Työelämätiistai: Uutta pukkaa, vaikka vanhasta vasta päästiin

Työelämää varten

Työelämätiistai: Uutta pukkaa, vaikka vanhasta vasta päästiin

Taas ollaan alussa, eli kaikkea hyvää Sinulle vuoteen 2022. Tämä on se kohta vuodesta, jossa tavataan pohtia tekemisiä ja tekemättä jättämisiä hieman perusteellisemmin. Ja erityisesti sitä, mitä odotuksia kukin tulevalle vuodelle asettaa.

Mitä sinä pohdit? Minä pohdin, miksi työyhteisöni on olemassa, ja miten sen toiminta kytkeytyy ympäröivään alueeseen tai muuhun yhteiskuntaan. On merkityksellistä hahmottaa, mikä on meidän roolimme (siinä kuuluisassa) isossa kuvassa. Meidän, eli keudalaisen, työyhteisön näkövinkkelistä vastauksia näihin kysymyksiin voi lähteä hakemaan muun muassa vastuullisuudesta ja ankkuroitumisesta alueelliseen yhteistyöhön.

Vastuullisuus kannattaa

Vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on sen varmistamiseen liittyviä kustannuksia isompi. Tällainen tulos on saatu FIBS ry:n Yritysvastuu 2021 -kyselyssä.  Vastanneista yrityksistä 100 %:lle vastuullisuus oli erittäin tai jokseenkin olennaista. Vastuullisuus näkyy strategiassa 93 prosentilla vastaajista. Isolla osalla yrityksen hallitus käsittelee säännöllisesti vastuullisuuskysymyksiä, ja yrityksiin on nimetty tai rekrytoitu erikseen vastuullisuudesta vastaava henkilö. Painopiste on siirtynyt riskienhallinnasta kohti maineen ja brändin vahvistamista. Myös vastuullisuuden merkitys myynnin kasvattamisessa, erityisesti lyhyellä aikavälillä, ja liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ovat kasvussa. Tuloksissa yllättää vastuullisuuteen liittyvän innovoinnin tai kehittämisen vähyys. Ilmastonmuutos osana vastuullisuutta on sisäistetty, mutta biodiversiteetti, puhtaan veden rooli tai sosiaaliset aspektit jäävät sen varjoon.

Meidän työyhteisön, siis valtavan joukon keudalaisia kollegoita ja opiskelijoita, yksi isoista ponnistuksista on vuonna 2021 ollut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen naulaaminen pysyväksi osaksi toimintaamme ja ajatteluamme. Meillä vastuullisuus ja kestävä kehitys on ollut strategiassa pitkään. Kyse on itseasiassa pitkäjänteisestä työstä, joka on nyt mitattavasti osa arkeamme. Koska vastuullisuus on strategiassa, asiaan myös resursoidaan. Keudassa on nimetty henkilö edistämään vastuullisuutta, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi. Hänen tukenaan toimii työryhmä, jossa on kollegoita Keudan eri toiminnoista. Vuonna 2021 kävimme läpi Okka-säätiön kestävän kehityksen sertifiointiprosessin, jossa tarkasteluun pääsi keudalainen johtaminen, toimintakulttuuri ja opetus. Toinen osoitus pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä on EkoKompassi-sertifikaatti, joka myönnettiin Keudalle loppuvuodesta.

Nyt uuden vuoden kynnyksellä suuntaamme katseemme kohti seuraavia tavoitteita. Vastuullisuuden osalta pureudumme erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja yhteiskuntaa uudistavaan toiminnan tasoon. Tämä tarkoittaa yhä tiivistyvää yhteistyötä mm. alueen yrittäjien kanssa. Askelmerkkeinä tällä matkalla meitä tukevat mm. koulutukset. Kaikille keudalaisille ja alueen yrityksille on suunniteltu koulutuspäivä kiertotaloudesta, vähähiilisyydestä, tulevaisuuskuvista ja työelämän muutoksista. Toimialakohtaisemmin suunnattavien koulutuspäivien teemoja ovat Kestävä ruokajärjestelmä, Rakentamisen kiertotalous ja Kestävä luonnonvara-ala.

