Keudan opiskelu- ja työskentelyohjeet

Poikkeustilannetiedote 25.1.2022

Keudassa toimitaan Aluehallintoviraston ja Keusoten ohjeiden mukaisesti. Koronatilanteen uutisointia seurataan jatkuvasti, myös viikonloppuisin ja muutokset tehdään viranomaisten päätösten mukaan. Opiskelun aloitukset ja ohjeistukset jatkaville löytyy Studentasta. Rehtori Anna Mari Leinosen artikkeli hybridimallista.

Hybridimalleissa toteutettuja, hyvin toimivia etä- ja lähiopetusjärjestelyitä on tarkoituksen mukaista toteuttaa jatkossakin, jotta turvallisuus- ja hygieniasuosituksia pystytään noudattamaan parhaalla mahdollisella tavalla Keudan toimipisteissä.

Tämänhetkinen koronatilanne edellyttää edelleen meiltä jokaiselta aktiivista huomiota omaan toimintaamme.

Keudan päivitetyt opiskeluohjeet opiskelijoille

 

Keudan ohjeistus noudattaa 21.1.2022 julkaistuja Keusoten alueen ohjeistuksia.

 1. Jos sinulla on oireita, älä tule kouluun. Pysy kotona vähintään viisi (5) vuorokautta oireiden alusta lukien.
 2. Tee koronatestaus Keusoten ohjeiden mukaisesti, Keusote suosittelee kotipikatestin käyttöä (antigeenitesti). Tässä vaiheessa kotitestit ovat omakustanteisia. Kun saamme oppilaitoksena Keusotelta tarkempia linjauksia kotitesteistä, tiedotamme niistä heti.
 3. Jos olet saanut positiivisen tuloksen koronakotitestistä, sinun on tärkeää välttää
  vapaaehtoisesti kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin vähintään viiden
  vuorokauden ajan. Aika lasketaan oireiden alusta.
 4. Käytä opintoihin palatessasi laadukasta kasvomaskia (esim. venttiilitöntä FFP2 hengityksensuojainta) vielä viisi(5) vuorokautta tämän jälkeen.
 5. Ilmoita tilanteesta vastuuopettajallesi.
 6. Keusote ei aseta koronavirukselle mahdollisesti altistuneita henkilöitä karanteeniin.
 7. Altistuneiden suositellaan välttävän/vähentävän lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan 5 vuorokauden ajan mahdollisesta altistumisesta ja seuraamaan mahdollisia oireita.
 8. Käytä opintoihin palatessasi laadukasta kasvomaskia (esim. venttiilitöntä FFP2 hengityksensuojainta) vielä viisi(5) vuorokautta tämän jälkeen.
 9. Opiskelijoiden todetuista koronatartuntatapauksista tiedotetaan vastuuopettajan toimesta muita ryhmän jäseniä/huoltajia paljastamatta sairastuneen henkilöllisyyttä ja kehotetaan ryhmän jäseniä tekemään kotitestausta.
 10. Keusote suosittelee vahvasti kolmannen rokoteannoksen ottamista, jotta rokotuskattavuus saataisiin riittävän korkeaksi. Tutustu tarkemmin Keusoten suosituksiin, rajoituksiin ja ohjeistuksiin.
 11.  Opiskelun aloitukset ja ohjeistukset opintojaan jatkaville opiskelijoille löytyvät Studentasta.

Ohjeita lähiopiskeluun Keudan tiloissa

 1. Vahva suositus kasvomaskin käytöstä kaikissa Keudan tiloissa. Lue lisää Keusoten maskisuosituksesta.
 2. Huomioi turvavälit, pidä riittävää välimatkaa (>2m) muihin ihmisiin.
 3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta, pese käsiä ja käytä käsidesiä.

Noudata näitä ohjeita kaikissa Keudan toimipisteissä ja opinnoissasi. Kiitos!

Opetuksessa hyödynnämme hyvin toiminutta hybridimallia, jossa opintoja toteutetaan lähiopintojen ja etäopetuksen yhdistelmänä.

Vastuuopettajaltasi saat tarkempaa ohjeistusta hybridiopetukseen liittyen. Studentasta pääset katsomaan omaa lukujärjestystäsi.

