Kolumni Keudasta: Verkostoitumista ja vuorovaikutusta Valtakunnallisilla Yrittäjäpäivillä

On jo marraskuu, mutta ajatukseni palaavat Jyväskylän Paviljongissa 24. – 25.9. pidetyille Valtakunnallisille Yrittäjäpäiville.

Yrittäjäpäivien teemana oli Lisää löylyä! Seminaariohjelma oli monipuolinen puhujineen ja kohtaamisineen. Mieleeni jäivät erityisesti ihmisten ilo kasvokkaisista kohtaamisista ja monet vaikuttavat puheenvuorot huippuesiintyjineen.

Suomen Yrittäjien toteuttamassa tapahtumassa oli osallistujia noin 1200.

Kohtaamisia ja verkostoitumista

Kiinnostavan bisnessisällön ja viihteen lisäksi tapahtumassa oli mahdollisuus kohdata kollegoja ja yhteistyökumppaneita sekä verkostoitua. Muun muassa tilitoimistoalan yrittäjä Susanne Vilkman ja kirjanpitäjä Olivia Roberts (Tilipalvelu Saarela) kertoivat saamistaan hyvistä kontakteista Keudan haastattelussa. Ilmeisen tärkeäksi koettiin myös sosiaalinen kanssakäyminen ja ajatustenvaihto samanhenkisten ihmisten kanssa: Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen totesi tervetulopuheessaan, että kohtaamisilla, vertaistuella, keskusteluilla ja juhlahetkillä on nyt kenties suurempi merkitys kuin koskaan aiemmin.

Myös itse kohtasin monia entuudestaan tuttuja yhteistyökumppaneita ja yrittäjiä sekä tutustuin ilokseni myös uusiin. Jäin pohtimaan erityisesti verkostoitumisen merkitystä, sillä yhteistyö sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa on keskeistä myös Keudassa ja omassa työssäni.

Moninainen verkosto tuo näkemyksiä ja tietoa. Usein uusi työ tai projekti löytyy verkoston kautta. Verkostoilla on myös tutkittuja yrityksen kasvun edistämiseen ja estämiseen liittyviä merkityksiä, joita tutkijatohtori Mari Suoranta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta käsitteli esityksessään. Hän kertoi strategisen verkostoitumisen ja muun muassa verkostoitumis- ja yhteistyökyvykkyyden merkityksestä. Strategisia verkostoja rakentamalla voi esimerkiksi yhdistää sisäisiä kyvykkyyksiä ja ulkoisia resursseja tai jakaa riskejä. Verkostoja ovat sisäiset ja sosiaaliset verkostot, bisnes- ja innovaatioverkostot sekä tärkeimpinä asiakasverkostot ja markkinointi- ja myyntiverkostot.

Hyvää vuorovaikutusta ja luottamusta

Ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus herätti minut pohtimaan, miten luoda asiakkaille hyvää tai jopa erinomaista asiakaskokemusta tilanteista ja olosuhteista riippumatta. Työ on yhä enemmän vuorovaikutustilanteissa tapahtuvaa ongelmien ratkaisemista, jolloin tarvitaan itsensä johtamista, jatkuvaa oppimista sekä kykyä reflektoida opittua ja tehtyä. Verkostovaikuttajan roolissa tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja – kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan, arvostusta ja luottamusta.

Puheenvuorossaan Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva käsitteli valmentavaa johtamista, positiivista ilmapiiriä ja joukkuehenkeä. Kanervan mukaan luottamus on oleellista hyvälle vuorovaikutukselle. Kohtaamiset ja keskustelut taas ovat oleellisia luottamuksen sekä avoimen ja rehellisen toimintakulttuurin synnyttämiselle. Joukkueen kokemat tappiot Kanerva kertoi kokevansa erinomaisina oppimistilanteina, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden uuden oppimiselle.

On suuri merkitys, miten toisemme kohtaamme ja minkälainen vuorovaikutus meillä on.

Tiivis yhteistyö työelämän kanssa hyödyttää molempia osapuolia

Yrittäjäpäivät toivottavasti antoivat yrittäjille rohkeutta ja voimaa lähteä kehittämään liiketoimintaa, mahdollisuuksien mukaan palkkaamaan työntekijöitä, palvelemaan entistä paremmin omia asiakkaitaan ja siten synnyttämään uutta kasvua ja menestystä. Tai jopa löytämään jatkajan yritykselleen.

Meidän ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtävänä on tuottaa osaamista ja osaajia työelämän tarpeisiin. On tärkeää ymmärtää työelämäasiakkaiden liiketoiminta ja toimiala ja tunnistaa keskeiset tarpeet sekä tarjota uudenlaista näkemystä liiketoiminnan kehittämiseen. Me puolestaan tarvitsemme työelämäyhteistyötä voidaksemme tarjota sopivimmat palvelut ja ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin. Tässä ennakointi, yhdessä tekeminen ja verkostomainen toiminta on tärkeää. Jatkuva oppiminen, digitalisaatio sekä vihreä siirtymä haastavat meitä uudistumaan ja uudistamaan. Tiivis yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia.

Teksti ja kuva: Anne Öhman

Lisää aiheesta:

Yrittäjäpäivät käyntiin Jyväskylässä – ”Ehdottomasti paras paikka puhua bisnestä ja viihtyä”

Työelämätiistai: Yrittäjän työssä on vapautta, mutta monipuolinen osaaminen on tarpeen

Markku Kanerva kertoo onnistuneen joukkueen rakentamisesta: ”Mädät omenat kannattaa blokata pois”

Presidentti Niinistö Yrittäjäpäivillä: Kuluttajat iloisemmin liikkeellä, palveluala nousee nopeasti

Palkitut Nuoret Yrittäjät tekevät vastuullista liiketoimintaa ja kehittävät uusia toimintatapoja

Valtakunnalliset yrittäjäpalkinnot on jaettu – ”Voiko omaa yritystään rakastaa?”


