Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki

Opinto-ohjaus ja oppimisen tuki toteutetaan soveltaen Keudan ammattiopiston yhteisiä suunnitelmia aiheeseen liittyen.