Työelämätorstai: Mitä vuosi 2021 toi tullessaan Keudan työelämäyhteistyössä?

Työelämää varten

Työelämätorstai: Mitä vuosi 2021 toi tullessaan Keudan työelämäyhteistyössä?

Keuda tekee tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan alueen kuntien, yrittäjien ja eri toimijoiden kanssaTästä syystä aloitimme vuoden alusta 2021 kirjoittamaan työelämään suunnattuja artikkeleita tiistaisin ja torstaisin otsikoilla Työelämätiistai ja TyöelämätorstaiArtikkelit käsittelevät erilaisia yhteistyötä yritysten kanssa, Keudan kumppanuussopimuksia ja koulutusmahdollisuuksia 

Yhteistyötä yritysten ja kumppaneiden kanssa

Yhteistyön tarkoituksena on lisätä toimintaa Keski-Uudenmaan alueen kuntien, yritysten ja eri toimijoiden kanssa. Kokemuksien jakamisella on saatu yhdistettyä voimia ja opiskelijat ovat saaneet uusia kokemuksia erilaisissa työelämäprojekteissa.   

Keudan ja Järvenpään kaupungin yhteistyössä on edistetty monenlaisia projekteja sekä rakennettu ja kehitetty erilaisia verkostoja muun muassa Case MetalliCase Matkailu ja kansainvälisen toiminnan yhteistyö. 

HUS Asvia ja Keuda aloittivat yhteistyössä uudenlaisen koulutuksen, joka on suunniteltu työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa rakennettiin uusi ammattiryhmä, monipalvelujen osaaja. Lue lisää  

Nivos Oy:n ja Keudan yhteistyöprojektina toteutettiin menekinedistämisen kampanja, jonka tarkoituksena oli vahvistaa näkemyksiä ekologisuuden merkityksellisyyden kasvusta päätöksenteossa. Lue lisää 

Keudan ja Icopal Katto Oy:n yhteistyösuunnittelun pohjalta rakentui uusi oppimispolku, jossa rakennusalan opiskelijoille tehtiin kattotyöpainotteinen suunnitelma opintojen edistämiseksi.  Lue lisää 

Keravan Ateriapalvelujen ja Keudan yhteisessä koulutuksessa kehitettiin reseptiikkaa Cook & Chill -menetelmällä Lue lisää 

Keuda ja Mäntsälä kehittivät kyselyn avulla keväällä 2021 liiketoiminnan koulutuksia, joissa selviteltiin eri toiveita ja tarpeita koulutuksen suhteen.  Kyselyn avulla selvisi, että tarvetta olisi erilaisille myynnin ja markkinoinnin koulutuksille. Lue lisää  

Salibandyseura SB Pro:n ja Keudan yhteistyö rakentuu vastuullisuuden ympärille. Molemmat osapuolet kokevat alueellisen hyvinvoinnin lisääntyvän, kun Keudan opiskelijat pääsevät oppimaan aidoissa tehtävissä yhdessä SB Pro:n kanssa. Samalla SB Pro:n toiminta kehittyy ja paikalliset salibandyn harrastajat saavat laadukkaampaa palvelua. Lue lisää 

Keudassa on jo usean vuoden ajan työskennelleet alakohtaiset kumppanuusverkostot.  Kumppanuusverkosto on tarkoitettu luomaan ja ylläpitämään oppilaitoksen yhteistyötä alan yritysten kanssa, vahvistamaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä ja ennakoida alueen osaamistarpeita Keudan vaikutusalueella. Keuda toimi myös kumppanuusverkoston avulla välittäjänä työelämän ja opiskelijoiden välillä vaikuttamalla oman alansa puolestaLue lisää 

Keudan tarjoamat koulutusvaihtoehdot ja palvelut yrityksille

Keuda tarjoaa yrityksille ja yhteisöille monipuolisia koulutuspalveluja ja -ratkaisuja uuden työvoiman saamiseen sekä henkilöstön ja yrittäjän oman osaamisen kehittämiseen. Lue lisää 

Tarjoamme tutkintoon johtavaa koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta. Omaa osaamista voi myös päivittää lyhytkoulutusten avulla tai suorittamalla tutkinnon osan kerrallaan. 

