Keudan yhtymävaltuusto kokoustaa tänään keskiviikkona – Uutisoimme paikan päältä reaaliajassa

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto kokoustaa tänään keskiviikkona 24. marraskuuta kello 18 alkaen. Kauden 2021-2025 yhtymävaltuuston jäsenet löydät täältä!

Keudan viestintä on paikan päällä seuraamassa kokousta. Päivitämme tähän artikkeliin kokouksen etenemistä reaaliajassa. Tämän kertaisen kokouksen esityslistalla ovat muun muassa kuntayhtymän johtajan katsaus, vuoden 2021 talousarvion muuttaminen hankekohtaisen rakentamisen osalta, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2022 alkaen, Tuusulan Kansanopisto Oy:n osakkaiden ostaminen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma sekä vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020. Lue koko esityslista täältä!

klo 19.54

Seuraavaksi käsiteltiin vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Puheenvuoropyyntöjä ei tullut, joten vastine oli siltä osin käsitelty. Kokous päättyi.

klo 19.52

Yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen.

klo 19.50

Petri Graeffe totesi, että yhtymähallituksessa keskusteltiin Keudalla olevan yhteiskunnallinen tehtävä ottaa ihmisiä sisään ja kouluttaa heitä. Tätä kautta hoidetaan yhteiskunnallista velvoitetta.

klo 19.47

Marko Ceder pohti opiskelijamääriä ja sen merkitystä Keudan talouteen. Veli Perkkiö avasi, kuinka rahat jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä eri koulutusten järjestäjille järjestämislupiin pohjautuen.

klo 19.41

Riikka-Maria vastasi S2-koulutuksesta, että tämä on tunnistettu asia. Riikka-Maria täydensi, että suomen kielen opetusta pitäisi pystyä viemään enemmän työpaikoille.

klo 19.35

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kaisa Niskanen tiedusteli, oliko kysymyksiä. Lahja Havansi aloitti ensimmäisenä mainiten maahanmuuttajien koulutuspolun ja totesi, että pitäisi lisätä määrärahaa kielten opetukseen. Hän korosti myös, että on kiinnitettävä huomiota siihen, että lähihoitajista on nykyisellään pulaa ja sen takia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielten opetukseen tulisi panostaa.

klo 19.31

Veli Perkkiö avasi yksityiskohtaisemmin talouspuolta ja siihen liittyviä tavoitteita. Hän avasi, että mistä Keudan rahoitus koostuu. Perusrahoitus on 70 prosenttia, suoriterahoitus 20 prosenttia, joka tulee osaamisen kertymisestä ja vaikuttavuusrahoitus 10 prosenttia, joka koostuu opiskelijapalautteista opintojen aikana.

klo 19.20

Seuraavaksi käsittelyvuoroon tuli vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma. Riikka-Maria alkoi pitää pohjustuspuhetta taloussuunnittelupäällikkö Veli Perkkiön kanssa. Riikka-Maria avasi Keudan toiminnallisia tavoitteita.

klo 19.16

Yhtymävaltuusto päätti ostaa Tuusulan kunnalta Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet kauppahinnalla 901.678,80 euroa ja sisällyttää kauppasumman vuoden 2022 talousarvioon sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakekaupan.

klo 19.14

Ville Mustonen pohti ääneen rakennuksen esteettömyyttä ja vaihtoehtoja, kun kyseessä on vanha rakennus. Myös Jouni Takala pohti tätä.

Lassi Markkanen totesi, että alueella opetus on mahdollista järjestää esteettömästi. Ja se oppilaitoksen tulee tarvittaessa järjestää.

klo 19.04

Jouni Takala jatkoi kysyen, että maksaako tämä itsensä takaisin. Riikka-Maria totesi, että jos koulutusta ei tuotettaisi Pekka Halosen akatemiassa, vaan siirrettäisiin muualle, taidealan ihmiset hakeutuisivat jatkossa todennäköisesti toisaalle. Hän korosti, että Pekka Halosen mainearvo on todella suuri. Riikka-Maria korosti myös hyvän sijainnin merkitystä. Sinne mahdollista lisätä myös monenlaisia muita koulutuksia.

Kokouksessa kysyttiin minkälainen keskustelu aiheesta käytiin hallituksessa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Petri Graeffe kertoi, että hallitus totesi yksimielisesti, että Pekka Halosen akatemia on merkittävä osa meitä ja Keudan brändiä.

Maija Nikunlassi totesi, ettei olisi huolissaan rakennuksen kunnosta, kun vanhin rakennus oli esitetty hyväkuntoiseksi kuntokartoituksessa. Miljöön takia kyseessä on suosittu opiskelupaikka.

klo 18.51

Riikka-Maria kertoi, että nyt mahdollisesti tehtävä osakkeiden ostaminen mahdollistaisi tilojen ja kiinteistöjen saneerauksen opetustarpeita nykyistä paremmin vastaavaksi.