Yhdessä toimien, ohjeita noudattaen jatkamme eteenpäin #keudalainen opiskelija, henkilöstö ja sidosryhmäverkostomme.

Keudassa todettu koronatartunta

Tartunnan saanut on Keudan opiskelija joka on opiskellut Sibeliuksenväylällä, Järvenpäässä 16.-18.8.2021 välisenä aikana. Yhteensä noin 15 henkilöstön jäsentä ja opiskelijaa on ko. aikana mahdollisesti altistunut tartunnalle. Heidät kontaktoidaan tartuntatautiviranomaisen toimesta ja annetaan tarkemmat ohjeistukset. Ennakoivana toimenpiteenä olemme siirtäneet mahdollisten altistuneiden henkilöiden osalta tapahtuvaa opetusta ja työskentelyä etätoiminnoilla tapahtuvaksi.

Muiden henkilöiden ei katsota altistuneen tartunnalle, joten oppilaitoksen toiminta voi jatkua normaalisti. 

 

Yleistä tietoa koronaviruksesta puhelimitse ja chatissa

Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Löydät oman kotikuntasi verkkosivuilta tarkemman ohjeistuksen. Lisätietoa koronaviruksesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/

• Ohjeet kotikaranteeniin määrätyille

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

• På svenska: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset/behandling-av-coronavirussjukdomen-och-vardanvisningar

• In English: Treatment of coronavirus and instructions for the infected

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/symptoms-and-treatment-coronavirus/treatment-of-coronavirus-and-instructions-for-the-infected

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo, 050 336 9709, tiina.halmevuo(at)keuda.fi

Keusoten mobiilirokotusyksikkö järjestää koronarokotuskiertueen alueen oppilaitoksissa

Keusoten mobiilirokotusyksikkö järjestää koronarokotuskiertueen alueen yläasteilla, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 19.8. alkaen.

Opiskelijat voivat kiertueen aikana ottaa koronarokotuksen ilman ajanvarausta koulupäivän aikana. 

Rokotuskiertueen avulla Keusote & HUS haluaa parantaa nuorten rokotuskattavuutta ja mahdollisuuksia koronarokotteen ottamiseen matalla kynnyksellä.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Vanhempien toivotaan kuitenkin keskustelevan nuoren kanssa rokotuksen ottamisesta etukäteen.

Alustava kiertueaikataulu löytyy Keusoten nettisivuilta. Tiedot päivittyvät sitä mukaa, kun rokotuspaikat varmistuvat: https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronarokotuskiertue

KeuSoten tiedote kiertueesta: https://www.keski-uudenmaansote.fi/

Keudan toimipisteissä rokotukset käynnistyvät ensi viikolla. Muutokset mahdollisia, tarkista tilanne -> https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronarokotuskiertue

 

 

Laajennettu oppivelvollisuus – Mitä huoltajien on hyvä tietää

Elokuun ensimmäisenä päivänä, 2021 astui voimaan uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020). Tuolloin Keudassa aloitti 850 oppivelvollisuuden piirissä olevaa opiskelijaa. Lain tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.   Tähän nuoret oppivelvolliset opiskelijat tarvitsevat aikuisten tukea. Siksi laki velvoittaa sekä meitä koulutuksenjärjestäjiä, että teitä huoltajia, valvomaan ja seuraamaan oppivelvollisten opiskelijoiden opintojen edistymistä.

Huoltajien ja oppilaitoksen vastuut

Tähän asti huoltajien lakisääteinen velvoite lastensa koulunkäynnistä huolehtimiseen on päättynyt peruskoulun päättötodistukseen. Uudistuksen myötä oppivelvollisuus päättyy vasta, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai suorittaa sitä ennen toisen asteen tutkinnon. Huoltajan vastuu nuoren opiskelijan oppivelvollisuuden täyttymisestä on suuri.

Oppivelvollisuutensa laiminlyövä nuori opiskelija ei saa rangaistusta, mutta huoltaja voidaan tuomita jopa sakkorangaistukseen, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, laiminlyö velvollisuutensa huolehtia nuoren oppivelvollisuuden suorittamisesta (OVL 22 §). Laki velvoittaa, että oppivelvollisen nuoren opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että oppivelvollinen opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 9 §).

