Kestävä kehitys

Kauneudenhoitoalan opetussuunnitelmassa  huomioidaan kestävä kehitys. Noudatamme Hius- ja kauneus osaston kierrätysohjeita ja käytämme tuotteita ja tarvikkeita taloudellisesti. Palvelemmme erilaisia asiakkaita tasavertaisesti ja huomioimme asiakkaiden yksilölliset tarpeet.