Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia. tai niiden osien osa-alueita. Ne voivat olla myös lukio-opintoja,  jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.