Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. kahvila-konditoriaan.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Opiskelija voi aloittaa opinnot joustavasti. Sinulle suunnitellaan henkilökohtainen toteutustapa opintojen suorittamiseen. Opinnot voivat muodostua hyvin yksilöllisiksi riippuen lähtötasostasi tai aikaisemmin hankitusta osaamisestasi. Opinnot voivat olla myös työelämäpainotteiset.