Työelämätiistai: Kurkistus Keudan elinvoimaa edistävän viestinnän vuoteen 2021

Työelämää varten

Työelämätiistai: Kurkistus Keudan elinvoimaa edistävän viestinnän vuoteen 2021

Työelämätiistain palstalla vuonna 2021 on julkaistu 40 Keudan ja Keudan elinvoimapalveluiden asiakastyöhön, ennakointiin ja yrittäjyyskasvatustyöhön liittyvää kirjoitusta. Niiden tarkoituksena on ollut tehdä näkyväksi monipuolinen yhdessä tekeminen sidosryhmien kanssa.

 Keudan elinvoimaa edistävän ja kehittävän viestinnän vuosi on ollut vilkas. Se on tuonut monipuolisesti esille asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja meidän omia ajatuksia ja kokemuksia. Olemme rakentaneet yhteistä näkemystä ja luoneet merkityksiä vaikuttavalla viestinnällä. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia esimerkkejä.

Ennakointia ja tulevaisuuteen katsomista

Ennakoinnin merkitys on kuluneen vuoden aikana vahvistunut ja korostanut sen olevan oleellinen osa työtämme. Keudan tulevaisuus haltuun -työpajoissa tarkastelimme megatrendejä, vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, asiakastarpeita sekä sukelsimme Keudan palvelutarjoomaan ja oppimispalveluihin muotoiluajattelun voimin. Aihetta käsittelimme artikkeleissa ”Tulevaisuustyöpajassa kannustettiin muutokseen ja yhdessä tekemiseen”, ”Keudan Tulevaisuustyöpaja: Asiakas, asiakas, asiakas tarpeineen kaiken a ja o” sekä ”Ennakoinnin merkitys vahvistui Keudan tulevaisuustyöpajassa – asiakkaan kuuntelu keskeistä”.

Ennakointipäällikkö Henna Hyytiä pohti teollisuuden ja teknologian merkitystä ympäröivään maailmaan blogikirjoituksessa ”Tuoko Teollisuus 5.0 helpotusta osaajapulaan teknologia-aloilla?”. Alalle ennustetaan valtavaa osaajapulaa, joten työvoiman saatavuuden eteen on tehtävä töitä yhteistyössä. Onnistuneet ja kohdennetut osaamispalvelut ovat yksi ratkaisu teollisuuden alojen kilpailukykyisenä pitämiseksi. Jatkuvan oppimisen ideologia on otettava vakavasti.

KUUMA-seudulla testataan Keudan koordinoimana Sitran vuorovaikutteista toimintamallia pian käynnistyvässä tilannekuvafoorumien sarjassa. Artikkelisarjassa haastattelimme yhteistyöverkostoon mukaan lähteneitä toimijoita: KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja Antti Kuusela kokee haasteeksi väestön ikääntymisen ja osaavan työvoiman riittävyyden. Siksi on tärkeää koota laaja joukko pohtimaan yhdessä seudun välistä yhteistyötä (”Vireä yritystoiminta ja aktiiviset kuntalaiset tuottavat elinvoimaa KUUMA-seudulla”).

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Minna Helenius näkee yritysten hyvinvoinnin luovan edellytykset alueen hyvinvoinnille. Hän kannustaa elinvoiman edistymiseksi yritysmyönteiseen asenneilmapiiriin ja yhteistyöhön (”Uudenmaan TE-toimiston johtaja: Ykköstehtävämme on asiakastyö ja kohtaannon edistäminen”).

Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksian johtaja Jouko Lindholmia huolettavat nuorten pysyminen paikkakunnalla ja yritysten toimintaedellytysten säilyminen. Hän kannustaa jatkuvaan oppimiseen (”Ammatillisen koulutuksen on katsottava vahvasti tulevaisuuteen”). Artikkelisarja jatkuu vuonna 2022.

Elinvoimaa yrittäjäjärjestö- ja kehittämisyhtiöyhteistyöllä

Nostimme laajasti esille yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisyhtiöiden sekä yrittäjien kuulumisia ja tarpeita.
Keuda tekee tiivistä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen kanssa Keski-Uudenmaan alueella. Haastattelukierros yrittäjäjärjestöjen odotuksista yhteistyölle nosti esille monta tärkeää ja konkreettista teemaa, joissa korostui osaamisen kehittäminen. Haastatteluiden tuotoksista kerroimme artikkelissa ”Yrittäjäjärjestöjen tarpeissa Keuda-yhteistyölle korostuu osaamisen kehittäminen”.