Huoltajat eivät jää valvontavastuunsa kanssa yksin. Oppilaitoksen ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen aloittaa opintonsa toisella asteella ja päättyy, kun opiskeluoikeus (tutkinto suoritettu) tai oppivelvollisuusikä (18 vuotta) päättyy. Oppilaitoksen velvollisuus on seurata opintojen edistymistä ja ilmoittaa välittömästi huoltajille, jos oppivelvollinen opiskelija ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Oppivelvollisen opiskelijan mahdollisten tukitoimien riittävyyttä seurataan ja tarkastellaan aktiivisesti koko opiskeluajan. Tarvittaessa oppivelvollinen opiskelija ohjataan hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut).

Opintojen keskeyttäminen ei jatkossa ole enää mahdollista kuin harvoissa, oppivelvollisuuslakiin kirjatuissa poikkeustilanteissa. Oppilaitoksella säilyy vastuu oppivelvollisesta opiskelijasta, kunnes hän on aloittanut ja/tai siirtynyt uuteen oppilaitokseen opiskelemaan tai viimeisenä toimena, hänestä on tehty ilmoitus asuinkunnalle. Oppivelvollinen opiskelija voi opiskeluaikana asua oppilaitoksen asuntolassa ja viikonloppuisin kotipaikkakunnallaan. Opiskeluaikana ohjaus- ja valvontavastuu on aina koulutuksen järjestäjällä. Ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle vasta sitten, kun oppivelvollinen keskeyttää opintonsa. Oppivelvollisen opiskelijan asuinkunnan tehtävä on varmistaa, ettei kukaan jää tyhjän päälle.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS

Jokaiselle opiskelijalle tehdään heti opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija laatii sen yhdessä vastuuopettajansa kanssa.  HOKS-keskustelussa tunnistetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen, selvitetään mitä tutkinnossa tarvittavaa osaamista puuttuu ja suunnitellaan miten ja millaisissa oppimisympäristöissä puuttuva osaaminen hankitaan. Keskustellaan myös mahdollisesta erityisen tuen tarpeesta. HOKS sisältää suunnitelman siitä, milloin ja miten osaaminen osoitetaan näytöissä. HOKSia päivitetään opintojen aikana muuttuneiden tarpeiden perusteella. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua sen tekemiseen. HOKS-kirjataan Studentaan, käytössä olevaan opintohallintojärjestelmään. Huoltajat pääsevät kirjautumaan Studentaan: https://keuda-plus.solenovo.fi/student/app/parent/login

Opintojen maksuttomuus

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä, opiskelijalla on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisille maksuttomia ovat opetuksen ja päivittäisen ruokailun lisäksi opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit, työvälineet, -asut ja -aineet. Lisäksi vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa).

Keudassa oppivelvolliset saavat käyttöönsä kannettavan tietokoneen sekä opiskelussa tarvittavat oppimateriaalit, työkalut, työasut ja työvälineet.

Keudaattori

Keudaattori tarkoittaa Keudan opiskelijoille tarjoamaa kokonaisvaltaista tukea. Keudaattori toimii jokaisessa toimipisteessä.  Keudaattorissa voi hankkia puuttuvaa osaamista tai saada tukea opintojen suorittamiseen yksilöllisesti. Työpaikalla annettava ohjaus on osa Keudaattori -toimintaa. Keudaattorissa voi opiskella myös opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA).

Huoltajien ja Keudan välinen yhteistyö

Yhteistyön merkitys korostuu oppivelvollisten osalta merkittävästi. Käytämme sähköistä viestintää paljon eli huoltajan sähköpostiosoite on tärkeää olla oikein. Siihen tulee heräte Studentasta. Opiskelijoilla on edu.keuda.fi sähköposti. Koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet siirtämään syksyn 2021 kotiväenillat verkkototeutuksiksi. Tilanteen helpottaessa tulemme järjestämään mahdollisuuksia tutustua oppimisympäristöihimme.

Arvojemme mukaisesti välitämme ja arvostamme. Olemme sekä nuoren että kotiväen tukena erilaissa tilanteissa. Vastuuopettaja on tärkein yhteyshenkilönne. Vastuuopettajan yhteystiedot löytyvät Studentasta.