Kirjoittaja Anne Öhman työskentelee Keudassa yhteyspäällikkönä edistäen erityisesti yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisyhtiöiden kanssa tehtävää yhteistyötä ennakoivalla otteella. Keskeinen osa Annen työtä on yrittäjyyttä ja elinvoimaa edistävä viestintä muun muassa Keuda.fi/Työelämätiistai.

Motto: Asiakas on aina ykkönen.

Annen vapaa-aika kuluu matkailun ja kulttuurin parissa. Hänet voi löytää myös kotipuutarhasta tai hyvien dekkareiden parista.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo
Shaping the Future: Sustainable and Innovative VET | Tulevaisuuden muokkaaminen: Kestävä ja innovatiivinen

26.11.2021 Kansainvälinen EfVet-konferenssi Berliinissä

Kansainvälisen ammatillisen koulutuksen EfVet-verkoston konferenssi alkaa aurinkoisena marraskuisena perjantaina Berliinissä verkoston johtajan Joachim Callejan videoterveisillä: Kestävä kehitys ja siihen liittyvät innovaatiot ovat tulevaisuutta ja koulutuksen tulee kehittyä näiden kanssa rinta rinnan. Koulutuksen tulevaisuutta laaja osallistujakattauksemme onkin täällä tänään työstämässä. Jotta voimme kouluttaa tulevaisuuden osaajia, meidän tulee omaksua uudet tavat työskennellä ja elää, kehottaa Calleja.

Nainen ja mies seisovat rollupin edessä

Palataanpa ajassa hieman taaksepäin edelliseen päivään. 25.11. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi sai Berliinissä kannatusta ja mielenilmauksia järjestettiin useammassakin paikassa. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja väkivallattomuuden oikeudet näkyvät ja tuntuvat vastakohtien kaupungissa Berliinissä, joka on kokenut unohtumattomia yhteiskunnallisia vallankäytön ilmiöitä ja karmivaa historiaa. Ei tarvitse kuitenkaan sukeltaa kauas historiaan ymmärtääksemme miksi ihmisoikeustyö on merkityksellistä tänä päivänäkin: jopa 70% maailman naisista kokee väkivaltaa elämänsä aikana. Luku on hurja, ja ajankohtainen. Työtä on siis vielä ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta.

Sinihameinen nainen istuu metsässä ja pitelee otsaansa
Kuva Jule Roehr, Healed to pieces, Jewish Museom Berlin

Kestävän tulevaisuuden teemaan syventyvä konferenssi tuntuu sopivalta jatkumolta väkivallattomuuden puolesta puhuvan päivän jälkeen. Kestävä tulevaisuus on jokaisen lapsen ja nuoren sekä tulevien lasten oikeus ja tae hyvään elämään. Meidän aikuisten vastuulla on tehdä ne oikeat ratkaisut nyt, jotta omista oikeuksistaan vielä kykenemättömät päättäjät voivat elää ihmisarvoista elämää ja toteuttaa omia unelmiaan niin kuin mekin olemme toteuttaneet. Tämä tarkoittaa työtä niin ympäristömme, ilmastomme kuin yhdenvertaisuudenkin osalta. Sekä monien muiden tavoitteiden osalta, jotka löytyvät YK:n Agenda 2030 -ohjelmasta. Näistä monille tutuista tavoitteista osa on jo hyvässä vauhdissa toimenpiteiden osalta, kuten ensimmäinen tavoite Ei köyhyyttä. Absoluuttinen köyhyys maailmassa onkin vähentynyt kahdessakymmenessä vuodessa merkittävästi. Samanaikaisesti luonnonvarojemme ylikulutus on kasvanut melkein puolella verrattuna esiteolliseen aikaan, vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa. On hyvä pysähtyä miettimään, millä hinnalla olemme vähentäneet köyhyyttä. Tuottamalla luonnonvaroistamme valonnopeudella hajoavaa tavaraa kasaantumaan perinteisille kaatopaikoille tai poltettaviksi ilmakehäämme? louhimalla maaperästämme fossiilisia raaka-aineita energiantuotantoon ja liikkumiseen päästöjen tanssiessa valssia ilmakehässämme? raivaamalla metsämme karjankasvatusta varten, jotta saamme pihviä?

Työllisyys on kasvanut ja köyhyys vähentynyt, mutta ahdistava kysymys on se, mitä käy tuleville sukupolville, joille ei riitä raivattavaa, ilma on polttavan kuumaa ja elinolosuhteet kelvottomat. Suomen ylikulutuspäivä sijoittuukin nykyisin jo keväälle, jolloin olemme siis kuluttaneet sen vuoden luonnonvarat loppuun. Suomen Agenda 2030 maaraportti vuodelta 2020 paljastaakin sen, että yksi suurimmista haasteistamme Suomessa on luonnonvarojen käyttäminen kohtuudella. Asenteiden ja toiminnan on muututtava.

Kestävän kehityksen tavoitteet

EfVet-konferenssissa tunnelma on valoisa ja asenteita muutetaan. Työpajoissa painitaan Agenda 2030 -tavoitteiden parissa, ihastellaan innovatiivisia ratkaisuja ympäri Euroopan oppilaitoksilta ja mietitään inkluusion tarkoitusta koulutuksessa. Kulttuurinen moninaisuus paistaa kuin aurinko ja innostavia näkökulmia asiaan kuin asiaan riittää. Monissa oppilaitoksissa kestävän tulevaisuuden rakentaminen on jo kovassa vauhdissa. Selvä siirtymä kohti kiertotaloutta ja ympäristöä kunnioittavia ratkaisuja on käynnissä. Pääsemme tutustumaan Baskimaan oppilaitosten vähähiilisiin opiskelijaprojekteihin, toisessa vanhoja bensiiniautoja on muutettu sähköautoiksi ja toisessa vähähiilisiä polttoaineratkaisuja kehitetty meriliikenteeseen. Nämä tulevaisuuden taitoja kehittävät opiskelijat ja opettajat muuttavat asenteita ja rakenteita. Myös Keudan Ekokampaaja-koulutus ja Kestävän logistiikan ohjelma saavat kiinnostusta osakseen. Osa ihmettelee haltioissaan Keudan KeKe-työn tukiverkkoa EkoKompassia ja Okka-säätiötä. Hyviä käytäntöjä tulee jakaa!

