Työelämätiistai: Tätä jäin miettimään, ainoa vai paras vaihtoehto?

Palvelualat

Työelämää varten

Työelämätiistai: Tätä jäin miettimään, ainoa vai paras vaihtoehto?

Järvenpää-talolle kokoontui matkailualan väkeä tekemään tulevaisuutta.

Toimintaympäristössämme tapahtuu asioita, jotka haastavat huomioimaan keskinäisriippuvuuksia ja kehittämään asioita verkostoissa. Tällainen verkosto on esimerkiksi Järvenpään kaupungin Case Matkailu, jossa matkailua kehitetään yhteistyössä. Lähiyhteisöissä piilee paljon parviälyä ja sen piirissä on luontevaa pyrkiä tavoitteisiin yhdessä.  Matkailualan tulevaisuus 2030-workshopin tavoitteena oli saattaa alueen yrityksiä, oppilaitoksia ja muita sidosryhmiä toimimaan entistäkin tehokkaammin ja tuloksellisemmin yhdessä. Workshop oli suunnattu erityisesti toimijoille, jotka tarjoavat palveluita matkailijoille: heidän unelmiaan ja supervoimiaan tarvitaan matkailun kehittämistoimien suuntaamiseksi.

Step-koulutuksen Mirkka Aivelo ja Laurean Jussi Salmi laittoivat väen kuvittelemaan, miltä näyttää alueen matkailu tulevaisuudessa, mitkä ovat matkailun mahdollisuudet ja uhat. Uudenmaan TE-toimiston Aliisa Hautala johdatti keskustelemaan tulevaisuuden osaamistarpeista ja siitä, miltä alueen osaajatilanteen tulisi näyttää tulevaisuudessa. Keudasta minä Henna Hyytiä haastoin pohtimaan, millaista yhteistyötä tarvitaan eri osaajien kesken tulevaisuudessa. Esim. miten paikalliset yritykset ja oppilaitokset voisivat paremmin toimia yhteistyössä.

Matkailun kehittäminen avartaa ajattelua

Kutakuinkin kaikkien keskusteluteemojen puitteissa palauduttiin tavalla tai toisella asiakaskeskeisyyteen, asiakaspalveluosaamiseen ja asiakkaan palvelemiseen digitaalisessa ympäristössä. Lieneekö taustalla
vaikuttanut Päivi Korhosen herättelevä avauspuheenvuoro. Päivi Korhonen on moniyrittäjä, majatalon emäntä, mentori ja muutosvalmentaja, projektimuotoisen kehittämisen ammattilainen ja väitöskirjaa työstävä jatkuvan oppimisen kävelevä esimerkki.

Korhonen kysyi osallistujilta suoraan, että mitenkäs on? Onko matkaileva asiakas Järvenpäässä siksi, että on pakko? Vai siksi, että haluaa? Tätähän jäin sitten miettimään, ja mietin näköjään vieläkin. Onhan se kovin erilainen lähtötilanne suunnitella palveluja tilanteeseen, jossa asiakkaalla ei ole muita vaihtoehtoja kuin toimia tilanteessa, jossa tarjontaa ja vaihtoehtoisia palveluja on rajattomasti tarjolla.

Sama kysymyksen asettelu koskee koulutuspalveluita siinä missä muitakin palveluita. Opiskeleeko joku meillä siksi, että ei ole muita vaihtoehtoja vai siksi, että haluaa? Tiedossa on, että kilpailu kovenee. Tavat hankkia osaamista ovat muutoksessa ja koulutusta tarjoavien toimijoiden määrä monimuotoistuu.

Ajattomat ja paikattomat, usein jopa maksuttomat, verkkototeutukset vastaavat monen työssä käyvän koulutustarpeisiin. Jos kielitaitoa riittää, sopivimmat koulutusratkaisut eivät tunne maantieteellisillä rajoja, vaan markkinat ovat parhaimmillaan globaalit. Ammattioppilaitostenkin on siksi toimittava proaktiivisesti, eikä jäädä odottelemaan uusia jatkuvan oppimisen ratkaisuja muualta.  Yhteistyöverkostot ovat tässä tärkeämpiä kuin koskaan.

Sweet Spot

Tuusulanjärven seutu on oikea onnela matkailua ajatellen, mahdollisuuksia täynnä. Ainakin alan tulevaisuuden toivot näyttivät tilaisuudessa osaamistaan. Sen lisäksi, että Keudan matkailualan opiskelijat hoitivat mallikkaasti tapahtuma-avustamisen tehtäviä, he osallistuivat myös työpajakeskusteluihin. Osaamista, asennetta ja näkemystä löytyy. Matkailu on tärkeä painopiste useammassa Keudan omistajakunnista. Toinen esimerkki yhteisestä kehittämisestä ja tekemisestä matkailun tiimoilta on Kohti Kestävää matkailua Tuusulanjärvellä -hanke. Viimeisimmässä Keudan kampuksella pidetyssä tuotteistamistyöpajassa kehitettiin Tuusulanjärven vastuullisia palveluja ja vietiin ryhmän aiemmin työstämiä ideoita eteenpäin. Tulevaisuus vaikuttaa valoisalta.

Tervetuloa tutustumaan kulttuurimaisemiimme!

Kuva tilaisuudesta: Henna Hyytiä


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Palvelualat

Työelämää varten

Jaa sivu