tyokone1

Hyödyt suoraan työelämään

Työelämälle

Keuda tarjoaa Keski-Uudenmaan yrityksille ja julkisyhteisöille osaamistarpeiden analysointia ja osaamiskartoituksia sekä koulutus- ja kehittämisohjelmia. Asiakkaitamme ovat niin pienet ja keskikokoiset kuin suuretkin organisaatiot. Yrittäjille tarjoamme mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Opetusministeriö on myöntänyt Keudalle pysyvän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Tehtävänämme on toimia alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän parhaaksi.

Koulutuksen rahoitus

Aikuiskoulutusta rahoitetaan monin eri tavoin. Rahoitus riippuu mm. koulutusmuodosta, opintojen koko- tai osa-aikaisuudesta. Koulutusten rahoittajina voi olla valtio (yksikköhintainen perus- ja lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus),  työvoimahallinto (työvoimakoulutus), työnantaja, tai rahoitus saadaan erilaisista hankkeista ja projekteista.