Lisäksi Keudasta löytyy monenlaisia ammattilaisia, joiden palvelut ovat tukenanne.

”Motivaatio on sitä, että unelmien ylle vedetään työhaalarit.”

–        Parker Robinson

Pidetään yhteyttä!

Anna Mari Leinonen

Rehtori

annamari.leinonen(at)keuda.fi

puh. 040 174 4523

Keudassa todettu koronatartunta

Tartunnan saanut on Keudan opiskelija joka on opiskellut Sarviniitynkadulla, Keravalla 3.8.2021. Yksi opiskelija on ko. aikana mahdollisesti altistunut tartunnalle. Hänet kontaktoidaan tartuntatautiviranomaisen toimesta ja annetaan tarkemmat ohjeistukset karanteenista. 

Muiden henkilöiden ei katsota altistuneen tartunnalle, joten oppilaitoksen toiminta voi jatkua normaalisti. 

Yleistä tietoa koronaviruksesta puhelimitse ja chatissa

Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Löydät oman kotikuntasi verkkosivuilta tarkemman ohjeistuksen. Lisätietoa koronaviruksesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/

• Ohjeet kotikaranteeniin määrätyille

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

• På svenska: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset/behandling-av-coronavirussjukdomen-och-vardanvisningar

• In English: Treatment of coronavirus and instructions for the infected

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/symptoms-and-treatment-coronavirus/treatment-of-coronavirus-and-instructions-for-the-infected

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo, 050 336 9709, tiina.halmevuo(at)keuda.fi

Keudassa todettu koronatartunta

Tiedote 6.8.2021 todettu koronatartunta

Tartunnan saanut on Keudan henkilöstöä, ja työskennellyt Mäntsälässä Saaren kartanolla, 2.-3.8.2021 välisenä aikana. Yhteensä 7 henkilöstön jäsentä ja opiskelijaa on ko. aikana mahdollisesti altistunut tartunnalle. Heidät kontaktoidaan tartuntatautiviranomaisen toimesta ja annetaan tarkemmat ohjeistukset. Ennakoivana toimenpiteenä olemme siirtäneet mahdollisten altistuneiden henkilöiden osalta tapahtuvaa opetusta ja työskentelyä etätoiminnoilla tapahtuvaksi.

Muiden henkilöiden ei katsota altistuneen tartunnalle, joten oppilaitoksen toiminta voi jatkua normaalisti. 

Yleistä tietoa koronaviruksesta puhelimitse ja chatissa

Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Löydät oman kotikuntasi verkkosivuilta tarkemman ohjeistuksen. Lisätietoa koronaviruksesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/

• Ohjeet kotikaranteeniin määrätyille

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

• På svenska: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset/behandling-av-coronavirussjukdomen-och-vardanvisningar

• In English: Treatment of coronavirus and instructions for the infected

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/symptoms-and-treatment-coronavirus/treatment-of-coronavirus-and-instructions-for-the-infected

Lisätietoja: vs. kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo, 050 336 9709, tiina.halmevuo(at)keuda.fi

 

Keudan opiskelu- ja työskentelyohjeet

Kesäkuun puolen välin koettaessa, 15.6.2021 Keusote on siirtynyt koronarajoitusten suhteen kiihtymisvaiheeseen. 

Keudan osalta kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tarkoittaa että hybridi- ja lähiopetuksen, hygieniaohjeistuksien sekä etätyön tekemisen että tartunnoista tiedottamisen suhteen, opiskelu- ja työskentelyohjeet ovat ennallaan.

Tämänhetkinen koronatilanne edellyttää edelleen meiltä jokaiselta aktiivista huomiota omaan toimintaamme. Tämän johdosta muistutamme Sinua Keudan voimassa olevista koronaohjeista.

Keudan koronaohjeet opiskelijoille

 1. Jos sinulla on oireita, älä tule kouluun, vaan mene koronatestiin ja odota kotona tuloksia. Ilmoita tilanteesta vastuuopettajallesi. 
 2. Käytä kaikissa Keudan tiloissa kasvomaskia, sekä osallistuessasi lähiopetukseen. 
 3. Huomioi turvavälit, pidä välimatka (>2m) muihin ihmisiin. 
 4. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta, pese käsiä ja käytä käsidesiä.

