¡Bienvenidos a los estudios de español! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa!

Keudassa haluttiin syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden koulutustarjontaa ja sen myötä keväälle 2021 suunniteltiin kokeiltavaksi vapaavalintaisia opintoja eri kielten, kuten espanjan ja saksan osalta. Koulutustarjottimelle nostettiin uusia toteutuksia vapaavalintaisina yhteisten tutkinnon osien viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä kuuluviksi.

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisissa perustutkinnoissa

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yhteisiä tutkinnon osia. Niillä vahvistetaan työssä ja elämässä tarvittavia perustaitoja sekä valmiuksia jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä (osp).

Kaikille perustutkintoa suorittaville pakolliset yhteiset tutkinnot osa ovat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp), Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp). Pakollisten osa-alueiden laajuus on 26 osaamispistettä ja valinnaisten 9 osaamispistettä. Valinnaiset osaamistavoitteet vahvistavat tai syventävät yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamista opiskelijan valitsemalla tavalla.

Yhteisten tutkinnon osien suorittaminen ammatillisen koulutuksen perustutkinnossa mahdollistaa jatko-opintopolkuja ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin.

Tervetuloa opiskelemaan espanjaa! ¡Bienvenidos a los estudios de español!

kirillan kuva 1
Pääsimme tutustumaan espanjan kielen alkeisiin opettaja Kirilla Huttu-Dabbsin toteuttaessa opintoja kokonaan etätoteutuksena Teamsin välityksellä. Opiskelut etenivät sujuvasti, sillä Kirilla ja hänen kollegansa Sini Saares olivat suunnitelleet viikoittaisen ohjelman tuleville seitsemälle (7) viikolle. Innokkaita osallistujia kurssille ilmoittautui peräti 80, joten näin iso ryhmä oli järkevää jakaa kahtia, jotta verkkototeutus olisi mielekästä sekä opiskelijoille että opettajalle.

Alkeista lähdettiin liikkeelle Kirillan ohjatessa keskustelua aktiivisesti eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Käytettävä materiaali oli uutta ja osoittautui oikein toimivaksi, sillä sen avulla päästiin harjoittelemaan monipuolisesti espanjan alkeita; kuunnellen, ääntäen ja toistaen.

”Kielen puhumisen etätoteutus opiskelijoille sekä laadukkaasti että teknisesti toteutettuna, oli joka kerta oma jännitysnäytelmänsä, sillä jokaisella kerralla jollain oli haasteita järjestelmien äänien tai mikrofonien kanssa, mutta niistäkin selvittiin mainiosti”, Kirilla kertoo.

Alussa ääneen puhumisen uskallus on kynnys, jonka harva, ainakaan helposti uskaltaa ylittää. Monesti on vaikeaa puhua tai muotoilla järkeviä lauseita verkon yli suomen kielelläkin, saati sitten täysin uudella kielellä.

”Verkossa toteutettuna yhtenä haasteena oli ajankäyttö, luokkatilanteessa pääsee nopeammin sekä puhumaan että kommentoimaan, lisäksi keskustelulle organisoidut pienryhmät toimivat aina vaihtelevasti, hieman riippuen osallistujista”, Kirilla kommentoi kokemuksiaan.

Miten opiskelijoiden lopulta kävi?

Kurssin suoritti hyväksytysti lopulta n. 45 opiskelijaa, jotka tekivät verkon yli loppukokeen ja tuottivat videoesittelyn itsestään, joka lähettiin opettajille arvioitavaksi.

Keväisen kokeilun seurauksena espanjan ja saksan alkeisopinnot ovat myös tulevan syksyn koulutustarjonnassa.  Lisäksi pohditaan muiden kielten lisäämistä tarjontaan sekä nykyisten kielten jatkokursseja.

”Olemme kehittäneet verkkototeutuksia yhdessä muiden opettajien kanssa, se on ollut mahtavaa. Ihanaa oli päästä myös tuomaan nämä toteutukset käytäntöön asti opiskelijoille”, Kirilla iloitsee.

Miten kaikki sai alkunsa?

Kirilla on toiminut Keudassa opettajana nyt kolmisen vuotta. Hänellä on monipuolinen kansainvälinen kokemus espanjan, saksan ja englannin kielten osalta, hän opetti Englannissa 17 vuoden ajan lukio- ja yläkoulujen opettajana.

”Ammatillisen koulutuksen opettajana toimiminen on ollut erittäin mielenkiintoista. Siinä pääsee itsekin oppimaan eri alojen opiskelijoiden kanssa uusia asioita. Kielten opintoja integroidaan Keudassa vahvasti ammatilliseen opetukseen tapahtuvaksi, jonka seurauksena olen oppinut mm. autojen pesusta ja huolloista lukuisia yksityiskohtia. Taidealan opiskelijoiden parissa olen päässyt syventymään mm. Tuusulanjärven maisemiin, kuvakulmiin ja luonnon valon merkityksiin. Yhdessä opiskelijoiden kanssa tehdään ja valitaan, mm. miten ja missä asioita opiskellaan, sillä oppimisen pitää olla kivaa”, Kirilla tarkentaa.

Opiskelijoilta kysyttiin palautetta opinnoista ja moni toivoi vastaavan kaltaista toteutusta, jossa olisi yhdisteltynä etäopintoja sekä lähiopintoja, lähinnä kielen puhumisen johdosta. Tekniset välineistöt, kuten Teams on myös koettu hyväksi ja opiskelijat ovat oppineet käyttämään sitä.

Muutamia opiskelijoiden kommentteja espanjan alkeista:

”Parasta kurssissa oli se, että pääsi kuulemaan espanjan ääntämistä ja harjoittelemaan itse. Se antaa rohkeutta avata suuta vaikkei sanavarasto vielä ole kummoinen.”

”Tykkäsin todella videoiden katsomisesta (kuten numeroista tai kaupungeista) sekä musiikin kuuntelusta. Niitä oli kiva kuunnella ja katsoa.”

”Opin esittelemään itseni ja vastaavasti kysymään toiselta hänestä muutamia peruskysymyksiä. Erityisesti pidin puhe- ja ääntämisharjoituksista, joita Kirilla etätunneilla piti. Todella monipuolinen opetustyyli ja -menetelmät. ”

”Oli kivaa, kun aloitettiin alkeista. Loppua kohti opiskelijat rupesivat aktiivisemmin vastaamaan. Jatkossa pidetään varmasti enemmän kameraakin auki”, Kirilla kiteyttää lopuksi.

Teksti: Hanna Nyrönen


 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

2020 laatupalkinto intra174