille yrittäjyys merkitsee ennen kaikkea vapautta päättää omasta aikataulusta.

”Saan päättää itse, mitä teen, mihin aikaan ja kenen kanssa. Se on hienoa”, Vilkman toteaa.

Vaikka Vilkmanin ensimmäinen vuosi tuoreena osakkaana on mennyt mallikkaasti, ei yrittäjyys aina ole helppoa.

”Kulujen määrä on yllättänyt: on kiinteitä kuluja, vuokria ja ohjelmistomaksuja”, Vilkman kertoo.

Mukana yrittäjäjärjestön toiminnassa ja verkostoissa

Tilipalvelu Saarela on Kellokosken Yrittäjät ry:n pitkäaikainen jäsen. Tänä vuonna yrityksessä on aktivoiduttu mukaan yrittäjäjärjestön toimintaan muun muassa osallistumassa verkostotapaamisiin ja koulutuksiin.

”Saimme Valtakunnallisilta Yrittäjäpäiviltä syyskuussa paljon hyviä kontakteja. Myös tästä haastattelusta sovimme Yrittäjäpäivillä yhteyspäällikkö Anne Öhmanin (Keuda) kanssa”, Susanne Vilkman kertoo.

Yrittäjien paikallisyhdistyksestä on pyydetty Vilkmania mukaan yhdistyksen hallitukseen.

”Voin saada toiminnasta hyviä vinkkejä, tietoa ja kontakteja. Asia on harkinnassa, Vilkman toteaa.

Yrittäjä tarvitsee monipuolista osaamista

Osaamisen ylläpitäminen on Susanne Vilkmanin mukaan yrittäjälle tärkeää. Yrittäjä tarvitsee monipuolista osaamista, kuten esimerkiksi talousosaamista.

”Yrittäjän on hyvä ymmärtää rahasta jonkin verran. Korona-pandemia on opettanut ennakoimaan: tilillä on hyvä olla rahaa pahan päivän varalle”, Vilkman kertoo.

Taustaltaan Susanne Vilkman on merkonomi. Liiketalouden perustutkinnon hän opiskeli kahdessa vaiheessa: opinnot keskeytyivät pian aloituksen jälkeen, mutta hän suoritti ne myöhemmin loppuun.

”Opiskelin merkonomiopinnot Keudassa, Keravalla. Kiinnostus tilitoimistoalaan syttyi, kun alan yrittäjä kävi lähipäivässä kertomassa työstään”, Vilkman kertoo.

Vilkmanin mukaan kirjanpito on kivaa eikä yksikään päivä ole samanlainen. Hän lähettää terveisiä opettajille.

”Koulutuksessa kannattaa korostaa käytännön asioita ja kokemuksia”, Vilkman vinkkaa.

Koulutus luo pohjan työnteolle

Olivia Robertsin mukaan koulutus antaa laajan tietoa alasta ja pohjatiedon työnteolle. Taustaltaan hän on tradenomi (amk). Parhaillaan hän opiskelee Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksessa.

”Haluan opiskella ja kehittää itseäni. Saan tukea opettajilta ja uusia kontakteja opiskelutovereista. Opinnot sujuvat kätevästi työn ohella”, Roberts kertoo.

Tilitoimistossa on Olivia Robertsin mukaan mukava työskennellä, sillä työ on vaihtelevaa lakien ja verotuksen muuttuessa. Omiin oppisopimusopintoihinsa hän on tyytyväinen.

”Opiskelijat ovat hyvä voimavara yrityksiin. He tuovat uusinta tietoa ja heitä voi kouluttaa yrityksen tarpeisiin”, Roberts kannustaa.Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Työelämää varten

Jaa sivu