lukio enter

Sipoon Enter on Keudan ja lukion yhteinen rakennus

Ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistäminen

Ammatillinen perustutkinto antaa oikeuden osallistua ylioppilastutkintoon. Tästä huolimatta ammattiin opiskelevan suositellaan valitsevan lukio-opintoja ennen ylioppilastutkintoon osallistumista, koska ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat lukion kursseihin.

Ammatillisiin opintoihin sisältyy kaikille opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä ja valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi korvata lukio-opinnoilla. Mikäli opiskelija suorittaa kaikki lukion päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia (tai aikuislukiossa 44-48 kurssia) on opiskelijan mahdollista saada myös lukion päättötodistus.

Ammattiin opiskelevan vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • ammatillinen perustutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + yleissivistäviä lukio-opintoja
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto + lukion päättötodistus
  • ammatillinen perustutkinto + toisen alan ammatillisia opintoja
  • kaksi ammatillista perustutkintoa

Ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen yhtäaikainen suorittaminen on järjestetty Keudassa niin, että lukuvuoden aikana vuorottelevat ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen jaksot. Jos opiskelijalla on kolmen opintovuoden ohjelma, ja hän samassa ajassa suorittaa myös noin 40 kurssia lukio-opintoja, voivat lukion jaksot tuntua vaativilta suuren kurssimäärän vuoksi.

Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta riittävää motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Lisäksi lukio-opinnot valmentavat jatko-opintoihin korkea-asteella.