Ajankohtaisia kuulumisia Suomen koulutuspolitiikan kentältä” ja ”Yrityksissä tarvitaan aina uutta osaamista” -haastatteluissa Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen kertoi koulutuspoliittisista teemoista, yrittäjien osaamistarpeista ja ammatillisen koulutuksen ja pk-yritysten yhteistyön merkityksestä.
Uudenmaan Yrittäjät ry:n aluejohtaja kannustaa yrittäjämäisen ajattelumaailman lisäämiseen” -haastattelussa Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska näki tärkeänä, että myös tulevaisuudessa kannattaa ryhtyä yrittäjäksi, investoida ja palkata työntekijöitä.

Keuken toimitusjohtaja uskoo verkostojen vahvuuteen: Yhteistyössä olemme aidosti asiakkaan asialla” -artikkelissa Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen kertoi monen yrityksen olevan kasvun kynnyksellä ja osaavan työvoiman saatavuuden korostuvan.

Yhteyspäällikkö Anne Öhman kertoi Valtakunnallisista Yrittäjäpäivistä blogissa ”Verkostoitumista ja vuorovaikutusta Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä”. Tiivis yhteistyö hyödyttää niin työelämää kuin ammatillista koulutusta.

Yrittäjyyskasvatus antaa työelämätaitoja, motivaatiota ja rohkeutta

Yrittäjyyskasvatusta käsittelevässä haastattelusarjassa toimme esille kehittäjien, yrittäjien, opettajien ja opiskelijoiden ajatuksia. Onnistuakseen yrittäjyyskasvatus vaatii innostusta, kannustavaa ilmapiiriä, käytännön esimerkkejä, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. Vastaavasti se opettaa opiskelijalle työelämätaitoja, motivaatiota ja rohkeutta sekä yrittäjämäistä asennetta. Aiheesta artikkeleissa ”Yrittäjyyskasvatus on mentaalista asennetta ja yhteistä tekemistä positiivisella otteella, toteavat yrittäjyyskasvatusta kehittäneet”, ”Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjät: Kannusta ja luota opiskelijoihin” ja ”Yrittäjyyskasvatus on oppia tulevaisuutta ja työelämää varten”.

YES Keski-Uusimaan aluepäällikkö Leena Rättyän blogi ”Toimiva ekosysteemi luo yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa” kertoi yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä ja verkostojen luomisesta. Muun muassa Keravan yrittäjyyskasvatustyöryhmä rakentaa vahvasti yrittäjyyskasvatusyhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa.

Kumppanina Keski-Uudenmaan kasvupolulla

Keuda on yksi Kasvu Open Keski-Uudenmaan Kasvupolun kumppaneista. Kerroimme sparrausprosessin etenemisestä sekä haastattelimme kilpailijoita ja kisan voittaneita yrityksiä artikkeleissa ”Keski-Uudenmaan Kasvupolulta tukea liiketoiminnan kehittämiseen – ensimmäinen sparrauspäivä saa kiitosta”, ”Keski-Uudenmaan Kasvupolulta välineitä kasvuun – terveysteknologian alan yritys matkalla nousukiitoon” ja ”Menestys Keski-Uusimaan Kasvupolulla kannustaa arkkitehtonisten metallipintojen rakentajaa kasvuun ja kansainvälistymiseen”.

Kokemuksia asiakastyöstä laajennetun oppisopimuksen yhteistyöllä

Nostimme artikkeleissa esille asiakkaiden kokemuksia. Esimerkiksi artikkelissa ”Autismiosaajakoulutus toi Etevaan uutta osaamista – Työ sujuu nyt uudella työotteella” kerroimme, että Etevassa ollaan tyytyväisiä Autismiosaaja-koulutukseen. Uusi osaaminen on lisännyt turvallisuutta ja laatua työpaikalla. Autismiosaaja -koulutus toteutettiin oppisopimuksella yhteistyössä Keudan kumppanioppilaitoksen kanssa solmimalla ns. laajennettu oppisopimus.

Jatkuvaa oppimista ja lyhytkoulutuksia

Edellä mainittujen lisäksi viestimme lyhytkoulutuksiin liittyen.
Yrittäjä ja Keudan Koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Peter de Jong kannustaa varautumaan muutoksiin osaamisella. Keskeisenä lähestymistapana on jatkuva oppiminen, jossa osaamista kehitetään koko työuran ajan. Artikkeli: ”Jatkuvalla oppimisella osaamista – lyhytkoulutukset hyvä keino”.

Valmentaja ja yrittäjä Ulla Klemola kannusti vastaavasti kehittämään tunne ja vuorovaikutustaitoja. Ihmissuhteet ovat merkittävä osa hyvinvointia, joten niihin kannattaa panostaa. Artikkeli: ”Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin”.

 


Näitä ja muita mielenkiintoisia Työelämätiistain kirjoituksia pääset lukemaan Keuda.fi:ssä. Valitse etusivulta Ajankohtaista > Työelämää varten. Kannattaa ottaa palsta seurantaan, sillä viestintä jatkuu.

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Työelämää varten

Jaa sivu