Keudan johtamis- ja esihenkilökoulutusten avulla saat valmennusta ja tukea omaan esihenkilötyöhösi sekä syventämään johtamisen ymmärrystä ja taitoja. Lue lisää  

Voimme myös räätälöidä eri toteutuksia työyhteisösi erityistarpeisiin. Opinnot voidaan suorittaa ympäri Suomen Aavon  kautta. Aavo eli Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu, tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Palvelu tarjoaa monipuolisia tapoja suorittaa opintoja eri oppilaitosten tarjonnasta. 

Keudan ja Eezy tekevät tiivistä yhteistyötä ja tavoitteena on saada osaavia työntekijöitä työmarkkinoille. Yhteistyö mahdollistaa tutkinnon ja työpaikan saamisen samasta paketista. Lue lisää 

Yritysten on mahdollista kouluttaa työtehtäviin Keudan opiskelijoita koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla. Lue lisää, mitä mahdollisuuksia ne tarjoavat. 

Keudassa digitaalisuus ja eri digitaalisten välineiden käyttö on lisääntynyt. Digitaalisuus mahdollistaa joustavan työskentelyn sekä kustannustehokkaan tavan tehdä töitä yritysten kanssa. Lue lisää 

Yrityksillä on myös mahdollisuus saada työntekijöilleen kielikylpy ottamalla ulkomaalainen harjoittelija. Lue lisää.  

Räätälöityjä koulutuksia yritysten tarpeisiin

Tarjoamme erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja palveluita yritysten avuksi. Keudassa voi opiskella joustavasti oppisopimuksella työn ohessa. Koulutukset voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivaksi.  

VR FleetCare ja Keuda allekirjoittivat joulukuussa 2020 kumppanuussopimuksen, jonka tarkoituksena on tuoda ratkaisuja osaavan työvoiman kouluttamiseen. Sen seurauksena ensimmäiset raidekaluston asentajaksi valmistuvat Keudan opiskelijat aloittivat syksyllä 2021 opintonsa VR FleetCarella. Lue lisää 

Taloushallinnon koulutukset ovat uudistuneet ja nyt on mahdollista opiskelun myös verkon kautta. Lue lisää 

Keudassa pystyy myös kehittymään dieettien osaajaksi tai asiantuntijaksi suorittamalla erityisruokavaliopalveluiden opintoja. Lue lisää 

Keudassa on mahdollista opiskella tekstiili- ja muotialan erilaisia koulutuksia, joista hyvä esimerkki on Sakupe Oy:n kanssa toteutettava oppisopimuskoulutus. Tekstiilihuoltajien koulutus on tuonut lisää osaamista Sakupe Oy:lle. Koulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen henkilökohtaisten opintopolkujen mukaan. Osaamista toteutettiin myös verkko- ja lähiopetuksena. Lue lisää 

Keuda ja Lindström ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Lindströmillä halutaan kannustaa osaamisen kehittämiseen panostamalla esihenkilöiden koulutukseen sekä kannustamalla tekstiilihuoltajiaan koulutus- ja urapoluille. Lindström on myös osallistunut aktiivisesti tekstiilihuollon hygieniakoulutuksen kehittämiseen Puolustusvoimien ja Keudan kanssa. Lue lisää 

Toteutamme vuonna 2022 yhdessä sisällöntuottaja Minna Luoman kanssa liiketoiminnan koulutuksen Mäntsälän Lukkarinpolulle, jossa saadaan vastauksia ja uutta näkökulmaa omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden esille tuomiseen. Koulutuksessa opitaan lisäämään oman työn ja palvelujen näkyvyyttä. Lue lisää 

Etevassa toteutettiin Autismiosaaja-koulutus alkuvuodesta 2021 laajennettuna oppisopimuskoulutuksena. Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda toimi koulutuksen järjestäjänä ja Suomen Diakoniaopisto koulutuksen toteuttajana. Lue lisää toteutuksesta 

Uusia kumppanuussopimuksia vuonna 2021

Keuda solmi vuonna 2021 kumppanuussopimukset HOK-Elannon ja Niemi Palvelut Oy:n kanssa.  

