Kestävä kehitys

Kaikissa yksiköissä tähdätään kestävän kehityksen sertifikaatin saamiseen.

Opetuksessa painopisteinä ovat esimerkiksi energian ja vedenkulutuksen vähentäminen, jätteen synnyn ehkäisy, koulualueesta ja piha-alueesta huolehtiminen, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, kuljetusten ja liikkumisen järjestäminen ympäristöystävällisesti, vastuulliset hankinnat ja kestävän kulutuksen tehostaminen sekä arvokkaan kulttuuriperinnön vaaliminen.

JäSissä sertifikaatti saatiin vuonna 2010 ja uusittiin vuonna 2013.