Inkluusio-työpajassa kansainvälinen yhteisö on epäröimättä samaa mieltä: oppilaitosten tulee tukea jokaisen opiskelijan mahdollisuuksia oppia ja toimia yhdenvertaisesti koulussa ja yhteiskunnassa. Taas palaamme asenteiden muutokseen. Inkluusiossa tärkeää on asenneilmapiiri; opiskelijoiden monimuotoisuuden kunnioittaminen ja pedagogiikan monimuotoistaminen. Kattavat tukipalvelut ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä välineitä tukea opiskelijan oppimista. Näitä ratkaisuja ja välineitä EfVet-verkosto haluaa aktiivisesti jakaa toisilleen.

Iltapäivän torimaisessa markkinaosiossa tutustutaan vapaasti yritysten ja oppilaitoksen innovaatioihin. Olisiko jo aika opettaa ravintola-alan opiskelijoillemme sirkkaravinnon eduista ja resepteistä? entä miltä näyttää kestävä lähimatkailu virtuaalisesti? tai miten voisimme viedä eurooppalaisen ammatillisen opetuksen saloja Afrikan maihin ja edistää siellä naisten kouluttautumista?

Näihin kysymyksiin ja tunnelmiin palataan pian uusien yhteistyöoppilaitosten – tai oikeastaan uusien ystävien kanssa. Tämänkaltaisten tapahtumien suurin anti, varsinkin näin poikkeuksellisena aikana, on tutustuminen osaaviin ja motivoituneisiin ammattilaisiin, jotka tulevat useista eri kulttuureista ja koulutusaloilta rikastaen toistensa maailmankatsomuksia ja luovat yhteistyöverkkoja. Yhteistyöllä voimme rakentaa kestävämpiä oppilaitoksia niin opetuksen kuin toimintakulttuurinkin osalta.

Together we can!

Danke Berliini & thank you @efvet_eu

Jenna Kauppi, Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen koordinaattori, Keuda

Kaksi naista istuu pyöreän pöydän ympärillä ja mies seisomassa taustalla kokoushuoneessa
Pöydän äärellä Jenna Kauppi (vas.) ja Laura Ait-Ozmida, takana seisoo Iker Orueta.
Kokouporukan yhteiskuva scriinin edessä
Esittelyssä keudalaisia: Kv-suunnittelija Suvi

Kansainvälisen toiminnan suunnittelija Suvi Kylmälä iloitsee siitä, että hän pystyy työssään mahdollistamaan opiskelijoille tilaisuuksia, jotka tarjoavat uutta ja voivat jopa muuttaa elämän suunnan.  

 Suvi Kylmälä on tuttu kasvo Keudan kansainvälisestä toiminnasta. Hänen työnkuvaansa kuuluu suunnitella ja järjestää kansainvälistymismahdollisuuksia sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.  

”Suunnittelen opiskelijoillemme ulkomaanjaksoja osana heidän opintojaan ja erilaisia kotikansainvälisyyden toimintoja, kuten virtuaalisia yhteistunteja kansainvälisen kumppanikoulujen kanssa”, Suvi kertoo. 
 
Tämän lisäksi Keuda myös vastavuoroisesti vastaanottaa Keski-Uudellemaalle kansainvälisiä opiskelijoita työharjoittelujaksoille paikallisiin yrityksiin. Lisäksi opiskelijoita ja henkilökuntaa saapuu vierailuille Keudan eri toimipisteisiin.  
 
”Vastuullani on koordinoida erityisesti lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden jaksojen järjestelyjä. Tuen ja ohjaan heitä, etänä ja täällä kohteessa. Toimin linkkinä Keudan henkilökunnan ja opiskelijoiden ja kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden välillä.” 

Suvi kokee työssään merkittävänä sen, että hän voi tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia, jotka voivat muuttaa heidän koko elämänsä suunnan. Erasmus-apurahan ansiosta opiskelija saa tilaisuuden elää hetken aikaa elämästään toisessa kulttuurissa, riippumatta omasta tai perheen varallisuudesta. 
 
”Kokemus asumisesta ja työskentelemisestä kansainvälisessä ympäristössä avaa silmiä ja kehittää geneerisiä taitoja: kasvattaa itsetuntoa, paineensietokykyä, ongelmanratkaisutaitoja, sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta… Jokaisen matka ja kokemus on erilainen ja jokainen löytää matkalta omat havaintonsa.” 

Kv-toiminta on ottanut merkittäviä digiharppauksia korona-aikana 

Suvi aloitti Keudassa kansainvälisten asioiden assistenttina marraskuussa 2014. Esikoistaan odottanut Suvi ehti työskennellä Keudassa muutaman viikon ajan ennen äitiyslomaa. Hän pääsi sukeltamaan Keudan kv-toimintaan toden teolla toisen lapsensa syntymän ja äitiysloman jälkeen vuonna 2017. 
 
”Neljä huippua vuotta siis täynnä täysipäiväisenä keudalaisena, nykyisin kv-suunnittelijana. Viihdyn täällä todella hyvin. ” 
 
Korona-aika on muuttanut ja tuonut uusia elementtejä Suvin työnkuvaan. Kun ensimmäisenä koronakeväänä opiskelijat oli saatu turvallisesti kotiin, alkoi digitaalisen kv-toiminnan suunnittelu- ja kehitystyö.  
 
”Tällä hetkellä yli 350 opiskelijaa on osallistunut erilaisiin virtuaalisiin projekteihin tai yhteistunneille kansainvälisen luokan opiskelijoiden kanssa. Koronan aikana oli mahdollisuus kokeilla kv-toimintaa digitaalisesti suuressa mittakaavassa. Rakentaa jotain uutta ja kestävää sekä vakiinnuttaa käytänteitä tulevaisuuteen.” 

