< Takaisin tutkintoihin

Jatkuva haku Keudaan

Lisätietoja

Keudan jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, millä tahansa pohjakoulutuksella tai peruskoulun päättötodistuksella.

UUTTA! Kaikilla tutkintosivuilla on nyt oma jatkuvan haun lomake. Linkit koulutuslistauksiin:

opetussuunnitelmaperusteinen (nuorten) koulutus

näyttötutkintoperusteinen aikuisten koulutus

VALMA-koulutus

Hakemuksen käsittelyaika: Ensimmäinen yhteydenotto pyritään tekemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Heinäkuussa ja ruuhka-aikoina, kuten keväällä, yhteydenottoaikataulu voi poikkeuksellisesti olla hitaampi. Mahdollinen opintojen aloitus sovitaan yksilöllisesti.


Jatkuvan haun valintaperusteet

Keudassa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

  • viimeisin päättötodistus
  • työkokemus
  • haastattelu ja/tai pääsy- ja soveltuvuuskoe
  • riittävä suomen kielen taito.

Hakijalta pyydetään todistusjäljennökset ennen opiskelijavalinnan tekemistä.

Työkokemukseksi hyväksytään työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta. Työkokemukseksi hyväksytään myös yrittäjänä toimiminen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään tarvittaessa kielikokeella.

 
Terveydentilavaatimukset (SORA)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löytyy https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja

Tuire Aikio

040 174 4489

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia koulutuksia