Keuda on mukana yhtenä kohdeoppilaitoksena DIGISTI -hankkeessa

Digitaalinen

Keuda

Keuda on mukana yhtenä kohdeoppilaitoksena DIGISTI -hankkeessa

DIGISTI – Digitaidot haltuun toisella asteella -hanke tukee oppilaitoksia pandemian aiheuttamien ongelmien hoidossa. Keuda on mukana hankkeessa yhtenä seitsemästä kohdeoppilaitoksesta.

DIGISTI on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on tukea niitä toisen asteen opiskelijoita, jotka ovat kokeneet poikkeusaikojen eristäytymisen raskaana, ja joiden opintojen edistymistä sekä työllistymistä pandemian tuomat poikkeusjärjestelyt ovat vaikeuttaneet. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuorille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden hyvinvointia sekä helpottaa heidän työelämäänsä tai jatko-opintoihin siirtymistä. Lisäksi tuetaan ja kehitetään opiskelijoiden digitaalisia taitoja, joita edellytetään sekä opinnoissa pärjäämisessä että työllistymisessä. Hankkeessa pyritään myös tavoittamaan yksinäisyyttä kokeneet opiskelijat tarjoamalla heille verkossa tapahtuvaa nuorisotoimintaa ja yhteisöllisiä hyvän mielen verkkotapahtumia.

Keudalle ja muille hankkeeseen valituille oppilaitoksille tarjotaan tukitoimia, joita voidaan kohdentaa ja räätälöidä sekä oppilaitoksen että opiskelijoiden tarpeiden näkökulmasta. Opetus- ja ohjaushenkilökuntaan kuuluville tarjotaan sparraustyöparitoimintaa ja työpajoja, joissa he saavat konkreettista apua sekä tukea opiskelu- ja digihaasteita kokeneiden nuorten auttamiseksi verkostoyhteistyön kautta sekä kehitetään oppilaitosten digitutor- ja mentor -käytäntöjä.  Hankkeen toteuttajina ovat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy.

”On hienoa, että Keuda on valittu mukaan DIGISTI – hankkeeseen yhdeksi kohdeoppilaitokseksi. Pääsemme mukaan kehittämään ja syventämään opiskelijoidemme digitaalisten palveluiden käyttöä, niiden selkokielisyyttä sekä löydettävyyttä. Opiskelijamme pääsevät osallistumaan jo 2022 tammikuussa pidettävään avajaistilaisuuteen”, iloitsee Keudan rehtori Anna Mari Leinonen.

Lisätietoa hankkeesta: https://digisti.humak.fi

Lisätietoja Keudasta: Rehtori Anna Mari Leinonen, p. 040 174 4523, annamari.leinonen@keuda.fi  

___________________________________________________________________________________________

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Digitaalinen

Keuda

Jaa sivu