Työelämätiistai: Uudenmaan TE-toimiston johtaja: ”Ykköstehtävämme on asiakastyö ja kohtaannon edistäminen”

Työelämää varten

Työelämätiistai: Uudenmaan TE-toimiston johtaja: ”Ykköstehtävämme on asiakastyö ja kohtaannon edistäminen”

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Minna Helenius vastaa muun muassa työ- ja elinkeinopalveluiden tuloksellisuudesta, TE-keskuksen lupausten täyttämisestä ja resurssien oikeanlaisesta kohdentumisesta.

”Meitä työskentelee yhteensä noin 1600 ammattilaista”, Helenius kertoo.

Uudenmaan TE-toimiston tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen. Toimivuutta edistetään turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus, edistämällä uuden yritystoiminnan syntymistä sekä tarjoamalla työnhakijoille mahdollisuuksia saada työtä.

”Meille ilmoitetaan päivittäin noin 1200 avointa työpaikkaa, joihin pyrimme työnhakijoita työllistämään”, Minna Helenius toteaa.

Minna Helenius on työskennellyt työhallinnossa 2000-luvun alusta lähtien muun muassa palvelupäällikkönä ja palvelujohtajana. Uudenmaan TE-toimiston johtajaksi hänet nimitettiin 1.11.2021.

Ykköstehtävänä asiakastyö ja kohtaannon edistäminen

TE-palvelustrategia 2023 linjaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden painopisteitä.

”Strategian keskiössä ovat yksilöllisen palvelun varmistaminen, työnantajalähtöinen rekrytointipalvelu, kumppanuus ja digitalisaatio”, Helenius kertoo.

TE-toimiston päätehtävänä on kohtaannon edistäminen. Sen vuoksi työtä tehdään paljon muun muassa henkilöstön jatkuvan oppimisen ja perehdytyksen eteen. Monien uudistusten keskellä on tärkeää pitää fokus asiakastyössä.

”Kiinnitämme TE-toimistossa erityistä huomiota hyvään asiakaspalveluun”, Helenius toteaa.

TE-palvelut lähemmäksi asiakkaita

Valmisteilla on pohjoismaisen TE 24 -työvoimamallin saapuminen.

”Siinä työnhakija hakee omatoimisesti työtä ja saa yksilöllistä tukea. Keskustelussa arvioidaan työnhakijan palvelutarve, osaaminen ja kyvyt työn hakuun”, Helenius toteaa.

Paikallistasolle TE-palvelut siirretään vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on edistää nopeaa työllistymistä ja lisätä TE-palveluiden vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

”TE-palvelun siirto tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita”, Helenius kertoo.

Viime keväänä käynnistyneissä työllisyyden kuntakokeiluissa osa työnhakijoista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon.

”Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa”, Helenius mainitsee.

Tilannekuvafoorumeista ratkaisuja elinikäiseen oppimiseen ja osaamiseen

KUUMA-seudulla testataan vuorovaikutteista toimintamallia käynnistymässä olevassa Sitran tilannekuvafoorumien sarjassa. Kokonaisuutta koordinoidaan Keudasta käsin ennakointipäällikkö Henna Hyytiän toimesta. Uudenmaan TE-toimisto on mukana verkostoyhteistyössä.

Yhteistyössä korostuvat Heleniuksen mukaan verkoston osaamisen kehittäminen ja alueen elinvoiman parantaminen.

”Luomme tilannekuvaa myös työvoimakoulutuksen näkökulmasta. Voimme hakea vuorovaikutteiset ratkaisut elinikäiseen oppimiseen ja osaavaan työvoimaan”, hän kertoo.

Tilannekuvafoorumissa tehtävä hankekartoitus on myös hyödyllinen; olemassa olevia hankkeita voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää ja toisaalta välttää päällekkäisyyksiä.

”Kun opimme tuntemaan toinen toisemme, teemme asioita entistä paremmin ja tehokkaammin. Se, onko alueen elinvoimaisuudessa parantamista, perustuu tietoon ja analyysiin”, Helenius toteaa.

Yritysten hyvinvointi edellytyksenä alueen hyvinvoinnille

Elinvoima tarkoittaa Minna Heleniuksen mukaan dynaamisuutta, uuden etsimistä ja vuorovaikutusta sekä yhteiskunnan rajat ylittävää aktiivista toimintaa tavoitteiden eteen.

”Yritysten hyvinvointi luo edellytykset alueen hyvinvoinnille. Koen yritysmyönteisen asenneilmapiirin ja yhteistyön elinvoiman edistymiseksi tärkeänä”, hän toteaa.

Uudenmaan alue on logistisesti erinomaisella sijainnilla ja sinne on keskittynyt paljon työllistäviä ja työvoimaa houkuttelevia yrityksiä. Haasteena monelle yritykselle on kuitenkin osaavan työvoiman saatavuus, väestön ikääntyminen ja toimintaympäristön epävarmuus.

”Valtion laaja palveluverkosto tukee yrittäjiä. Valtion vahvuudet koronapandemian jälkihoidossa ovat laadukas koulutus, tasa-arvo ja toimeentulomahdollisuuksien tukeminen”, Helenius mainitsee.

Ammatillinen koulutus varmistaa riittävän osaamisen

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on Minna Heleniuksen mukaan varmistaa valmistuvien opiskelijoiden riittävä osaaminen liike-elämän tarpeisiin.

”Myös elinikäiseen oppimiseen on tärkeä panostaa”, hän toteaa.

Heleniuksen mukaan Keudan ja TE-toimiston yrityspalveluiden yhteistyö on ollut vahvaa ja Keudalla on ollut siinä näkyvä rooli. Hän toivottaa Keudan tervetulleeksi TE-toimiston toteuttamille Teemasta toimeen -toimialaviikoille, joiden tarkoitus on löytää uusia keinoja kohtaannon edistämiseksi. Kenties myös Keudan ja TE-toimiston yrityspalveluiden henkilöstön välistä työkiertoa voisi kehittää.

”Yhteistyömahdollisuuksia on paljon. Voisimme pohtia yhdessä myös TE-toimistoon yrityksistä tulevien kontaktien hyödyntämistä: onko yrityksissä tarpeita esimerkiksi oppimisprojekteille tai työharjoittelijoille”, Helenius pohtii.

 

Kuva: Ilari Lehtinen

 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Työelämää varten

Jaa sivu