HOK-Elanto ja Keudan kumppanuussopimus allekirjoitettiin toukokuussa 2021. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa edistää Keski-Uudenmaan alueellista hyvinvointia, varmistaa riittävä ja osaava työvoima HOK-Elannon toimipisteissä Keski-Uudellamaalla sekä edistää Keudan opiskelijoiden koulutus- ja oppisopimusopiskelua HOK-Elannon eri toimipisteissä. Lue lisää 

HOK-Elannon Prismat ovat tarjonneet kehittävää yhteistyötä Keudan liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoille tarjoamalla osaamista käytännön työtehtävissä ja lisäosaamista on hankittu verkko- tai lähiopintoina yksilöllisen suunnitelman mukaan.  Prisma saa motivoituneita tulevaisuuden osaajia ja Keuda varmistaa mielekkään opintokokonaisuuden, joka johtaa liiketoiminnan perustutkinnon suorittamiseen. Lue lisää 

HOK-Elanto kannustaa myös jatkuvaan oppimiseen. Lue HOK-Elannon työntelijän tarinan, jossa Keudassa hankittu osaaminen otettiin hyötykäyttöön. Lue lisää 

Niemi Palvelut Oy ja Keuda allekirjoittivat kumppanuussopimuksen marraskuussa 2021. Yhteistyö on tähän asti keskittynyt lähinnä logistiikka-alan perustutkintoon ja kuljettajan tutkintoihin oppisopimuskoulutuksen kautta. Kumppanuussopimus avaa paljon uusia mahdollisuuksia sellaisille koulutuksille, joista Niemi Palvelut Oy on kiinnostunut. Lue lisää  

Parempi aamu -tapahtuma yhdisti eri alojen tekijät

Parempi aamu -tapahtuma toteutettiin yhdessä eri alojen opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoita on mukana muun muassa floristiikan, liiketoiminnan, logistiikan, sisustuksen, rakentamisen ja median aloilta. Lue lisää  

Parempi aamu tarjosi inspiroivia puheenvuoroja, palkitsemisia ja yhdessä tekemistä. Lue tapahtuman kooste 

Parempi aamu -tapahtumassa palkittiin työpaikkaohjaajia, opettajia sekä opiskelijoita. Keudassa koulutetaan työpaikkaohjaajia ja tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Lue lisää 

Lue lisää mitä hyötyjä työpaikkaohjauksella on ja miten työntekijöitä voidaan kouluttaa ja tarjota laadukas perehdytys ja tukiOhjaan.fi- verkkokurssin avulla saadaan lisää osaamista työelämässä oppimisen ohjaamiseen.  

Keuda tarjoaa työntekijöilleen innostavan työilmapiirin

Tärkeä osa ammatillista koulutusta on yhteistyö työelämäasiakkaiden kanssa. Keudan kaksi uusinta asiakkuuspäällikköä kertoivat kokemuksistaan Keudassa työskentelystä sekä omista vahvuuksistaan. Heidän tehtävänään toimia linkkinä opetushenkilökunnan ja yritysten välillä. 

Lue Jenni Päivähongan tarina asiakkuuspäälliköksi. 

Lue Michael Ekin ajatuksista asiakkuuspäällikön tehtävistä

Kiitos antoisasta yhteistyöstä 2021!  

Toivotamme menestyksestä Uutta vuotta 2022 yhteistyökumppaneille ja -verkostoille, joiden kanssa olemme saaneet tehdä mahtavaa yhteistyötä.  


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Työelämää varten

Jaa sivu