Tällä hetkellä Keuda vastaanottaa ja lähettää täysi-ikäisiä opiskelijoita ja henkilökuntaa tapauskohtaisesti, viranomaisohjeita noudattaen. Vahva suositus on, että matkaajilla on tarvittavat rokotteet. Kohteen käytänteet selvitetään huolella etukäteen. Lisäksi juuri alkavan Erasmus-rahoituksen myötä Keuda voi lähettää opiskelijoita ja henkilökuntaa myös Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin. 
 
”Nyt on haku auki loppukevään 2022 vaihtoihin ja kiinnostusta tuntuu iloksemme olevan niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan osalta! Erityistä kiinnostusta näyttää olevan kansainvälisellä henkilökunnalla vierailusta Keudaan ja vastavuoroisiin vierailuihin. Suomalainen koulujärjestelmä kiinnostaa ja olemme haluttu kumppani.” 

Artikkelin ylälaidassa olevassa kuvassa on keudalaisia sekä kansainvälisiä vieraita, jotka tapasivat VrinVet-hankkeen merkeissä syksyllä 2021. Hankkeessa kehitetään pedagogisia sisältöjä VR-maailmaan viiden maan työryhmässä. Suomen lisäksi mukana ovat Hollanti, Tanska, Espanja ja Italia.
 
Kiinnostaako sinua kansainvälinen jakso? Tutustu hakuohjeisiin sekä opiskelijoiden kokemuksiin osoitteessa keudanmatkassa.com

Suvi Kylmälä kiinnostui kansainvälisestä toiminnasta lukioikäisenä, kun heidän perheessään asui saksalainen vaihto-oppilas vuoden ajan. Suvi on asunut kaksi pidempää jaksoa Saksassa sekä lyhyemmät jaksot Englannissa ja Venäjän Petroskoissa. 
Kolumni Keudasta: Positiivinen johtaminen alkaa hyvästä työmoraalista?

Sanasta työmoraali tulee usein jopa negatiivisia mielleyhtymiä.  ”Rukoile ja tee työtä” tai ”työ vapauttaa” ovat historiasta tuttuja hokemia ja iskostuneet usean mieleen hikiotsaisena puurtamisena vailla palkkiota.

Havahduin pohtimaan työmoraalia johtamisen näkökulmasta luettuani Frank Martelan määritelmän mitä on moraali. Hänen mielestään moraalisesti toimiminen on yksi ihmisen perustarpeista. Elääkseen hyvän elämän on ihmisen voitava kokea toimivansa moraalisesti oikein. Uskoisin, että kaikissa koulutusorganisaatioissa arvot ovat moraalisesti kestäviä, joten tämän ei pitäisi edes olla organisaation näkökulmasta haasteellista.

Luterilaisen työmoraalin mukaan on arvokasta, että ihminen palvelee lähimmäistään ja yhteiskuntaa tekemällä työtä. Luterilainen etiikka ei kannusta pakkotahtiseen työntekoon vaan arvostaa hyvinvointia ja tunnistaa levon ja rentoutumisen merkityksen. Vaikka emme arjessa ajattele toimintaamme kirkon kulttuuriperinnön kautta, vaikuttaa se kuitenkin vielä varsinkin julkishallinnon organisaatiokulttuurin taustalla. Saija Mauno on johtanut tutkimusta, jossa selvitettiin julkisen palvelun motivaatiota työn imuun ja työyhteisökäyttäytymiseen. Pelkistettynä lopputuloksena oli, että jos työntekijät voivat toimia arvojensa (moraali) mukaisesti, jotka ovat yhteensopivat organisaation arvojen kanssa, säilyy työmotivaatio korkeana ja ylläpitää työn imua.

Positiivisen johtamisen takana voisikin siis olla moraali ja etiikka. Ainakin lähtökohtaisesti ne ovat hyvä perusta myönteiselle tunne- ja motivaatiotilalle ja työn imulle. Jari Hakasen mukaan termi työn imu pitää sisällään kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta, jotka ovat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Hakanen kiteyttää lohdullisesti: ”Työn imun edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita. Se edellyttää kyynisyydestä luopumista, inhimillisyyttä ja halua parantaa voimavaralähtöisesti arkisia toiminta- ja vuorovaikutustapoja.” ​​​​​​​

Positiivisessa johtamisessa voikin olla tärkeintä yksinkertaisesti mahdollistaa henkilöstöä toimimaan moraalisesti oikein, jotta he kukoistavat ja löytävät työn imun.

Arja Koli


Kirjoittaja Arja Koli työskentelee Keudassa koulutusjohtajana Kampus 5:ssa. ”Kampuksella yhdessä kehitämme matriisitasoisia opetuksen ja ohjauksen palveluita hakeutumisesta valmistumiseen. Lisäksi teen pedagogista johtamistyötä vararehtorina yhdessä rehtorin ja muiden koulutusjohtajien kanssa. Työni on vaihtelevaa, mielenkiintoista ja vaativaa. Vaativuus ei ole ongelmallista, kun voi toimia omien arvojensa mukaisesti, käyttää omaa osaamistaan täysimääräisesti ja joka päivä oppia uutta. Nautin haasteista ja ratkaisujen etsimisestä.
Minusta ”jokainen ihminen on laulun arvoinen” ja se onkin pitkään ollut mottoni.”


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo
Esittelyssä keudalaisia: Yrittäjyyden opettaja Virpi

Keudan yrittäjyyden opettaja Virpi Koivisto nauttii suuresti ohjaustyöstä. Hän inspiroituu tulevien ja tuoreiden yrittäjien kohtaamisesta.

Yrittäjyyden opettaja Virpi Koivisto on työskennellyt Keudassa vuodesta 2013 lähtien. Ennen opettajuutta Virpi ehti työskennellä myynnin ja markkinoinnin sekä atk-projektien parissa suur- ja pk-yrityksissä. Opetusalalle hän päätyi sattumalta parikymmentä vuotta sitten. Hän työskenteli tuolloin yrittäjänä.

