Keudalle myönnettiin EkoKompassi-sertifikaatti ympäristövastuullisesta työstä

Keudalainen

Vastuullinen ja kestävä

Yhteisöllisyys

Keudalle myönnettiin EkoKompassi-sertifikaatti ympäristövastuullisesta työstä

ekokompassi sertifikaatti tunnus

Keudassa on panostettu ympäristövastuulliseen toimintaan jo useiden vuosien ajan. Vastuullisuus on strategialähtöistä ja sitä toteutetaan toimintasuunnitelmissa sekä opetuksessa että kuntayhtymän muissa toiminnoissa. Ympäristövastuullisen toiminnan myötä Keudalle myönnettiin EkoKompassi-sertifikaatti ympäristövastuullisesta työstä. Sertifikaatti on voimassa vuoteen 2024.

”Toiminnassamme tähtäämme siihen, että valmistuttuaan opiskelijat toimivat vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti omalla alallaan ja heillä on valmiuksia kehittää yhteiskuntaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään suuntaan. Tähän päästään huomioimalla tutkintojen ja koulutusten vastuullisuus- ja kestävyysnäkökulmat sekä toteuttamalla niitä eri oppimisympäristöissä, niin oppilaitoksen omissa kuin työpaikoilla. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen yhteiskunnallisiin ja globaaleihin teemoihin paneudutaan lisäksi erilaisin projektein, teemapäivin ja tapahtumin”, kuvaa kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

”EkoKompassi -toiminta nähdään vahvasti Keudan strategiatyötä tukevaksi, jonka avulla jäsennetään Keudan ympäristötyötä aiempaa selkeämmäksi ja eri kohderyhmiämme paremmin sitouttavaksi toiminnaksi.

Sertifiointi käynnistettiin alkukeväästä 2021 laatimalla Keudan ympäristöohjelma, jossa organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti”kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi kertoo. 

Vastuullinen ja kestävä Keuda puutarhakuva,
Jenna Kauppi ja Keudan opettaja Risto Kononen Mäntsälän Saaren toimipisteen puutarhassa

Keudan ympäristöohjelma sisältää organisaation tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kaikki toiminta toteutetaan vastuullisesti ja kestävästi jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti; uusia menetelmiä, tekniikoita ja digitaalisuutta hyödyntäen.

”EkoKompassi -sertifikaatti on hieno osoitus pitkäjänteisestä ympäristövastuullisesta työstämme. Keudassa on yhteinen tahtotila vähentää ympäristövaikutuksiamme. Vuonna 2020 asetettiin tavoitteiksi jätehuollon uudistus, vastuullisuusviestinnän kehittäminen ja kestävät hankinnat. Toimenpiteemme ovat edenneet kiitettävästi ja siitä osoituksena saimme tämän merkittävän sertifikaatin”, Yli-Suomu lisää.

Tämä sertifikaatti kannustaa meitä edelleen aktiivisesti asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita kohti ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta. Ensi vuonna tavoitteemme on mm. toteuttaa kattava hiilijalanjäljen laskenta, jota lasketaan yhteisvoimin opiskelijoidemme kanssa koko organisaatiota koskien”, Kauppi iloitsee.

Lisätietoa:

Kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi, p. 050 4444 789, jenna.kauppi@keuda.fi

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, p. 050 348 6544, riikka-maria.yli-suomu@keuda.fi

Tutustu lisää:

Vastuullinen ja kestävä Keuda

Ekokompassi


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Keudalainen

Vastuullinen ja kestävä

Yhteisöllisyys

Jaa sivu