Kestävä kehitys

Noudatamme kestävän kehityksen periaatetta ottamalla huomioon toiminnan ympäristövaikutukset.

Otamme opetuksessa huomioon ympäristötietoisuutta ja ympäristökasvatusta. Toimimme kestävän kehityksen sertifikaatin kriteerien mukaisesti, jonka oppilaitoksemme sai vuonna 2010. Sosiaalinen kestävyys painottuu opetuksessa ja opiskelijoiden tukemisessa, esimerkiksi varhaisella puuttumisella elämän haastavissa tilanteissa ja välittämisellä. Huolehdimme henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnista, pyrimme ehkäisemään kiusaamista ja syrjäytymistä. Kulttuurinen kestävyys korostuu toimiessamme kauniissa ja historiallisessa ympäristössä.

.