”Tuolloin eräs koulutussuunnittelijana työskentelevä tuttuni pyysi minua kouluttamaan yrittäjyyttä. Kummastuin alkuun pyyntöä, koska koulutustaustani oli kulttuurituottaja”, Virpi kertoo.

Pohdittuaan ehdotusta Virpi päätti kuitenkin vastata myöntävästi – ja sillä tiellä hän on edelleen.

”Aihe tempaisi lopulta niin mukaansa, että päädyin opiskelemaan yrittäjyyttä Jyväskylän yliopistossa yrittäjyyden AUCTOR-maisteriohjelmassa ja valmistuin kauppatieteiden maisteriksi 2009. Kun näin Keudan työpaikkailmoituksen, jossa haettiin yrittäjyyden opettajaa, niin se oli sitten johdonmukainen jatkumo tälle kaikelle.”

Virpi kuvailee opettajan työn olevan ennen kaikkea monipuolista. Hän toteaa, että ohjaus on keskeinen ja mieluisa osuus hänen työtään.

”Opiskelijan prosessia ja matkaa on mukava seurata. Opiskelijoiden lisäksi antoisaa yhteistyötä tulee tietty tehtyä muun muassa työelämäarvioijien, mentoreiden ja ulkopuolisten kouluttajien sekä vierailijoiden kanssa.”

Ennen kaikkea Virpistä on kiinnostavaa ja innoittavaa tavata yrittäjyyden opiskelijoita, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista tai haluavat kehittää jo jonkin aikaa toiminutta yritystään.

”Kysyin nyt syksyillä valmistuneilta opiskelijoilta, mikä erityisesti oppimiskokemuksena jäi yrittäjän ammattitutkintokoulutuksesta mieleen. Vastauksissa nousivat esille positiiviset tunnelmat siitä, että he ovat löytäneet omat vahvuutensa ja saaneet varmuutta. Lisäksi korona-aika on antanut myös sellaista osaamista, mitä muuten ei olisi tullut ainakaan tässä hetkessä: ”Teams-maailmaan sukeltaminen avasi ihan uuden maailman”. Tällaiset palautteet ovat opettajalle sitä palkitsevaa juttua, josta on hyvä kehittää omaa työtään.”

Virpi kuvailee Keudaa työnantajaksi, joka seuraa aikaansa ja toimintaympäristön muutoksia. Henkilökuntaa koulutetaan ja yhteistyökuvioita rakennetaan henkilökunnan kesken ja niitä kehitetään hyvällä draivilla. Hän toteaa, että ilmapiiriin kuuluu myös auttavaisuus.

”Täällä ei pääse kyllästymään, päinvastoin, mielenkiintoista tekemistä riittää! Työssäni on ollut yrittäjämäinen tunnelma kaikkinensa!”


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Kolumni Keudasta: Ei pöllömpää olla #keudalainen !

Keuda järjestää SAKUstars-kilpailut Tuusulassa 26. – 28.4.2022.

Tapahtuman teema on Vanhassa vara parempi. Teema haastaa kertakäyttökulttuuria ja sukeltaa vastuullisuuden sekä kestävän kehityksen myötä kohti uutta ja parempaa tulevaisuutta. Unohtamatta sakumaisuuden syvintä olemusta. 

Projektipöllömme Janne Jousiaho on koonnut hienon ja aktiivisen työryhmän tapahtumaa rakentamaan. Keuda järjesti edellisen kerran tapahtuman 10 vuotta sitten, ja työryhmässä on useampi jäsen, jotka ovat siis jo vanhoja konkareita. Minun oli helppo tulla mukaan projektiin, kun tietotaitoa on jo valmiiksi paljon. On ihanaa, miten tämä projekti yhdistää meitä keudalaisia yli toimipisteiden ja työtehtävien. Minusta on ollut mahtavaa tutustua uusiin ihmisiin ja luoda uutta näkökulmaa myös omaan työhöni. On hienoa, että meillä tämä kaikki on mahdollista! 

Olen työskennellyt yli kuusi vuotta Keudalla ja aina vierestä seurannut SAKUstars-tapahtumia:

Nuorten intoa osallistua näihin kulttuurikilpailuihin sekä saada nautinnollista vastapainoa opinnoillensa.

Nyt keväällä 2021, kun tarjoutui mahdollisuus loikata itse mukaan tapahtuman järjestelyihin, niin en kyllä miettinyt hetkeäkään, ettenkö osallistuisi.

Minä kilpailusihteerinä #uniikkia. Meidän kisatoimistomme sijaitsee Peltolassa, jossa työskentelen osan viikkoa ja oma työni koulutusassistenttina on sitten Sarviniitynkadulla. Työnkuvani tällä hetkellä on siis erittäin monipuolista ja innostavaa. 
Kilpailusihteerin tehtävän kuvaan tutustuminen alkoi jo keväällä 2021, kun kävimme vierailemassa Iisalmessa YSAO:n järjestämiin kilpailuihin. Siitä sitten pikkuhiljaa on minullekin valjennut tämän projektin suuruus ja työtehtävien määrä.

Kilpailusihteerin tehtävät teen oman työni ohessa, joten tänä vuonna tuo itsensä johtamisen jalo taito tulee tarpeeseen! 

Nyt syksyn ajan olemme tehneet paljon taustatyötä tapahtumaa varten. Paljon siis suunnittelua ja ideointia siitä mitä huhtikuun tapahtumapäivät pitävät sisällään. Olemme etsineet tuomareita sekä lajivastaavia. Tehneet materiaalihankintoja, majoitusjärjestelyjä, yhteistyökumppaneiden hankintaa, kisakirjeiden lähettämistä muihin oppilaitoksiin sekä verkkosivujen päivitystä. Tässä vain pieni esimerkki mitä kaikkea kisatoimistolla tehdään. Vuoden alusta aukeaa ilmoittautumiset, ja sitten kaikki tekeminen konkretisoituu ja saan taas uudenlaista tekemistä ennakkotöiden sekä ilmoittautumisien mukana.