Noudata näitä ohjeita kaikissa Keudan toimipisteissä. Kiitos!

Palaamme elokuussa 2021 hyvin toimineeseen hybridimalliin, jossa opintoja toteutetaan lähiopintojen ja etäopetuksen yhdistelmänä. 

Tulet saamaan vastuuopettajaltasi tarkempaa ohjeistusta elokuussa lähi- ja etäopetukseen liittyen. Studentasta pääset katsomaan omaa lukujärjestystäsi.

Mukavaa kesää #keudalainen opiskelija, henkilöstö ja sidosryhmäverkostomme.

Keuda palvelee koko kesän 2021 yhteydet ja info

Nyt on aika siirtyä nauttimaan Suomen upeasta kesästä ja Juhannuksesta! 

Lisäksi haluamme toivottaa ihanaa lomaa kaikille sinne suuntaaville ja siellä jo oleville verkostoillemme.

Nautitaan ja levätään sekä ladataan akkuja syksyä varten. Mahtavaa kesää!

HUOM!

Keuda palvelee opiskelijoitaan ja asiakkaitaan koko kesän ja tavoitat meidät seuraavasti: 

Opintotoimisto (Keudan opiskelijat) koko kesä 2021

sähköpostitse: opintotoimisto(at)keuda.fi ja 040 174 4575 

Hakeutumispalvelut koko kesä 2021

(suljettu viikoilla 27–28)

sähköpostitse: hakeutumispalvelut(at)keuda.fi ja 09 2738 3700

​​​Viestintäpalvelut (mediayhteydet)

sähköpostitse: viestinta(at)keuda.fi ja 0503067748

Opetus- ja koulutuspalveluiden johto ja esimiehet

Kehittämisasiantuntija Rita Hintsala (050 3513712) paikalla vko 25 asti.

Koulutusjohtaja Timo Hakkarainen (050 567 9022) paikalla vko 26 asti.

Toimialapäällikkö Annika Lönnqvist, (050 470 4237) paikalla vko 26 asti.

Koulutusjohtaja, Outi Tuomivaara, (0401745575) paikalla vko 25 asti sekä vko 29

Koulutusjohtaja, Arto Lehtola, (0401744414) paikalla vko 26 asti sekä vko 28

Koulutusjohtaja, vararehtori Arja Koli (0401745362) paikalla vko 27 ja vko 30

sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)keuda.fi 

Keuda Vaihde

info(at)keuda.fi ja 09 273 81

 

Kesäiset autokorjaamot 

Goljatti Mäntsälässä 2.7.2021 asti.  Avoinna ma – pe klo 8–16 .

puh. 040 174 4475,  Kesäkorjaamo Goljatti Mäntsälässä | Keuda.fi

Kerberos Keravalla 30.6.2021 asti. Avoinna ma – pe klo 8 – 16 

puh. 040 174 4584,Kesäkorjaamo Kerberos Keravalla | Keuda.fi

 

Katso muita Keudan kesän palveluita :

https://www.keuda.fi/palvelut/kaikki-palvelut/keudan-palvelut-kesalla-2021/

 

 


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

 2020 laatupalkinto intra115

Keudassa todettu koronatartunta

Tartunnan saanut on Keudan opiskelija, joka on opiskellut Keravalla, Keuda Sarviniitynkadun tiloissa maanantaina 10.5.2021. Kaikkiaan noin 15 henkilöä on mahdollisesti altistunut tartunnalle.

Mahdollisesti altistuneet kontaktoidaan tartuntatautiviranomaisen toimesta ja annetaan tarkemmat toiminnalliset ohjeistukset karanteenista.

Muiden henkilöiden ei katsota altistuneen tartunnalle, joten oppilaitoksen toiminta voi jatkua normaalisti.

Ennakoivana toimenpiteenä olemme siirtäneet mahdollisten altistuneiden henkilöiden osalta tapahtuvaa opetusta ja työskentelyä etätoiminnoilla tapahtuvaksi. Muiden henkilöiden ei katsota altistuneen tartunnalle, joten oppilaitoksen toiminta voi jatkua normaalisti.

