< Takaisin tutkintoihin

Jatkuva haku Keudaan

Lisätietoja

Keudan jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, millä tahansa pohjakoulutuksella tai peruskoulun päättötodistuksella.

HUOM! Hae VALMA-koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi (Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen kevään 2017 haku) 25.7.2017 klo 15 asti.

HUOM! Pekka Halosen akatemian sekä Tuusula Kirkkotien koulutuksiin jatkuvan haun kautta tulevat hakemukset jätetään odottamaan syksyä 2017 ja mahdollisesti vapautuvia opiskelupaikkoja. Tällä hetkellä opiskelupaikat ovat täynnä.

Hakulomakkeeseen

Hakemuksen käsittelyaika: Ensimmäinen yhteydenotto pyritään tekemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Heinäkuussa ja ruuhka-aikoina, kuten keväällä, yhteydenottoaikataulu voi poikkeuksellisesti olla hitaampi.


Jatkuvan haun valintaperusteet

Keudassa noudatetaan seuraavia valintaperusteita:

  • viimeisin päättötodistus
  • työkokemus
  • haastattelu ja/tai pääsy- ja soveltuvuuskoe
  • riittävä suomen kielen taito.

Hakijalta pyydetään todistusjäljennökset ennen opiskelijavalinnan tekemistä.

Työkokemukseksi hyväksytään työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta. Työkokemukseksi hyväksytään myös yrittäjänä toimiminen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään tarvittaessa kielikokeella.

 
Terveydentilavaatimukset (SORA)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löytyy https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia koulutuksia