Laittakaahan siis seurantaan nämä sivut

www.sakustars.fi/2022

ja innostukaa meidän kanssa tapahtumasta! 

Arvostamme opiskelijoiden sekä henkilökunnan panosta tapahtumajärjestelyissä. Ja pyrimme innostamaan mahdollisimman monia mukaan tapahtumajärjestelyihin. Jo toistamiseen tapahtumassa on myös henkilöstösarja, johon ehdottomasti kannattaa osallistua, jos tuntee pienenkin kulttuurillisen kipinän itsessään. Mikäs sen parempaa kuin nähdä työkavereistaankin uusia puolia ja taitoja. 

Uudistumme varmasti edellisistä vuosista ja vireillä on ihan mielettömiä juttuja tapahtumaa varten. Toivomme tietenkin, että korona tilanne sallii meille live-kilpailut ja osallistujia tulisi paljon. VAU. Tarinaa minulla riittäisi vaikka kuinka ja paljon, mutta tähän on hyvä lopettaa. 

Ei siis Pöllömpää, olla kilpailusihteeri.

Iloa ja valoa kaikille!

Johanna Heikkinen Toimistopöllö


Kirjoittaja Johanna Heikkinen työskentelee Keudassa koulutusassistenttina ja otona SAKUstarsin kilpailusihteerinä. Hoidetaan homma -asenteella työskentelevä Johanna on ehtinyt kuuden Keuda-vuoden aikana työskentelemään eri toimialoilla sekä tutustumaan niin keudalaisiin kuin asiakkaisiinkin työtehtävien puitteissa. Johannan mottona on Muumipapan miete: ”Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.”Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Kolumni Keudasta: Havaintoja ja oppeja kalifin paikalta

Olette päässeet seuraamaan ajatuksiani ja kokemuksiani kuntayhtymän johtajan sijaisuudesta. Jatkokertomus päättyy tähän torstain turinaan, kun uusi johtajamme Riikka-Maria Yli-Suomu aloitti virassaan maanantaina 1.11. Luovutin tehtävän ilolla hänelle ja toivon menestystä uudessa tehtävässä😊

Olen tehnyt Keudan johtajan hommia liki kolme kuukautta ja siihen on mahtunut monenlaista. Olen tehnyt tänä aikana 41 hallintopäätöstä, allekirjoittanut useita sopimuksia, rekrytoinut määräaikaisia ja vakinaisia työntekijöitä, käynyt neuvotteluja erilaista asioista, valmistellut ja johtanut kokouksia, hoitanut Korona-tilanteeseen liittyvää tiedottamista, vastannut useisiin kysymyksiin, keskustellut minulle aivan uusista asioista ja yrittänyt auttaa keudalaisia ratkaisemaan kaikenlaisia tilanteita. Olen ihmetellyt montaa asiaa ja toimintatapaa, mutta niistä olenkin sitten saanut useita toimintamme kehittämisen aiheita. Johtajan pesti on melkoinen näköalapaikka Keudan moninaiseen toimintaan ja opin, että johtajan vastuu ja tehtäväkenttä on laaja. Suosittelen muillekin tällaista ”työnkiertoa”, sillä se lisää ymmärrystä kollegan tehtävistä.

Sijaisuus päättyi sopivasti syntymäpäiväni aattona. Taivalta on nyt kuljettu 60 vuotta, eikä suotta! Tähän ikään mennessä on kokenut ja oppinut paljon, mutta vielä on luvassa uusia seikkailuja. Olen kuulemma uskottavan innostunut tyyppi, joten eiköhän tässä vielä itsensä löydä jostain uudesta haasteesta😊

Kalifin sijaisuuden opit otan käyttöön, kun toimin uuden johtajamme apuna ja tukena. Haluan myös kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet minua tämän sijaisuuden hoitamisessa. Uskon ja luotan vahvasti joukkuepeliin, jonka me keudalaiset kyllä osaamme.

Tsemppiä kaikille syksyn pimeyteen; mennään välittäen, arvostaen ja toisiamme tukien kohti joulun valoa!

Tiina Halmevuo


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Kolumni Keudasta: Digiä viime vuosituhannelta, jotain tähän päivään asti

Erityisopetusta, opiskelua ja pikkulapsia (1999 – )

Vuonna 1999 aloitin opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa Keskuspuiston ammattiopistossa. Opiskelijani olivat ammatillisia opiskelijoita nuoremmista vanhempiin. Muistan joskus 2006 aikoihin, kun oli erityisoppilaitoksesta kyse, niin jokaisella opiskelijalla piti olla jokin erityisopetuksen vaade ja se muutti opetustyötä jollain tavoin haastavammaksi.

Aloin lukea samaan aikaan erityisopettajaksi Hämeenlinnassa, mikä antoi eväitä ja auttoi haasteisiin. Lopputyön tein työn ohessa digitaalisista oppimisalustoista ja oli pikkulapsiakin kotona samaan aikaan eli vauhtia riitti.

​​​​​​​Muita digikoulutuksia oli monenlaisilla nimillä Tikas-, Tiety-, DigiPro-, A-ajokorttikoulutukset, Ope.fi ym. Oppina jäi ehkä mieleen, että ”positiivinen uteliaisuus ja opiskelu kannattavat aina”. Pysyy mieli virkeänä.

OPE.FI-hanketta Juhan kanssa (joskus 2000-luvun alkupuolilla)

Ope.fi-kouluttajana vedin kolmiportaisen digikoulutuspaketin koko isolle oppilaitokselle Tvt-lehtori Juha Niirasen kanssa joskus 2000-luvun alkupuolella. Koko henkilöstö sai Ope.fi-koulutuksen, sen ajan tehosisällön digitaalisuudesta, minkä jälkeen kaikki olivat periaatteessa ”samalla viivalla”. Noina aikoina digitaalisuus oli niin vierasta, että saattoipa joku ehkä leikillään tokaista ”Sähköposti on ihan turha enkä tule sitä koskaan käyttämään”. Ajat muuttuivat. Pian.