Tämän lisäksi keudalaisille on jatkuvan oppimisen ilmentymänä tarjolla ns. kivijalkakurssi vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Se jatkaa hienosti digitalisaatioon liittyvien kivijalkatestien sarjaa eräänlaisena Keudan omana osaamismerkkinä tai mikropätevyytenä. Keuda on mukana OPH:N rahoittamassa vihreän siirtymän verkostohankkeessa (Vaski), jossa n. 60 oppilaitoksen verkostossa rakennetaan kansallista Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen tiekarttaa. Keudan intresseissä on erityisesti työpaketti, jossa fokusoidaan kestävän kehityksen johtamiskäytäntöihin ja toimintakulttuuriin.

Kaikki mukaan

Ilmaston muutos, luonnon monimuotoisuus ja yhteiskunnan eriarvoistuminen ovat trendeinä sellaisia, joiden vaikutusta ei voi väistää. Ammatillisena oppilaitoksena Keuda jo perustehtävänsä kautta ottaa tavalla tai toisella huomioon vastuullisuuden sosiaalisen aspektin, ml. yhteiskunnan eriarvoistumiseen. Eriarvoistumiskehitykseen voidaan vastata esimerkiksi inkluusiolla, osaamisella ja työllistymismahdollisuuksilla.

Vuonna 2021 Keuda tarttuu yhdessä viidentoista muun alueen toimijan kanssa osaamiseen, työllisyyteen, yritysten toimintaedellytyksiin ja alueen elinvoimaa rakentaviin teemoihin. Sitran vuorovaikutteisen toimintamallin puitteissa muodostetaan tilannekuvaa alueen ilmiöistä. Yksi ilmiö oletettavasti liittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, sillä todennäköisesti myös Kuuma-seudulla nousee esiin tämä lukuisista yrityskyselyistä tuttu teema.  Miten tähän ilmiöön pitäisi suhtautua? Mistä siinä on kyse? Löytyykö ilmiöstä jotain, minkä voisimme kääntää eduksemme, myönteisen ja kestävän tulevaisuuskuvan rakentamiseen? Mitä voisimme tehdä yhdessä?

Jos haluamme pysyviä muutoksia, täytyy uskaltaa ottaa tarkasteluun alueen erilaiset rakenteet ja sopia yhteistyöstä rakenteiden puitteissa toimimiseksi tai pelisäännöt niiden muuttamiseksi. Voimme alueena saada paljon lisää vaikuttavuutta, jos osaamme yhteistyössä löytää juuri meidän alueellemme tyypilliset ilmiöt ja tarpeet, joissa yhteistyöllä voittamme enemmän kuin omilla ratkaisuilla. Jos osaamme laatia löytämiimme ilmiöihin liittyen sopivia ja osuvia toimintasuunnitelmia, joita toteutamme yhdessä ja yhteisin resurssein, voimme luoda alueen asukkaille vastuullisen ja kestävän, elinvoimaisen ja houkuttelevan asuinympäristön.

Kun maaliskuussa 2022 olemme vieneet läpi kolme keskustelufoorumia alueen vaikuttajille, olemme viisaampia siitä, millaisia ilmiötä ja ratkaisuja löydämme Kuuma-seudulla. Niistä lisää sitten!

 

Lisätietoja

Ennakointipäällikkö Henna Hyytiä

 

Lisää aiheesta:

Yritysvastuu 2021 – tutkimuksen julkaisutilaisuus – FIBS (fibsry.fi)

Keudalle myönnettiin EkoKompassi-sertifikaatti ympäristövastuullisesta työstä – Keuda

Työelämätiistai: Kurkistus Keudan elinvoimaa edistävän viestinnän vuoteen 2021 – Keuda

Työelämätiistai: Kyllä voi tunnustaa, innoissamme ollaan! – Keuda


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Työelämää varten

Jaa sivu