Jos sinulle tulee koronavirustautiin sopivia oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, kurkkukipu, väsymys, haju-/makuaistin menetys, ipuli), soita kotikuntasi koronaneuvontaan ja/tai työterveyshuoltoon.

Yleistä tietoa koronaviruksesta puhelimitse ja chatissa

Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelua saa ensisijaisesti suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Löydät oman kotikuntasi verkkosivuilta tarkemman ohjeistuksen. Lisätietoa koronaviruksesta saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta: https://thl.fi/fi/

• Ohjeet kotikaranteeniin määrätyille

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

• På svenska: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset/behandling-av-coronavirussjukdomen-och-vardanvisningar

• In English: Treatment of coronavirus and instructions for the infected

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/symptoms-and-treatment-coronavirus/treatment-of-coronavirus-and-instructions-for-the-infected

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila, 0500 461330, hannu.laurila@keuda.fi

 

Nuorten ammattitaidon SM-kilpailua Taitajaa voi seurata ensi viikolla verkossa

Taitaja-tapahtuma toteutetaan tänä vuonna koronaturvallisesti hajauttaen 51 lajia ja 360 kilpailijaa 13 paikkakunnalle. Yleisö pääsee seuraamaan tapahtumaa kaikille avoimena livelähetyksenä verkossa 18.−20.5.2021.

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan nuorten ammattitaidon suomenmestaruuksista. Yleensä tapahtuma kerää järjestämispaikkakunnalle kymmeniä tuhansia vierailijoita katsomaan, miten ammatilliset huippuosaajat ottavat mittaa toisistaan. Ouluun olisi odotettu 50 000 vierailijaa muun muassa lähialueiden peruskouluista.

Koronarajoitusten vuoksi yleisö ei tänä vuonna pääse vierailemaan tapahtumassa paikan päällä, vaan sitä voi seurata suorina verkkolähetyksinä. Tapahtumaan voi siis tänä vuonna tutustua helposti mistä päin Suomea tahansa.

”Kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan ja näkemään, millaista ammatillista osaamista ammattiin opiskelevilta löytyy. Erityisesti omaa ammatinvalintaansa miettivät nuoret ja aikuiset pääsevät Taitajassa tutustumaan 51 ammattiin, joihin ammattiopistoissa koulutetaan”, sanoo Taitaja2021-tapahtuman viestintäpäällikkö Marsa Jurvakainen.

 

Verkossa 70 tuntia lähetystä

Kilpailutapahtumasta lähetetään ohjelmaa verkossa kaikkina kolmena kisapäivänä. Verkkoalustan kautta yleisö pääsee kurkistamaan kaikkiin lajeihin, osallistumaan seminaareihin, tutustumaan näytteilleasettajiin ja keskustelemaan muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Kilpailuviikko huipentuu torstai-iltana päättäjäisiin, joissa SM-mitalistit palkitaan. Kultamitalistien joukosta valitaan kilpailun paras kilpailija, Taitajien Taitaja, joka edustaa seuraavan vuoden omaa ammatillista alaansa ja ammatillista koulutusta.

Tarkempi aikataulu ja linkki tapahtumaan löytyvät Taitaja2021 Oulu -tapahtuman verkkosivuilta! 

 

Tietoa tapahtumasta

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään 18.–20.5.2021. Taitajassa kilpaillaan ammattitaidon alle 22-vuotiaiden suomenmestaruuksista 46 lajissa. Lisäksi mukana on viisi ammattinäytöstä. SM-kilpailuun pyrkii vuosittain noin 1500 opiskelijaa. Finaaliin karsitaan semifinaaleiden kautta noin 350 parasta.

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman teemat ovat yhdessä tekeminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, jatkuva oppiminen ja vastuullisuus.

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman järjestää Koulutuskuntayhtymä OSAO yhdessä Ammattiopisto Lappian, Ammattiopisto Luovin, Koulutuskeskus Brahen, Koulutuskeskus JEDUn, Lapin koulutuskeskus REDUn, Oulun Palvelualan Opiston sekä Suomen Diakoniaopiston kanssa.

Lisäksi mukana on satoja yhteistyökumppaneita. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka koordinoi ammattitaitokilpailutoimintaa Suomessa ja lähettää maajoukkueet kansainvälisiin kilpailuihin.