Ope.fi-hankkeessa strategiakaudella (2000–2004) tavoitteena oli, että yli puolella opetustoimen henkilöistä on hyvät valmiudet tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen ja huomattavalla osalla opettajista vähintään perusvalmiudet.

Esimiehenämme toimi Keudassakin esimiehenä toiminut Anu Raudasoja. Pirautin hänelle muutama päivä sitten ja hänkin oli heti torstain turinassa mukana ja lähetti Keudaan terveisiä ja kannustusta yhdellä lempilauseellaan ”Kaikki se mikä ei ole kiellettyä, niin se on sallittua kokeilla!” ​​​​​​​

Verkkoviestinnästä innostusta (2004-  )

Vuosituhannen alussa aloin pitää ”Verkkoviestintä” opintokokonaisuutta, jossa käsittelimme opiskelijoiden kanssa lukuisia eri aiheita digitaalisuudesta ja TVT:stä (tieto- ja viestintäteknologiasta) …liittyi se sitten tietoturvaan tai uusiin teknologioihin, erilaisiin sovelluksiin tai robotteihin tms. Aina, kun tuli jotain uutta digitaalista, pyrimme käsittelemään sitä.

Tunneille osallistui opiskelijana myös Anne Himberg, joka myöhemmin valitsikin digitaalisten aineiden kouluttajan uran. Anne koulutti pitkään mm. Laureassa, AEL:ssä ja myös Keudassa!

Anne lähettää terveisiä Keudaan: ”Sain opiskellessani innostavia kuvankäsittely- ja digijuttuja ym. eväitä kouluttajuuteen. Koin innostavia tunteja, syttyi into tietokoneen ja TVT:n käyttöön”. Anne lisää vielä: ”Kun ihminen innostuu, niin hyvää yleensä seuraa!”

Tarina jatkuu… Anne Himberg lopetti digihommat ja vaihtoi kokonaan alaa, kun pari vuotta sitten hän alkoi tarjota oman yrityksen palveluja ”stressinhallintaa ja jaksamista hieronnasta” Lapinlahden Lähteellä. Myös tietotyöläisille!

Harjoitusyritystoiminnalla monialaisuutta ja luovia toteutuksia (n. 2006-  )

Opetin useita aineita matematiikasta yritystoimintaan, tietotekniikasta yhteiskunta- ja työelämätietoon sekä fysiikkaa ja kemiaa, kuvankäsittelyä, harjoitusyritystoimintaa ja erilaista digiä esim. ”multimediaa” vapaavalintaisina lähes 15 vuotta. Vaikka opetin opintokokonaisuuksia omina tunteinaan, niin harjoitusyritystoiminnassa pystyi luovemmin yhdistämään niitä.

Harjoitusyritystoiminnassa oli myös mukana muita opettajia kuten kieltenopettaja (kävimme ulkomailla, niin englannin kieli oli tärkeä), äidinkielenopettaja tarjouspyynnöissä, tarjouksissa ym. Tällainen poikkialainen opetus toimi oikein hyvin ja oli mukavaa.

Tämä harjoitusyritystoiminta oli FINPEC:n järjestämää, josta kiinnostuneet saavat lisätietoa täältä: http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=finpec

Kaikkea tätä edellistä seurasi läheltä vuosikymmenien kokemuksella kollegani Keskuspuiston ammattiopiston media- ja av-puolen vetäjä Ilmari Koskimies, joka lähettää TERVEISIÄ TAAS KEUDAAN!

Soitin hänelle tämän turinan takia ja tässä hänen terveiset. – ”Matkustimme opiskelijoiden kanssa vuosittain ympäri Suomea ja Eurooppaa harjoitusyritystemme kanssa, kohteina mm. Dresden, Basel, Latvia tai Barcelona, niin opiskelijat oppivat monia taitoja, joita harjoitusyritystoiminnassa voi oppia yritystoiminnasta yleisesti, projekteista ym. Lisäksi opittiin erilaisia digitaitoja käytännössä kun harjoitusyrityksemme tarjosi isolla kosketusnäytöillä messuvieraille kuvankäsittely- ja muita digipalveluita monilla tavoilla. Se oli innostavaa.”

Mies seisoo messuosastolla
Ilmari Koskimies, Keukuspuisto / media- ja av-ala

Digitaalisuutta kuvina vuodelta 2014

Joskus 2014 minulta kysyttiin ihan täällä meillä Keudassa ”miten digitaalisuus oikein liittyy käsillä tekemiseen?” Ihan vilpitön kysymys ja halu tietää tarkemmin. Löytyi kymmeniä asioita, miten digitaalisuus voisi liittyä käsillä tekemiseen. Juttelimme niistä silloisten toimialojen digihenkilöiden ym. kanssa eri yhteyksissä.

Toteutimme Anne Himbergin kanssa niistä myös kuvakokonaisuuksia eri tilaisuuksiin (kuva Annen tekemä). Löysinpä nekin äsken, niin laitetaan jakoon! Huom. ajat ovat muuttuneet! Nuo kuvat ja jutut edustavat vanhaa aikaa, joka ei koskaan palaa (laulun sanoin). Kuva: puhekuplakuva

​​​​​​​Mihin sinä haluat vaikuttaa 2030-luvulla

Tänä päivänä elämme yhä suuremmassa digimurroksessa. Yhteiskunta muuttuu. Millainen maailmamme on 10 vuoden päästä? Se, joka näkee sen, kokee sitten joskus sen. Hmm, aika lailla varmaan … erilainen maailma? Millä tavoin?

Onko muututtava ehkä hieman itsekin, jos maailma ympärillä muuttuu? Toisaalta, jos ei halua, niin ainahan voi jollain lailla vetäytyä yhteiskunnasta. Ehkä muuttaa jonnekin syrjemmäs, niin muutos ei tule olemaan niin näkyvä.

