Työelämätiistai: Ammatillisen koulutuksen on katsottava vahvasti tulevaisuuteen

Luksian kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholmia huolettavat nuorten pysyminen paikkakunnilla ja yritysten toimintaedellytysten säilyminen. Jatkuvan oppimisen malli on nopea väylä uudistamaan osaamista.

Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksian johtaja Jouko Lindholmin mukaan elinvoima tuo vetoa kaupunkeihin ja asuinalueille sekä toimii taustavoimana yrityksille, oppilaitoksille ja asukkaille.

”Kunnissa on oltava koulu- ja opiskelumahdollisuuksia niin nuorille kuin aikuisille”, Lindholm toteaa.

Lindholm näkee pääkaupunkiseudun ja sitä ympäröivän KUUMA-seudun ihanteellisena paikkana erilaisten palvelujen tuottamiseen.

”Mahdollisuudet syntyvät ihmisistä, jotka voivat kouluttautua, tehdä työtä ja yrittää”,  Lindholm jatkaa

Jouko Lindholm toimii myös johtavana rehtorina ja Luksia Koulutus Oy:n toimitusjohtajana. Hän on mukana Länsi-Uudenmaan oppivelvollisuuden laajentamista käsittelevässä työryhmässä sekä KUUMA-seudun sivistystoimijoiden työryhmässä. Lindholm on toiminut ammatillisen koulutuksen parissa niin opettajana kuin hallinnollisissa työtehtävissä sekä Läänin hallituksessa sivistystoimen tarkastajana.

Huolena nuorten pysyvyys paikkakunnilla ja yritysten työvoimapula

Jouko Lindholmia huolettaa Länsi-Uusimaan reuna-alueella asuvien nuorten pysyvyys paikkakunnilla ja yritysten toimintaedellytysten säilyminen. Länsi-Uudellamaalla on työvoimapula erityisesti ravintola-alalla, puhtaanapidossa ja tietyillä teknologian aloilla. Ikäluokkien pienetessä ammatillisen koulutuksen merkitys muuttuu ja opiskelijoiden määrä vähenee.

”Haasteena on, miten resursseja ohjataan työvoimapulasta kärsiville aloille tai rakennetaan koulutusväylät houkutteleviksi”, Lindholm pohtii.

Yhteiskunnalliset muutokset tulisi Lindholmin mukaan huomioida eriarvoistavien toimijoiden tai alueiden syntymisen estämiseksi.

”Toivon, että alueet pysyisivät toimintakykyisinä palvelujen ja vetovoiman säilymiseksi”, Lindholm toteaa.

Alati muuttuva toimintaympäristö haastaa monella tavoin

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset haastavat ihmisiä ja yrityksiä.

”On olemassa sukupolvi, joka ei ole tottunut tietokoneiden käyttöön. Myös ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat vahvasti esillä”, Lindholm kertoo.

Syntyy paljon ammatteja, joita ei kuviteltu olevan muutama vuosi sitten. Toisaalta eläminen helpottuu, mutta myös vaikeutuu erilaisten työasemien ja kännyköiden sovellusten kautta.

”On pohdittava, miten saadaan fiksuja palveluja ja ratkaisuja ihmisille ja yrityksille”, Lindholm toteaa.

Ammatillisen koulutuksen on katsottava tulevaisuuteen

Ammatillisen koulutuksen on Jouko Lindholmin mukaan katsottava vahvasti tulevaisuuteen.

”Koulutuksen rahoittajalla on oltava valmiudet joustavaan osaamisen lisäämisen malliin. Koulutusten järjestäjien on pohdittava, onko nykyinen tutkintorakenne järkevä, vai saataisiinko hyvää koulutusta yhdistämällä tutkinnon osia tai sitä pienempiä kokonaisuuksia”, hän pohtii.

Jatkuvaa oppimista on Lindholmin mukaan koordinoitava sekä visioitava ajasta ja paikasta riippumattomia valmiuksia.

”Yritykset tarvitsevat uusia tekijöitä ja uutta osaamista. Jatkuvan oppimisen malli on nopea väylä uudistamaan osaamista”, hän toteaa.

Luksia mukana käynnisteillä olevassa tilannekuvafoorumien sarjassa

Parhaillaan on käynnistymässä vuorovaikutteinen tilannekuvafoorumien sarja, jossa testataan Sitran kehittämää toimintamallia KUUMA-seudulla. Kokonaisuutta koordinoi ennakointipäällikkö Henna Hyytiä Keudassa. Myös Luksia on mukana kokonaisuudessa.

”Koen tiedon ja osaamisen vaihdon tärkeäksi. Henkilökohtaisten kontaktien ja yhteistyöfoorumien kautta opimme tuntemaan toisiamme ja saamme luottamusta toimintaan”, Lindholm toteaa.

Lindholm lähettää lämpimiä yhteistyöterveisiä.

”Jos joku keksii jotakin fiksua, on hyvä pohtia yhdessä, miten edetään. Tieto on valtaa: sillä voidaan edistää asioita tehokkaasti. Ollaan avoimin mielin”, Lindholm kannustaa.

 

Kuva: Jouko Lindholm


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Työelämää varten

Jaa sivu