Työelämätorstai: Lindströmillä kannustetaan osaamisen kehittämiseen –we care, we shine, we grow

Työelämää varten

Työelämätorstai: Lindströmillä kannustetaan osaamisen kehittämiseen –we care, we shine, we grow

Lindströmin ja Keudan pitkäaikaisessa kumppanuudessa jatkuva kehittäminen ja yhdessä tulevaisuuteen katsominen on tärkeää. Lindströmillä mahdollistetaan työntekijöiden osaamisen kehittyminen yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti.  

”Oikea osaaminen on liiketoiminnan ja kaiken perusta”, kertoo Lindströmin Suomen HR-johtaja Sami Laine.

Lindström panostaa esihenkilöiden koulutukseen

Lindströmin tavoitteena on, että kaikki palveluesimiehet suorittavat lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja tuotantopäälliköt tuotannon esimiestyön tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Esihenkilöt opiskelevat Keudassa hybridi- tai täysin etäopiskeluna suoritettavissa koulutuksissa.

”Vuoden 2021 loppuessa noin 29 % tuotannon esihenkilöistä on suorittanut tai suorittamassa tutkintoa. Opintoja suorittaneiden esihenkilöiden kokemukset Keudan koulutuksista osoittavat, että koulutuksiin panostaminen kannattaa”, arvioi Sami Laine.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut palveluohjaaja Jani Leskinen kertoo koulutuksen tukeneen laaja-alaisesti uuteen työrooliin, esihenkilöksi kasvamista. Janin mukaan koulutuksen hyödyt näkyvät muun muassa arkipäivän kohtaamisissa, kommunikoinnissa ja tavassa tarttua arjen haasteisiin. Työpaikkaohjaajan tuki ja apu on ollut Janille erittäin tärkeää.

”Oppisopimuskoulutus on kivuton tapa lisätä osaamista työn ohessa”, kertoo tuotantopäällikkö ja työpaikkaohjaaja Terhi Kaipainen.

Kuvassa Ari Hurme

Myös johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistuvat tuotantopäälliköt Ari Hurme ja Maija Yppärilä kertovat saaneensa koulutuksesta paljon.  

”Parasta antia koulutuksesta oli omien johtamistapojen tutkiminen ja pohtiminen sekä niiden peilaaminen muiden johtajien toimintatapoihin. Lisäksi opinnot ovat auttaneet hahmottamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita, tuoneet syvyyttä ja useita tulokulmia asioihin sekä opettaneet entistä enemmän kuuntelemaan myös muita”, kertoo Ari Hurme.

Ari kannustaa myös tiimiään uuden oppimiseen ja kertoo opintojen tuoneen lisämotivaatiota työhyvinvoinnin kehittämiseen työvaatepesulassa eteenpäin.

 

”Koulutus on antanut lisää näkemystä, varmuutta ja tukea tuotantopäällikön työhön, tulosyksikön laatuvastaavan rooliin ja asiakkuuksien johtamiseen. Myös oman esihenkilön haastaminen ja asioiden yhdessä pohtiminen on ollut tärkeää”, kertoo Maija Yppärilä .

 

Tutustu Keudan eri esihenkilökoulutuksiin: Esihenkilöiden ja yritysjohdon koulutukset – Keuda

Lindström tukemassa tekstiilihuoltajien kehittymistä, työ ja tutkinto tarjolla

Lindström kannustaa myös tekstiilihuoltajiaan koulutus- ja urapoluille. Tavoitteena on, että kaikki vakituiset tekstiilihuoltajat suorittavat joko perus- tai ammattitutkinnon. Keudan tekstiili- ja muotialan koulutuksissa on rullaava malli. Osaamistarjottimen pohjalta suunnitellaan työntekijän tarpeisiin sopivat opintopolut yhdessä työnantajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.  

”Tekstiilipalvelualan ammattilaisia tarvitaan koko ajan lisää. Sen vuoksi Lindströmillä halutaan mahdollistaa myös uusien työntekijöiden kouluttautuminen ja tarjota sekä työpaikka että tutkinto rekrytoitaville tekstiilihuoltajille. Ensi vuoden alussa aloitetaan Keudan kanssa uusi oppisopimuskoulutus työvoiman saatavuuden varmistamiseksi”, kertoo Sami Laine. 

Tekstiilihuollon hygieniakoulutukseen verkon yli ympäri maailman

Pienemmille opintokokonaisuuksille ja osaamisen sertifioinnille on tarvetta. Lindström on osallistunut aktiivisesti tekstiilihuollon hygieniakoulutuksen kehittämiseen Puolustusvoimien ja Keudan kanssa.

Tekstiilihuollon hygieniaosaamisen hankkiminen ja testin suorittaminen on mahdollista Keudan verkko-oppimisympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta ympäri maailman.

Katso lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan. Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutukset – Keuda


Lindström on yli 170-vuotias suomalainen perheyritys ja toimii 24 maassa, Euroopassa ja Aasiassa. Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä. Lindström tarjoaa kattavat tekstiilialan palvelut mm. työvaate-, matto-, hotelli- ja ravintolatekstiilipalveluista teollisuuspyyhepalveluihin. Lindström toimii kiertotalouden ytimessä ja tekee joka päivä päätöksiä ympäristön puolesta. Digitaaliset ratkaisut helpottavat asiakkaiden arkea. Lindström innovoi palvelujaan yhdessä asiakkaiden kanssa.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Työelämää varten

Jaa sivu