Töitä häviää, uusia syntyy. Kaikki, mikä voidaan digitoida tulevaisuudessa, tullaan digitoimaan. Millainen on huominen toimintaympäristömme? Vaikutetaan siihen fiksuilla positiivisilla valinnoilla. Laitetaan koneet ja meitä valvovat algoritmit palvelemaan ihmistä eikä päinvastoin.

Millaisen tulevaisuuden sinä näet nurkan takana? Mihin Sinä tai opiskelijasi haluaisitte vaikuttaa ensi vuosikymmenellä?

Keudan tämän päivän antiin ja tulevaisuuteen voit tutustua Digitaaliset oppimisympäristöt.

Tsemppiä ja innostusta syksyyn!
Kari Honkonen

Kirjoittaja Kari Honkonen työskentelee Keudassa verkkopedagogiikan kehittäjänä. ”Kokeilemme ja luomme uusia innovaatioita ja toteutamme rohkeasti. Menemme Keudassa digimurroksessa yhdessä eteenpäin. Asiantuntijana pääsen kohtaamaan Keudan eri alojen asiantuntijoita ja vaihdamme mielipiteitä avoimesti. Myös yritysyhteistyö digitaalisuuden alalla on vahvaa” Kari kertoo.
Kevään Murros2022-tapahtumassa 5.5.2022 vieraaksemme tulee mm. Microsoft Innovative Educator (MIE) ihmisiä ja paljon muita kumppaneita – tule Sinäkin!”


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Digitaalisesti vaikuttava Keuda

Digitaalisesti vaikuttavan Keudan toimintaa ohjaavat strategiset kehittämisen teemat ja tavoitteet: Keuda on innostava opiskelupaikka, haluttu työpaikka ja ketterä kumppani. Keudan strategia 2020-2024 (thinglink)

Tekemisemme pohjautuu strategiaamme; toimimme tehokkaasti ja taloudellisesti sekä digitaalisesti vaikuttavasti, olemme saavutettava ja paikallinen sekä vastuullinen ja kestävä.

Digitaalisesti vaikuttavan Keudan toiminnan pohjana on toimiva IT-infra, johon kohdistamme kehitystoimenpiteitä. Vaikka digitaalisuuden perustana ovat toimivat laitteet, ohjelmistot ja järjestelmät, tärkeää on henkilöstön osaaminen. Tavoitteena on koko henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen, digikäytön helpottaminen, digitaalisuuden hyödyntäminen ja edistäminen erityisesti opetuskäytössä.

Henkilöstölle tarjoamme tukea sekä pedagogisissa menetelmissä että laiteinfrastruktuurin toimivuuden osalta. Järjestelmähankinnoilla ja palveluilla tuotamme käyttäjälähtöisiä ratkaisuja helpottamaan arjen työtä. Johto ja esihenkilöt saavat tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi sekä opettajat opiskelijoiden opintojen seuraamisen tueksi.  Tavoitteenamme on erilaisten digitaalisten ratkaisujen tuominen koko henkilöstön työn tueksi. Toimimme edelläkävijöinä uusien digitaalisten opetusratkaisujen kehittämisessä (mm. AR, VR sekä robotiikka).

Uskomme, että digitaalinen osallisuus on yhteydessä hyvinvointiimme. Kun osaamista kehitetään samaan aikaan kun digitaalisia palveluita kehitetään saavutettaviksi ja osallisuutta tukeviksi, hyvinvointi lisääntyy. Koronan tuoman digiloikan jälkeen digitaalinen vuorovaikutus jää osaksi vuorovaikutustamme. Tiettyä livekohtaamisiin liittyvää inhimillisyyttä ja empatiaa keinoäly ei ainakaan vielä ole pystynyt korvaamaan. Tärkeää on oppia tuottamaan mahdollisimman inhimillisiä palveluita eri kanavissa ja samalla oppia digitalisoimaan kaikki se, mikä on digitalisoitavissa.

Haluatko lisätietoa digitaalisesti vaikuttavasta Keudasta?

Ota yhteyttä rehtori Anna Mari Leinonen, 040-174 4523, annamari.leinonen(at)keuda.fi

Kieltenopettajien kansainvälinen kattojärjestö FIPLV palkitsi keudalaisen Päivi Aiesin ansiokkaasta työstä

Onneksi olkoon Päivi Aiesi!

Huomio ammattikieliin

Kieltenopettajien kansainvälinen kattojärjestö FIPLV myöntää vuosittain FIPLV Award -palkintoja ansioituneille kieltenopettajalle. Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry:n ehdotuksesta FIPLV Award -palkinnon saa tänä vuonna Päivi Aiesi, joka opettaa englantia Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudassa.

Tunnustuksella SUKOL haluaa kiinnittää huomiota ammatillisen toisen asteen kieltenopetukseen ja teknologian käyttöön kieltenopetuksessa. 

Päivi Aiesi on työssään kehittänyt liiketoiminnan ja asiakaspalvelun englannin opetusta ja oppimateriaaleja ja painottaa opetuksessaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Hän on toiminut aktiivisesti kansainvälisyysprojekteissa ja opiskelijavaihdoissa sekä kieltenopettajien yhdistystoiminnassa. 

Päivi Aiesi on mukana oppilaitoksensa oppimislaboratoriossa ja on käyttänyt opetuksessaan tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä työkaluja. Esimerkiksi virtuaaliassistentti Alexa on tuttu hänen opiskelijoilleen. 

Aiesilla on pitkä työhistoria eri koulutusasteilta. Hänellä on kokemusta englanti toisena kielenä (ESL) opetuksesta, kansainvälistymisestä ja verkko-opetuksesta. Aiesilla on vahva tietotekninen osaaminen ja hän on ollut mukana kehittämässä tukiälyn käyttöä ammatillisessa kieltenopetuksessa.

FIPLV Award on jaettu SUKOLin liittokokouksessa Helsingissä lauantaina 30.10.2021

SUKOLin tiedote Kieltenopettajille palkintoja – Suomen kieltenopettajien liitto ry (sukol.fi)


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.