Työelämätiistai: Jatkuvalla oppimisella osaamista – lyhytkoulutukset hyvä keino

Työelämää varten

Työelämätiistai: Jatkuvalla oppimisella osaamista – lyhytkoulutukset hyvä keino

Julkaistu: 30.11.2021

Yrittäjä, Keuda Koulutuspalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter de Jong kannustaa varautumaan muutoksiin osaamisella. Osaamista voi kehittää monin eri tavoin, esimerkiksi lyhytkoulutuksilla.

Peter de Jong rekrytoi päivätyökseen yrittäjiä eri brändeille ja ketjuille muun muassa ravintola-alalla, palvelualalla ja kaupan ketjuissa. Kahdenkymmenen yrittäjävuoden aikana hän on nähnyt toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutukset ihmisten ja yritysten arkeen. Suurin paine muutostilanteissa tulee ulkoa päin: moni ei esimerkiksi näe sitä, että on työskennellyt yhden työnantajan palveluksessa pitkään, jopa kymmeniä vuosia. Tällöin osaaminen voi olla kapeaa tai sitä on liian vähän.

”Jokaisen olisi hyvä määritellä oma työura ja elämä, sillä erilaisilla muutoksilla voi olla vaikutuksia osaamiseen”, Peter de Jong toteaa.

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen merkitys korostuu hänen mukaansa juuri muutostilanteissa. Keskeisenä lähestymistapana on jatkuva oppiminen, jossa osaamista kehitetään koko työuran ajan.

”On itsestään selvää, että osaamista tulisi kehittää ammatissa kuin ammatissa. Yksilöiden jatkuva oppiminen voi tapahtua kouluttautumisen lisäksi esimerkiksi pysymällä oman alan mukana tai alaa vaihtamalla. Yritys voi saada uutta osaamista muun muassa henkilöstöä aktiivisesti kouluttamalla”, Peter de Jong mainitsee.

Peter de Jong on työskennellyt 20 vuotta yrittäjänä ja vaikuttanut useiden yritysten hallituksissa. Hän on toiminut myös Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan valtuustossa sekä yhtymähallituksessa. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi hänet nimitettiin toukokuussa 2018.

Osaamisen ennakointi tärkeää

Ammatillisen koulutuksen on Peter de Jongin mukaan tärkeää vastata tarpeisiin niin tutkintoihin johtavan koulutuksen kuin nopeiden ratkaisujen osalta.

”On hyvä olla hereillä ja ennakoida, minkälaista osaamista vaaditaan”, hän toteaa.

Myös sote-uudistus tuonee tarpeita ammatillisen koulutuksen järjestäjille, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

”Uusimpana vaatimuksena koulutukselle on koronapandemian aikana noussut esille myös saavutettavuus tilanteissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole aina mahdollista. Jos paikkariippumaton koulutus lisääntyy, edesauttaa korkea laatu sen toteuttamista”, Peter de Jong vinkkaa.

Kumppanuus tiivistyy

Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy toteuttaa lyhytkoulutuksia, ei-tutkintoon johtavaa työvoimakoulutusta ja tutkintoon sisältymätöntä korttikoulutusta sekä räätälöi koulutuksia tilauksesta. Koulutus on maksullista tai sitä tuetaan ELY-rahoituksella.

”Oy yhdistää koulutuksen tarvitsijoita, toimii moottorina rahoituksen löytymiselle ja sisältää kanavan tulla Keudan asiakkaaksi muun kuin ammatillisen tutkinnon kautta”, Peter de Jong kertoo.

Peter de Jong näkee Keuda Koulutuspalvelut Oy:n jatkossa yhä tiiviimmin kumppanina ja koulutuksen järjestäjänä Keudan ja muiden toimijoiden kanssa.

”Odotamme kasvua liiketoimintaan”, hän mainitsee.Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

 

laatupalkinnon oikeuttava logo

Työelämää varten

Jaa sivu