Tästä jatkettiin puheenvuoroihin. Käsiä alkoi nousta. Ensimmäisenä puhui Marko Ceder. Hän kokee, että historiallinen rakennus kaipaa arvoisensa ojennuksen. Hän korosti myös brändiarvoa, joka Pekka Halosen akatemiaan ja sen historiaan liittyy. Hän avasi enemmänkin rakennuksen taustaa ja historiaa.

”Siitä on 25 vuotta, kun Keuda tänne rakennukseen tuli.”

Heräsi muutamia puheenvuoroja, joissa pohdittiin muun muassa, että tässä tarvitaan Keudan kaltaista toimijaa ja että hallinnollisesti ei muuttuisi mikään, paitsi omistajuus.

Vesa Lundberg puhui Tuusulan puolesta, että on Tuusulalla on vakaa halu yhdenmukaistaa omistuksiaan.

”Pekka Halosen akatemia on kulttuurihistoriallisesti arvokas.”

klo 18.39

Seuraavaksi vuorossa oli Tuusulan Kansanopisto Oy:n osakkeiden ostaminen. Riikka-Maria aloitti pohjustamaan aihetta puheenvuorossaan. Pekka Halosen akatemia on maineikas ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Vahva brändi ja luonnonkaunis ympäristö ovat koulutuksen vetovoimatekijöitä ja siellä sijaitsevat koulutukset ovatkin vetovoimaisia. Myös opintojen läpäisyaste opiskelijoiden kesken on korkea.

klo 18.32 

Tästä jatkettiin kohtaan hallintosääntö 1.1.2022 alkaen. Riikka-Maria pohjusti aihetta ja avasi, että muutokset ovat lähinnä teknisiä. Tästä ei tullut puheenvuoroja, joten ehdotus hyväksyttiin.

klo 18.30

Seuraavaksi puhuttiin vuoden 2021 talousarvion muuttaminen: hankekohtainen rakentamista. Tämä koski Keudan Wärtsilänkadun toimipisteen peruskorjaushanketta.

Yhtymävaltuusto hyväksyi, että: 1) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon tehdään muutos, jossa investointiosan hankekohtaiseen rakentamiseen lisätään 590.000 € Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs aulojen ja keittiösiiven 2. krs peruskorjaukseen. Muutoksen jälkeen hankekohtainen määräraha on 1.490.000 €; 2) määrärahamuutos katetaan kuntayhtymän kertyneellä ylijäämällä ja tulorahoituksella

klo 18.22

Riikka-Maria avasi lisää avainlukuja, jonka jälkeen hän lopetti puheenvuoronsa. Timo Huhtaluoma pyysi puheenvuoroa. Hän pohti työelämäkoulutuksen roolia ja korosti sen merkitystä. Lahja Havansi jatkoi, josta heräsi  keskustelu osaavan työvoiman saatavuudesta, joka on valtakunnallinen ongelma. Riikka-Maria sanoi, että osaavan työvoiman saatavuus näkyy kaikkialla ja on tulevien vuosien suuri haaste, myös Keudassa.

klo 18.12

Riikka-Maria nosti esiin myös käynnissä olevat koulutuspoliittiset uudistukset: Ensimmäisenä oppivelvollisuuden pidentäminen, jolla varmistetaan, että jokainen suomalainen saa toisen asteen tutkinnon. Toisena jatkuva oppiminen ja työikäinen väestö.

Suomessa on 600 000 perusasteen varassa olevaa työikäistä. Ja se on aivan liikaa”, Riikka-Maria totesi.

Hän jatkoi avaamalla lukuja, että vähintään 500 000 ihmistä tarvitsee lähivuosina uudelleen koulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta. Keuda laajentaakin työikäiselle väestölle suunnattuja osaamispalveluitaan lähivuosina.

klo 18.07

Siirryttiin kohtaan kuntayhtymän johtajan katsaus. Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu sai puheenvuoron. Riikka-Maria toi esiin Keudan roolin osaamisen kehittäjänä. Hän jakoi tämän kolmeen osaan. Ensimmäisenä hän mainitsi, että Keudalla on sivistystehtävä. Sivistys on paras lääke eriarvoisuutta ja nurkkakuntaisuutta vastaan. Toiseksi hän korosti, että Keudan tehtävänä on vahvistaa uudistumiskykyä. Kolmanneksi Keudan tehtävä on lisätä työllisyyttä sekä vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia.

klo 18.06

Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Esitettiin Marko Cederiä. Seuraavaksi esitettiin Lassi Markkasta. Päätettiin.

klo 18.00

Avattiin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous. Siirryttiin kohtaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritettiin nimenhuuto. Kahdeksantoista oli paikalla. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Keuda

Jaa sivu