Kansainvälisyys

Kansaivälisyys toteutetaan soveltaen Keudan ammattiopiston yhteisiä suunnitelmia aiheeseen liittyen.